Numeronews

Numerologický rozbor dátumu: 2.2.2022

Numerologický rozbor dátumu: 2.2.2022

publikované | 01.02.2022

Rok 2022 prináša množstvo zaujímavých dátumov, obzvlášť v mesiaci február. Začína to 2.2.2022, pokračuje 20.2.2022 a výnimočné zoskupenie rovnakých čísel bude aj 22.2.2022. Mnohí označujú podobne „pekné“ dátumy za magické dátumy. A čo na to numerológia? Aké posolstvo so sebou prináša výklad čísel v dátume 2.2.2022?

2.2.2022: Základný výklad čísel v dátume

Dvojky, samé dvojky – na prvý pohľad to tak môže vyzerať, no mágiu v tom nehľadajme. Hoci áno, pocitovosť a citlivosť dvojky nás k tomu môžu podnecovať. Keď si však dátum 2.2.2022 rozmeníme na drobné, pohľad naň je odrazu akýsi iný. 

Numerologické rozbory »

2. február je vo Vodnárovi – ten so sebou prináša tému komunikácie, v zmysle očakávania informácií, resp. komunikácie, na základe ktorej máme zaujať osobný individuálny prístup. Ak si to vyložíme vo vzťahu k číslu 2 (deň v mesiaci), tak je to potrebné urobiť preto, aby vo vzťahoch alebo v samotnej osobnosti nebol nejaký problém.

Vodnár je „informatik“. Prichádzajú s ním rôzne informácie. Môžu byť smutné, ťaživé a nemusíme sa v nich vyznať. K tomu sa pripájajú pocity neistoty, strachu z neznámeho – a strachy ako také stúpajú. 
Vo Vodnárovi je to vždy akési revolučnejšie a náchylnejšie na väčšie zmeny. V tento deň môžeme pociťovať aj určitý tlak z informácií zvonku.

Je to práve číslo 2, ktoré tomuto dátumu prináša tému vzťahov a pocitov. A rovnako aj tých strachov, stresov a obáv.

Číslo 2 vyplývajúce z čísla mesiaca však v numerológii nezohráva až takú významnú úlohu. Skôr dáva taký nádych tomuto mesiacu cez astrologické znamenie Vodnára. Aj v tomto rozbore sa tak zameriavame skôr na číslo z dňa, čísla z roku a životné číslo dňa.

Rok 2022 podľa numerológie »

Dátum 2.2.2022 a jeho dopočtové čísla 1 a 10

Až v dopočtových číslach tohto dátumu vidíme úlohy a nástroje, ktoré nám môžu pomôcť zvládnuť energiu tohto dňa. To, že zovšadiaľ môžeme pociťovať akýsi informačný tlak – to nemáme ako ovplyvniť. Podľa čísel by sme sa mali zamerať skôr na seba. Na partnerské, či pracovné vzťahy.  A v tomto smere aj na pozitívny osobný príklad.

Číslo 1 je totiž o nás. Našou úlohou je myslieť kladne, pozitívne. Nemali by sme ďalej šíriť strachy. A práve číslo 10 hovorí o osobnom pozitívnom prístupe.

Význam čísel 1-9 podľa numerológie » 

Celý deň 2.2.2022 by mohol byť v pnutiach. Ale poobede, v čase od 12.00 do 18.00, je ten čas, kedy môžeme riešiť témy tohto dňa a dospejeme k niečomu konštruktívnemu. Do tohto času by sme sa mali zdržiavať, brzdiť a až poobedné hodiny prinášajú so sebou možnosť „osvietenia“ a môžeme riešiť nastolené problémy. Ostatné časy z tohto dňa sú na to nevhodné. 

horoskop-na-dnes-numerologia

2.2.2022: Posolstvo dňa podľa numerológie

Posolstvo tohto dňa hovorí teda o tom, že svojim osobným pozitívnym prístupom dnes môžeme mnohé ovplyvniť. Najmä vo svojom blízkom kruhu – v komunite ľudí, medzi ktorými sa pohybujeme každý deň. 

Tých vonkajších tlakov z nepriaznivých informácií, ktoré sa šíria, sa momentálne nemáme ako úplne zbaviť. Napr. téma hroziaceho vojnového konfliktu je nesmierne ťaživou pre mnohých z nás. Nevieme, čo môžeme čakať ... No na druhej strane, skutočne túto situáciu momentálne z pozície jednotlivca nemáme ako vyriešiť. A preto sa ešte raz naozaj zamyslime nad posolstvom tohto dňa z pohľadu čísel a numerológie: 

„Nešírme strach a obavy ďalej. Žime tu, teraz – pre naše rodiny, kolegov, priateľov. Buďme si navzájom oporou a staňme sa „osobným pozitívnym príkladom“ pre niekoho, kto to potrebuje. On o tom ani nemusí vedieť ... a vlastne sa o tom nemusíme dozvedieť ani my – ako sme mu tým pomohli."

rozbor-osobnosti-numerologia