Numeronews

Angela Merkel

Angela Merkel

Foto: zdroj Facebook / Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel

publikované | 10.01.2018

Čo prezrádza numerológia o nezlomnej Angele Merkelovej? Osobná odvaha, veľký pracovný zápal a problémy vo vzťahoch. Najmocnejšia žena sveta, na ktorej meno sa nezabudne.

Mnohým mužom by určite vadilo, keby ich mala viesť žena. V tomto prípade milí páni sa nemusíte ničoho báť. Je to veľmi silná žena s jednaním silného a uvážlivého muža. Takéhoto vodcu aj napriek určitým výhradám voči niektorým jej krokom, môžu mnohé krajiny Nemecku závidieť.

Pokúsime sa podľa znamení v číslach v jej mene a dátume narodenia poukázať na to, kde sa ukrýva tajomstvo jej sily a veľkosti.

Die Starke Angela – silná Angela

Dátum jej narodenia je 17.7.1954. Silná, súcitná, jedinečná Račica, na ktorej meno sa nezabudne. Disponuje zdravým sebavedomím. Možno nepôsobí najinteligentnejším dojmom, možno jej všetko nedochádza. S veľkým úspechom to nahrádza odhodlaním a osobnou odvahou. Pridáva k tomu získanú schopnosť načítať si ľudí a veľkú vnútornú silu.

» Vyskúšaj naše numerologické kalkulačky » Numerologické kalkulačky zdarma »

Občas pôsobí bezcitne. V situácii vyžadujúcej chladnú hlavu sa na ňu môžete spoľahnúť. Znamenie Raka je dáva schopnosť byť na čele a byť schopnou niesť za svoje rozhodnutia zodpovednosť.

Vyrastala v „zvláštnej“ rodine, akoby bez rodičov. Absencia matky spôsobila problémy v partnerskom fungovaní. Od otca mohla pociťovať určitú formu podceňovania, ale mala k nemu zvláštny vzťah.

Vnútornú silu jej prepožičiava deň narodenia 17. Ľudia narodení v tento deň, napriek nie ľahkému životu dokážu zažiariť.

Numerológia mena. Čo prezradí meno o Angele Merkelovej?

Narodila sa ako Angela Dorothea Kasner. Číselná vibrácia mena je 26/8. Poukazuje na veľkú vnútornú silu, ale mäkkosť. Predznamenáva veľký pracovný zápal, problémy vo vzťahoch.

Človek s touto vibráciou v mene by nemal dať na cudzie, aj dobre mienené rady. Veriť by mal len svojmu úsudku a konať podľa svojho vedomia. Krásne to dokázala pri vrcholiacej utečeneckej kríze  roku 2015, kedy naproti všetkým otvorila hranice Nemecka pre utečencov. Akt, ktorý bol predmetom nejednej polemiky...

angela-merkel-numerologiaFoto: zdroj Facebook / Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel

Životné číslo. Prezradí životné číslo o Angele Merkelovej ešte viac?

Veľký duchovný rozmer jej zabezpečilo životné číslo 34/7. Viera, náboženstvo, ochrana utláčaných, zmysel pre spravodlivosť, účasť s trpiacimi sú tak jej neoddeliteľnou súčasťou. Pridala sa k tomu určitá tvrdohlavosť, konfliktnosť a hneď je tu ďalšie potvrdenie o príčinách jej konania v roku 2015.

» Čo všetko prezrádza životné číslo? Zisti viac »

Osobná ročná vibrácia. Čo priniesli posledné roky Angele Merkelovej?

Ďalej je to jej citlivosť na vibráciu čísla „6“. Predstavuje matku, harmóniu, blízke materiálne vzťahy, lásku... Rok 2015 je pre ňu mimoriadny, je rokom 6 (1+5=6) a 8 zároveň (2+1+7).
V roku šestky 1995 (1+9+9+5=24=2+4=6) došlo k jej napadnutiu psom a určitej traume. „Absencia matky“, problematické vzťahy symbolizuje chýbajúca 6 v dátume narodenia to robia ešte citlivejšie.  V tomto roku riešila niečo, čo je pre ňu citlivé a zároveň silné (silu pozná zo dňa narodenia 1+7=8), týkajúce sa veľa ľudí, zahraničia (symbolizuje 8).

Keby športovala, bola by určite výbornou športovkyňou alebo tanečníčkou. Nech nikoho nezavádza jej terajšia postava. Má šikovné ruky a nohy, cíti rytmus a rovnako disponuje aj fyzickou nezdolnosťou. Je silne pozemsky orientovaná, zviazaná so Zemou, nič pozemské jej nie je cudzie. Ilustruje to aj jej postava – silná spodná časť.

Fyzickou silou disponovala a život jej ešte priniesol veľkú vnútornú energiu. Mnohí muži by sa pred ňou najradšej strčili do myšacej diery. Nie sú zvyknutí až na takú silu u ženy. Bude ju potrebovať na spacifikovanie svojho „brata“ Putina, s ktorým budú aj v tomto roku „riešiť“.

Zo svojej hlbokej minulosti si nesie vlastné zlyhanie v oblasti duchovnej, súcitu, liečenia a to aj rieši. Tu je ďalší dôvod uprednostnenia „pomoci“ utečencom pred vlastnou bezpečnosťou.

V roku 2017 vstúpila do roku 7 a mala by si dávať pozor na zdravie, nezačínať nové projekty, hlavne oddychovať veľa, veľa premýšľať, čo je v jej živote zbytočné a čo dôležité.

Minuloročné voľby konané v Nemecku vyhrala napriek určitým ťažkostiam s prehľadom. Vhodnejšie zvolený dátum volieb (aj to sa dá) by tento výsledok ešte umocnil. 

Aj ty si môžeš užívať výhody registrovaných používateľov. Zaregistruj sa na našom numerologickom portáli » Registrácia zdarma »