Numeronews

Adela a jej partneri - ako sa hodia k sebe

Adela a jej partneri - ako sa hodia k sebe

Foto: zdroj Facebook / Trochu inak s Adelou

publikované | 25.02.2017

14.2.2017 sme boli svedkami požiadania o ruku v priamom prenose. Stalo sa to známej moderátorke Adele Banášovej. Mnohým, hlavne ženským divákom to vytlačilo do očí slzy dojatia. Z mnohých úst určite zaznelo: “Nech jej to už tentoraz vyjde.“

Stojí za to si zhrnúť a rozobrať základné údaje, ktoré tomuto dňu, „vrcholu“ partnerského života Adelky predchádzali.

Adela Banášová – Numerologický rozbor s karmickým rébusom na záver

Adela má číselnú hodnotu mena 13/4. Naznačuje to jej, nechuť k zmenám na fyzickej úrovni. Paradoxne aj horšia situácia jej poskytuje väčšiu istotu, ako niečo nové, nepoznané. Takéto meno si od človeka vyžaduje čestnosť a zodpovednosť za každých okolností. V opačnom prípade sa stáva obeťou podvodov a celkovej nepriazne osudu.

Má naučiť prijať životné zmeny a vyťažiť z nich maximum. Jej skutočným problémom je len a len jej myseľ. Ja a moja myseľ mi poskytuje istotu, ak je myseľ roztekaná všetko padá.   

» Horoskop podľa dátumu narodenia » Tu nájdeš svoj dnešný numerologický horoskop zdarma »  

Dátum jej narodenia 12.10.1980 nám ju predstavuje ako „Obetnú Váhu“. Je dominantná, vždy bude riešiť matku, svoje intímne vzťahy a vnútornú nerozhodnosť. Paradoxom jej vzťahov sú „ukončenia s otvorenými zadnými dvierkami“. Majú jej umožniť  návrat, „ak sa náhodou rozhodla zle“ a to nebude vedieť nikdy. Adela má vyššie ego, chýbajúcu charizmu úspešne nahrádza inteligenciou, pohotovosťou a výbornou komunikáciou. Celý život bude mať blízky vzťah k umeniu.

V dátume môžeme nájsť „výraznejší prvok v oblasti oči, uši, nos“ a prikladá veľký dôraz nato, čo a ako si vkladá do úst. Často sa cíti ako obeť svojich vzťahov, samoty, tvrdohlavosti, ale aj intríg svojich nepriateľov. Vnútorne je však tvrdá a racionálna. Jej život sprevádzajú situácie, ako na hojdačke. Iba hore alebo iba dole. Rovnováhu udržuje veľmi ťažko.

Podobne je to aj s ľuďmi, buď ju milujú alebo nenávidia. Všetko, čo sa nedá uchopiť a racionálne rozobrať je aj napriek jej snahám cudzie. Miluje všetko spojené so zemou, zvieratká, nemovitosti, ktoré jej navodzujú pocit istoty. Rovnako sú jej blízke aj fyzické životné prejavy.

Adelkine intímne vzťahy budú vždy predstavovať problém, pretože „matka nezanechala svoje posolstvo, ako má rodina fungovať“. Počas života sa určite stretne s problematikou autoritatívneho rodiča, stresom spojeným s nátlakom, agresivitou a sexualitou. V jej živote musí mať všetko zmysel, systém, postupnosť. Ak to tak nie je môžu prísť strachy a stresy.

» Numerológia zhody partnerov » Tu sa dozvieš viac »

Na prekonanie stresujúcich situácií má k dispozícii veľkú zbraň a to je jej vynikajúca intuícia. Tá je často prehlušená jej racionalitou. Má predpoklady na dobročinnú činnosť alebo osušenie nejednej slzičky. Jej veľkým handicapom je nedoťahovanie vecí do konca. Rovnako sa nedokáže poučiť zo svojich omylov a falošných predstáv. Pre mnohých je veľmi vtipná verbálne pohotová. Na druhej strane jej humor nie je empatický (pobaví skôr intelektuálne, alebo ju samotnú). Nie každý sa po jej slovách usmieva tak, ako po oveľa väčšej „nakladačke“ v relácii „Show Jana Krausa“. 

Tomáš Bezdeda
 

Foto: zdroj Facebook / Tomáš Bezdeda

Jej prvým medializovaným „mladíkom“ (2.12.1985) bol Tomáš Bezdeda. Tento „Priposratý Strelec“ mal asi najväčšiu šancu z jej medializovaných vzťahov.

Ich duchovná úroveň nepredstavovala neriešiteľný problém. Individuálny pohľad na svet bol však úplne iný. U oboch chýbala informácia o fungovaní vzťahov, ktorú im mali odovzdať matky. Spoločné doťahovanie vecí do konca, tak isto absentovalo. Tomášova vášnivosť a odhodlanie nedokázali vhodne doplniť, čo jej chýbalo. Vzájomne sa nedokázali počúvať a zohľadňovať svoje potreby.

Zaujímavosťou a live motívom ďalších vzťahov je spojitosť – v „x-kovom“ roku začal „x-kový“ partnerský vzťah.
 Tu sa jednalo o „5-kový“ rok a „5-kový“ vzťah. V takomto vzťahu je na jednej strane sloboda, dobrodružstvo, akcia, komunikácia. Na druhej strane je zodpovednosť a rovnováha. Vo vzťahu sa musí neustále niečo diať, ak nie končí.

Peter Modrovský


Foto: zdroj Facebook / Televízia Markíza

Druhým „mladíkom“ (27.11.1983) v poradí sa stal Peter Modrovský. „Samozničujúci Strelec“, inteligentný, kreatívny, s obrovskou dávkou energie. Pre Adelku bol príťažlivý rovnakým pohľadom na svet a v niečom pripomínal jej otca. Priniesol katalyzátor  vo forme komunikácie, spoločnosti, priateľstva, možno aj občasné pokusy o dominanciu. To určite tolerované nebolo. Váha je v hierarchii nad strelcom.

V „9-kovom“ roku „9-kový“vzťah. Vzťah nie o vášni, vzťah mal byť o vyšších hodnotách a spoločnej filozofii. Rozišli sa, opäť zišli sa, ale nakoniec skončili. Partnerstvo sa rozpadlo pre nevhodnú duchovnú úroveň, neschopnosť doťahovať veci do konca a spoločný handicap „problematických partnerstiev“ u obidvoch partnerov.

Viktor Vincze
 


Foto: zdroj Facebook / Viktor Vincze

Tretím do partie je Viktor Vincze (27.1.1991). Tu by bolo potrebné podrobnejšie popísať, čo ich vzájomne priťahuje a prečo...

Jeho meno má rovnakú číselnú vibráciu ako Adelino 13/4. Určite je v niečom podobný jej otcovi (obaja narodení 27.) - tieň otca ju bude sprevádzať po celý životom. Viktor má rovnaké prežívanie, pohľad na život (hojdačka). Na rozdiel od predošlých partnerov dokáže doťahovať veci do konca,  je pre ňu prínosom.  
Môžu to byť aj tie jeho psie kúsky, ktorých svedkami sme boli v programe „Tvoja tvár mi znie povedome“.

Do rovnakého súdka môžeme zaradiť aj teatrálne požiadanie o ruku v „priamom prenose“. Rovnako, ako aj predošlí partneri má v dátume narodenia „najťažšiu záťaž“. Takúto záťaž Adelka po svojich rodičoch neprebrala a preto sú pre ňu „neodolateľnými“ partneri, ktorí ju vlastnia.

» Zaregistruj sa na našom numerologickom portáli a užívaj si výhody registrovaných používateľov » Registrácia zdarma »

Viktor je „Samozničujúci Vodnár“, s nadmerným egom, uletenou hlavou, ktorá je akoby oddelená od tela. Veľa ľudí nerozumie jeho mysleniu. Podobne aj jeho duchovný svet je „iný“, s inými hodnotami. Disponuje určitou liečivou vnútornou silou, utišujúcim magnetizmom, ktorý je Adelke veľmi príjemný. V predchádzajúcich vzťahoch to určite nezažila. Vzťahy a len vzťahy bude riešiť intenzívne po celý život.

Kľúčové udalosti vo vzťahu Adely a Viktora

Rozoberme si kľúčové udalosti vzťahu týchto mladých ľudí. Vzťah údajne začal na ostro 13.9.2016. To bol dátum svadby Sajfu, dlhoročného kolegu a priateľa Adely.

  • Viktor: Osobný rok (OR) 19/1 – nový začiatok, osobný mesiac, (OM) 28/1 – obetný baránok, začiatok, osobný deň (OD) 41/5 – zmena.
  • Adela: OR mala „svoju“ 12/3 – obeť, OM 21/3 – otváranie sa svetu, OD 34/7 – nabáda na rozvahu a trpezlivosť, môže priniesť konflikt a osobný kríž.

Spoločný deň je 12/3 – obeť, čo nie je optimistickým začiatkom.

Celé sa to odohrávalo v roku 2016 – „7-kovom“ roku. Už vieme, že roky predznamenávajú Adeline vzťahy, 7x7.  „7-kový“ vzťah má zabezpečiť duchovný rast a pomôcť zbaviť sa zbytočnosti, ktoré nás brzdia. Stáva sa to cez spoločný kríž, spoločný posun, hľadanie viery v seba a navzájom. Režisérom bol Viktor, ktorého izolovaná 7 sa začala hlásiť o slovo.

Požiadanie o ruku v priamom prenose Telerána dňa 14.2.2017. Rok 2017 je špecifický izolovanou 7, rovinou Saturna, ktorú majú obidvaja (dramatické situácie, iba hore alebo dole).

  • Viktor: OR 20/2 – posledný súd – prebudenie, intenzívne medziľudské vzťahy, potreba sa spájať, OM 4 – prekonávanie ťažkostí a prekážok, pozemskosť, OD 18/9 – ťažký deň, predznamenávajúci materiálno-duchovný konflikt.
  • Adela: OR 13/4 – potrebná zmena myslenia, prekonávanie ťažkostí a prekážok, pozemskosť, OM 6 – rodina, intímnejšie vzťahy, ocenenie, OD 20/2 – posledný súd – prebudenie, intenzívne medziľudské vzťahy, potreba sa spájať.

Zhodnotenie budúceho – možného zväzku

Toto zhodnotenie nevyzerá vôbec ružovo. Partneri majú spoločný pohľad na svet, čo im uľahčí každodenný život. Avšak ich  nevhodná, duchovná úroveň povedie k rozpadu vzťahu. Osobnosti Adely a Viktora nevytvárajú univerzálny celok. Po čase sa nebudú cítiť až tak príjemne. V tomto vzťahu niet toho, kto by počúval a zohľadňoval potreby druhého – egoizmus.

» Numerológia dátumu svadby » Zisti viac » 

Ani spolu sa nedokážu poučiť z omylov a neustále sa budú točiť v kruhu. Obidvom chýba schopnosť vytvárať a hlavne vydržať v dlhotrvajúcom zväzku.
Adela už počas nasledujúcich mesiacov apríl až júl bude mať šancu prehodnotiť svoje rozhodnutie. Počas mesiacov august až október bude môcť opäť roztočiť svoje „koleso šťastia“ a v stúpiť do svojho úspešného roku zmien.


Foto: zdroj Facebook / Trochu inak s Adelou

Naša rada: na záver by sme chceli poradiť Adele pri výbere „optimálneho“ partnera." Ten by mal mať v dátume narodenia čísla 6, 5, a 7 a „určite“ nižší Tarot ako 2002 (jej vlastný) S týmto partnerom to určite klapne podľa jej predstáv.

Adela disponuje životnou cestou „Saturna“. Saturn sa tvári ako múdry, dobrotivý dedko. To je však ilúzia. Znamená iba „vrchol“ alebo „pád“. Nenávidí priemernosť, lenivosť a tie trestá. Pôsobenie Saturna, neustále hore alebo dole sa dá vhodne zmierniť. Pre Adelu to znamená neustále sa vzdelávať. Prinášať iným radosť svojou tvorivou manuálnou prácou. To je úplný opak, čo robila do teraz.

» Tajný sobáš Adely a Viktora. Numerologický rozbor dátumu ich svadby » 

Karmický životný rébus

Alebo tzv. príbeh ustráchanej princeznej. Mladučká manželka hradného pána si už „navonok“ privykla novej životnej situácii. Aspoň sa tak tvári. Starý vládca si ju „kúpil“ od svojho spolubojovníka a urobil z nej hradnú pani. Nahradila tú zosnulú. Nikoho nezaujíma jej vnútro.

Vytrhli ju zo sveta plného hier, zábavy s jej rovesníkmi. Teraz  je v neznámom prostredí so starým mužom, ktorý by jej kľudne mohol byť otcom. Nespráva sa však ako otec. Autoritatívne si od nej vyžaduje náklonnosť a intimitu. Dá sa zhrnúť do pár slov, čo našu princeznú bude prenasledovať po celý život a vyvolávať stres. Vyšší vek partnera, autoritatívnosť a samota.

PS: Poskús sa identifikovať, kto je kto. A povoľ uzdu svojej fantázii.

» Vyskúšaj našu novinku: » Numerologická kalkulačka lásky zdarma »