Numerologické rozbory

Zhoda partnerov podľa numerológie

Spoznávaš niekoho nového alebo chceš zistiť viac o svojom vzťahu? Hodíte sa spolu aj podľa numerológie? Stačí, ak vieš obidva dátumy narodenia a dozvieš sa viac o vašej partnerskej zhode. O prípadných záťažiach vzťahu z minulosti, schopnosti fungovať v dlhodobom zväzku a o iných dôležitých, tzv. kľúčových kritériách vzťahu  

 

Medzi posudzované kritériá partnerskej zhody patria:

  • Spoločné cesty – ukazujú, ako partneri vnímajú a prežívajú udalosti, ktoré prináša život. Ich názory a reakcie a zároveň zhodu, resp. nezhodu. Je to veľmi dôležitá oblasť, v ktorej dochádza buď k veľkému porozumeniu alebo  zásadným nezhodám. Časom sa zhody, ale aj nezhody prehlbujú.
  • Vzájomné doplnenie – poukazuje na to, či sa partneri dokážu vhodným spôsobom doplniť. Doplniť to, čo im chýba, s čím sa nenarodili, na čo nemajú talent. Podstatou je, aby sa partneri spolu cítili spokojne a komplexne.
  • Vzájomná empatia – posudzuje sa schopnosť partnerov, či sa dokážu navzájom počúvať, chápať a brať na zreteľ potreby a túžby toho druhého.
  • Terajšiu duchovnú úroveň (Tarot) – je hľadiskom terajšej duchovnej úrovne partnerov (nie fyzického veku). Čím si prešli, čo majú už vyriešené, čo im už nespôsobuje problémy a na čom ešte majú popracovať. Ak je v týchto úrovniach medzi partnermi veľký "generačný" rozdiel, nemôžu si dobre porozumieť, sú to akoby ľudia z inej doby. Vhodnou je tiež vyššia duchovná úroveň u žien, vtedy berú mužov tak blahosklonnejšie, majú pochopenie pre ich väčšiu detinskosť (v opačnom prípade vždy dôjde k rozchodu – nemusí ísť o rozchod fyzický, tzn. ostávajú spolu, aj keď sa duchovne vzdialili).
  • Slnečné znamenia – predstavujú posúdenie zhody partnerov z hľadiska vnútorného temperamentu. Ich myšlienkových pochodov a  hodnotových kritérií. Ich miesta na hierarchickom rebríčku, ktoré ovplyvňuje vzájomnú možnosť spolužitia a spolupráce.
  • Partneri a ich potenciál fungovania v dlhodobom zväzku – posudzuje sa schopnosť partnerov k dlhodobému zväzku. Hodnotí sa dedičné posolstvo matky na partnera, ktoré úzko súvisí so schopnosťou žiť dlhodobo v rodinnom zväzku. Zároveň sa hodnotí aj dedičné posolstvo otca na partnerku, ktoré dlhodobé súžitie s partnerom výrazne ovplyvňuje.
  • Nevhodné a osudové číselné kombinácie v dátumoch narodenia partnerov – posúdenie dátumov narodenia partnerov, či neobsahujú určité číselné kombinácie, ktoré sú predurčené, aby si navzájom spôsobovali rôzne problémy a traumy.
  • Mužský a ženský princíp v osobnostiach partnerov – z dátumu narodenia vyplývajú dve roviny posudzovania tejto kategórie. Vnútorná psychika (prežívanie)  – môže byť viac ženská alebo mužská. A rovnako aj vonkajšia psychika (správanie) – tiež môže byť viac ženská alebo mužská. Ide o princípy (mužský a ženský), ktoré sú za našim konaním, prezentáciou sa navonok a vnútorným cítením. Keď sa tieto princípy dopĺňajú, je to prínosom. Ak sú zhodné, je to na škodu.
  • Súzvuk vnútorného a vonkajšieho prežívania – posúdenie zhody vnútorného aj vonkajšieho prežívania životných situácií a udalostí. Pri zhode v tomto kritériu dochádza k nárastu vzájomných sympatií. Samotná rozdielnosť neuškodí.
  • Záťaže vzťahu – Pri posudzovaní zhody partnerov rozlišujeme, tzv. karmické a nekarmické vzťahy. Vzťahy zaťažené minulosťou (karmické) tu "už boli" (partneri sa nestretli prvýkrát) a zostala po nich silná negatívna energia – pnutie. Na ich vyriešenie sa partneri opätovne stretli, už s inou úrovňou poznania. Opätovné stretnutie môže toto pnutie uvoľniť (pozitívne riešenie) alebo ho zachovať, resp. prehĺbiť (opätovné stretnutie je znovu nutnosťou). Vzťahy nezaťažené minulosťou (vývojové) prichádzajú vtedy, keď partneri potrebujú s niečím pomôcť, vyriešiť, spoznať, prežiť a k tejto skúsenosti potrebujú – "vhodného" partnera.

Numerologický rozbor

Zhoda partnerov

Cena: 38 € 25 €

Komplexný rozbor: 7-9 strán. Obsahuje analýzu kľúčových partnerských kritérií, charakteristiku vzťahu, popis cesty k jeho naplneniu + posúdenie zhody partnerov. Ukážka rozboru »

Stačí vyplniť údaje, dokončiť objednávku a vypracovaný rozbor ti pošleme na tvoj email.