Numerologické rozbory

Osobnostný profil podľa numerológie

Čísla pomáhajú omnoho jemnejšie rozlíšiť spektrum nastavenia osobnosti človeka. Numerologický rozbor osobnosti obsahuje detailný popis a analýzu vybraných kľúčových oblastí. Ide napr. o deň narodenia, životné témy a úlohy, zdravie a zdravotné riziká » Zoznam + popis kľúčových oblastí  

 

Numerologické rozbory osobnosti sú zamerané na analýzu týchto kľúčových oblastí:

 • Deň narodenia a jeho prínos
  Jedným z najdôležitejších čísel dátumu narodenia je práve číslo dňa narodenia. Je to energia, ktorá človeka sprevádza každým dňom. Deň narodenia = sila, zbraň, nástroj, ktorý možno použiť vo svoj prospech. Na druhej strane môže predstavovať aj najväčšiu slabinu. To vyplýva už zo samotnej duálnej podstaty čísel. Aj na tomto mieste je potrebné zopakovať: čísla nie sú negatívne, ani pozitívne – sú neutrálne, ale vždy ideálne pre životný plán človeka.
   
 • Základná charakteristika osobnosti
  Základný kód, opis vnútorného nastavenia osobnosti človeka. Tento kód predurčuje celý život – problémy, s ktorými sa človek stretáva, ľudí, ktorých stretáva a spôsoby, akými rieši problémy. Riešenia prinášajú skúsenosti, ktoré sú najväčším darom, po ktorý sme si sem prišli.
   
 • Životné témy a úlohy
  Okrem základného nastavenia osobnosti je potrebné poznať aj ďalšie témy a vlastnosti, s ktorými sa človek bude stretávať počas svojho života. Tieto témy života sú prejavom jeho vnútra v reálnom živote. Ide teda o najdôležitejšie životné úlohy, otázky a ich riešenia. Výsledkom je získanie nových životných skúseností.  
   
 • Životná duchovná úloha
  Celý život možno vnímať ako formovanie ducha – životná úloha. To, čo si skutočne odnášame ďalej je práve "skúsenejšia duša". Do cieľa sa dá dospieť rôznymi spôsobmi, závisí to od vnútorného nastavenia človeka. Ukazovateľom duchovnej úrovne je tarot.   
   
 • Životný plán
  Život možno rozdeliť do niekoľkých etáp. Všetko má svoje zákonitosti, postupnosť. Je potrebné si uvedomiť samého seba, nazbierať skúsenosti a vedieť ich uplatniť. Až po zvládnutí tejto etapy života je možné pristúpiť k riešeniu svojich životných úloh v konkrétnych tematických 9-ročných cykloch.

  » Zbieranie skúseností a dozrievanie:
  I. obdobie detstva (1-9. rok života)
  II. obdobie školského veku a dospievania (9-18. rok života)
  III. obdobie mladšej dospelosti (18-27. rok života)

  » Obdobie riešenia najdôležitejších životných úloh
  IV. obdobie dospelosti a zrelosti (9-ročné cykly)
   
 • Riziká a ochrana pred nimi
  Vnútorné obavy zhmotňujú vonkajšie riziká vo fyzickom svete. Riešeniu podstaty vyplývajúcich z týchto obáv sa človek nevyhne. Na to, aby bol schopný vidieť podstatu, ktorá býva často zakrytá fyzickou realitou, slúžia, napr. aj ochranné farby a kamene. Tie nám umožňujú vidieť podstatu problému lepšie, bez vonkajších rušivých vplyvov.
   
 • Práca a uplatnenie
  Ako spoznať šťastných ľudí v práci? Tak, že sa pri práci usmievajú. A ako dosiahnuť, aby sa v práci ľudia usmievali? Každý človek má podľa svojho vnútorného nastavenia iné pracovné predpoklady a teda aj iný pracovný ideál. Je dobré vedieť, v ktorej oblasti hľadať svoj "pracovný úsmev".
   
 • Zdravie a zdravotné riziká
  Zdravie je ďalšou oblasťou, ktorá je odrazom vnútra človeka. Človek bez vnútorných problémov, resp. pnutí = zdravý človek. Alebo naopak, človek s vnútornými pnutiami a problémami = chorý človek. Nedá sa vždy "vyhovárať" iba na genetiku. Svoj podiel má na tom aj osobná "duchovná história", ktorá vplýva na životnú realitu.

Numerologický rozbor

Rozbor osobnosti

Cena: 37 €

» Komplexný numerologický rozbor, rozsah 10-14 strán. Obsahuje popis a analýzu kľúčových oblastí vo vzťahu k charakteristike osobnosti človeka. Ukážka rozboru »

Stačí vyplniť údaje, dokončiť objednávku a rozbor bude o pár minút odoslaný na tvoj email.