Numerologické rozbory

Rozbor obchodných a biznis vzťahov

Numerológia dokáže cez znamenia v číslach jemnejšie rozlíšiť spektrum nastavenia osobnosti človeka a to je možné využiť aj pri výbere obchodných a biznis partnerov. Silné a slabé stránky, ako aj vhodnosť tohto typu vzťahu sa posudzuje na základe vybraných kľúčových kritérií  

Medzi posudzované kritériá obchodných a biznis vzťahov patria:

 • Spoločné cesty – ukazujú, ako partneri (v obchode a v biznise) vnímajú a prežívajú udalosti, ktoré im prináša život. Posúdenie ich reakcií na ne. Výskyt faktoru šťastia („šťastnej náhody“). Je to veľmi dôležitá oblasť, v ktorej dochádza buď k veľkému porozumeniu alebo zásadným nezhodám. Časom sa nezhody vždy prehlbujú.
 • Vzájomné doplnenie – poukazuje na to, či sa partneri dokážu vhodným spôsobom doplniť. Doplniť to, čo im chýba, s čím sa nenarodili, na čo nemajú talent. Podstatou je, aby sa partneri spolu cítili spokojne a komplexne.
 • Vzájomná empatia – posudzuje schopnosť partnerov, či sa dokážu navzájom počúvať, chápať a brať na zreteľ potreby a túžby toho druhého.
 • Terajšia duchovná úroveň (Tarot) – je hľadiskom terajšej duchovnej úrovne partnerov (nie fyzického veku). Čím si prešli, čo majú už vyriešené, čo im už nespôsobuje problémy a na čom ešte majú popracovať.  Ak je v týchto úrovniach medzi partnermi veľký "generačný" rozdiel, nemôžu si dobre porozumieť, sú to akoby ľudia z inej doby.
 • Slnečné znamenia – predstavujú posúdenie zhody obchodných a biznis partnerov z hľadiska vnútorného temperamentu. Ich myšlienkových pochodov a hodnotových kritérií. Ich miesta na hierarchickom rebríčku, ktoré ovplyvňuje vzájomnú možnosť spoločného obchodu a podnikania.
 • Schopnosť podnikať – vyhodnotenie schopnosti na samostatné, odvážne podnikanie  alebo či v partnerstve táto schopnosť môže vzniknúť.
 • Vzťah k moci a peniazom – posúdenie zhody obchodných a biznis partnerov z hľadiska schopnosti zarobiť peniaze a schopnosti ísť za týmto cieľom.
 • Nevhodné a osudové číselné kombinácie v dátumoch narodenia obchodných a biznis partnerov – posúdenie dátumov narodenia partnerov, či neobsahujú určité číselné kombinácie, ktoré sú predurčené, aby si navzájom spôsobovali rôzne problémy a traumy.
 • Mužský a ženský princíp v osobnostiach partnerov – z dátumu narodenia vyplývajú dve roviny posudzovania tejto kategórie. Vnútorná psychika (prežívanie) – môže byť viac ženská alebo mužská. A rovnako aj vonkajšia psychika (správanie) – tiež môže byť viac ženská alebo mužská. Ide o princípy (mužský a ženský), ktoré sú za našim konaním, prezentáciou sa navonok a vnútorným cítením. Keď sa tieto princípy dopĺňajú, je to prínosom. Ak sú zhodné, je to na škodu.
 • Súzvuk vnútorného a vonkajšieho prežívania  – posúdenie zhody vnútorného aj vonkajšieho prežívania životných situácií a udalostí. Pri zhode v tomto kritériu dochádza k nárastu vzájomných sympatií. Samotná rozdielnosť neuškodí.
 • Záťaže vzťahu – Pri posudzovaní zhody partnerov rozlišujeme, tzv. karmické a nekarmické vzťahy. Vzťahy zaťažené minulosťou (karmické) tu "už boli" (partneri sa nestretli prvýkrát) a zostala po nich silná negatívna energia – pnutie. Na ich vyriešenie sa partneri opätovne stretli, už s inou úrovňou poznania. Opätovné stretnutie môže toto pnutie uvoľniť (pozitívne riešenie) alebo ho zachovať, resp. prehĺbiť (opätovné stretnutie je znovu nutnosťou). Vzťahy nezaťažené minulosťou (vývojové) prichádzajú vtedy, keď partneri potrebujú s niečím pomôcť, vyriešiť, spoznať, prežiť a k tejto skúsenosti potrebujú – "vhodného" partnera.

Numerologický rozbor

Obchodné a biznis vzťahy

Cena: 29 €

» Komplexný numerologický rozbor, rozsah 7-9 strán. Obsahuje popis a analýzu kľúčových kritérií. Charakteristiku vzťahu a popis cesty k jeho naplneniu + Posúdenie vhodnosti tohto typu vzťahu. Ukážka rozboru »

Stačí vyplniť údaje, dokončiť objednávku a rozbor bude o pár minút odoslaný na tvoj email.