Numeronews

Dalajláma XIV.

Dalajláma XIV.

Foto: zdroj Facebook / Dalai Lama

publikované | 07.10.2016

Všeobjímajúci a milujúci Rak. Dalajláma, človek uprostred dvoch svetov – tak materiálneho, ako aj duchovného. Má neľahkú úlohu: ako nastoliť medzi týmito svetmi rovnováhu. Uľahčujú mu to čísla z dátumu narodenia alebo mena?

14. dalajláma sa narodil so svetským menom Tandzin Gjamccho. Samotné meno dokáže o svojom nositeľovi veľa prezradiť. O jeho živote, o ceste, ako ho prejde.

» Numerologické rozbory » Toto všetko si vieš dať u nás vypočítať »

Obidve časti mena majú rovnakú hodnotu 27/9. Predznamenávajú sebaobetovanie, hraničiace až so samolikvidáciou. Hovoria o veľkej zodpovednosti za iných, o veľkých nárokoch na ich činy a výsledky. Za tieto veci sa dokáže ich nositeľ veľmi trápiť a prenášať zodpovednosť na seba. Musí si však uvedomiť, že v tomto prípade ide o iné ako o hmotné hodnoty.

Spoločný význam celého mena je vibrácia 18/9. Takúto kombináciu si zvolia tí jedinci, ktorí majú záujem poriadne sa otestovať. Otestovať, ako na tom skutočne sú, ako si stoja na tomto stupni poznania.

» Ako funguje numerológia mena? Tu zistíš viac »

Celý život ich bude prenasledovať duchovno-materiálny konflikt. Úklady a neprajnosti v najbližšom okolí. Ideálnymi pre nich sú postavy kňazov, filozofov, vojakov, učiteľov – pretože je medzi nimi skoro nebadaná hraničná čiara. Ktorákoľvek postava môže kedykoľvek prerásť z jednej krajnej polohy do druhej. Liberál v dogmatika, ochranca v diktátora, citlivý v násilníka.

Energia tohto mena je náročná, ale sľubuje, po prekonaní nástrah s ním spojených, veľa. Niekedy je ozaj (pre niekoho) vhodnejšie zmeniť ho, upraviť jeho vibráciu na inú. Ale vyrovnanie sa zo svojou minulosťou, silou systému a karmou je určite tiež niečo.

Dalajláma a odkaz jeho dátumu narodenia

Narodil sa 6.7.1935. „Milujúci Rak“. Dátum narodenia symbolizuje zmysel pre duchovno a potrebu harmonizovať. Vzťahy, rodinu, spoločenstvo – vniesť do nich niečo nové, nový typ vodcovstva.

Nízke sebavedomie a slabá schopnosť komunikovať o svojich pocitoch môžu predstavovať nášľapné míny. Plne korešpondujú s jeho úlohou náboženského vodcu. S kým sa má rozprávať o svojich pocitoch – ostáva mu Boh a on sám. Pnutia, ktoré spôsobujú, môže úspešne ventilovať fyzickou prácou alebo podnikavosťou. Všetko by to malo smerovať k práci pre ľudí, v ich prospech.

Navonok možno pôsobí skôr bezcitne. Samozrejme, musíte si odmyslieť všetky tie fotky – opak je totiž pravdou. Je to nesmierne citlivý a kreatívny človek. Tej kreativity je toľko, že ak nie je správne usmernená, môže byť škodlivá.

Je človekom, ktorý má problém doviesť svoje myšlienky do fyzickej realizácie. To je jeho celoživotná úloha. Vyplýva z jeho minulosti, kedy bola oblasť fyzična jednou z prvoradých.

» Numerologická kalkulačka lásky » 

Rovnako mu chýba manuálna šikovnosť. Je akoby odtrhnutý od svojich pozemských koreňov a prevládajú duchovné a intelektuálne aspekty.

Matka bola najvýraznejšou osobnosťou jeho života. Mala na neho najväčší vplyv. Jej úlohou bolo dať mu potrebné základy, aby z nich mohol čerpať ponaučenie a základy svojej viery. Otec a jeho úloha v jeho živote – ako keby absentoval.

Sám sa neženie za osobnou mocou a peniazmi. On ich vôbec nerieši. Neznamená to, že téma moci a peňazí ho nevyhľadá. Moc bude témou na celý život. Súboj s mocou za svoje spoločenstvo a komunitu. Bez schopnosti fyzickej realizácie je načrtnutý aj výsledok súboja s mocou. Bude bez fyzického výsledku. Bez fyzického miesta na svete pre svojich. Ale s myšlienkovým a duchovným odkazom na celý svet.

Životné cesty hovoria o najsilnejších energiách jeho osobnosti. Sú to cesty empatie a inteligencie. Pridáva sa k nim aj cesta húževnatosti a odvahy. Hovoria o sile jeho myšlienok určených pre ľudí. Vie sa z nich postaviť, vie ich duchovne podporiť, ale štát, územie, kde by mohli zapustiť korene, im „nedá“.

Aj jeho dátum narodenia pojednáva o duchovno-materiálnom konflikte osobnosti. Súčet roku jeho narodenia je 18/9. Je to tá najsilnejšia téma jeho života. Nájdeme ju v mene aj dátume narodenia. Počas svojho života bude predovšetkým riešiť vzťahy, rodinu, spoločenstvo – národ. Môže byť účastníkom tragických udalostí, karambolov a jeho život môže smerovať do izolácie fyzickej alebo duchovnej. Možno by stačilo zľaviť z duchovných zásad a “súdruhovia“ komunisti by mu iste umožnili, ako poslušnej duchovnej bábke, viesť svoj ľud do žiarivej budúcnosti, v rámci Čínskej ľudovej republiky.

To odmietol, zostal duchovne čistým a má materiálne problémy sám a rovnako aj jeho ľudia.

Dokáže si brať zo svojho života poučenia a aplikovať ich. Vie odvážne, nesebecky, bez ohľadov na moc a silu zaujať postoje na ochranu blížnych. Nie je závislý na matérii a moci, hoci ich dôsledky pociťuje.

» Horoskop na dnes podľa numerológie »

Detstvo prežil v 7-mičkovej vibrácii. Bol vytrhnutý zo svojich koreňov a začal sa jeho osobný kríž. Tým, keď v ňom ako v dvoj ročnom spoznali prevtelenie 13. dalajlámu. Počas dospelosti v 6-tkovej vibrácii prišli na prvé miesto starosti o spoločenstvo a štát. Potom v období dospelosti v duchovnej 9-tke, ktorá je aj ukončovanie, skončil Tibet duchovne aj fyzicky tak, ako ho poznal. Nasledoval exil a narástla zodpovednosť za seba aj druhých a stal sa osvieteným vodcom.

Dalajláma a významné dátumy v jeho živote

7.10.1950 – v ten deň do jeho vlasti vpadli čínske vojenské jednotky. Bolo to počas jeho vlastnej ročnej vibrácie (ORV) 1. Predznamenávala nový začiatok a energiu sebapresadenia. Priniesla energiu určitej samoty. Osobný mesiac (OM) bol v znamení 2. Priniesol niečo nové, nové vzťahy, znamenajúce stres a dramatické situácie. Osobný deň (OD) 9 signalizoval ukončenie niečoho, nové prehodnotenia a z toho vyplývajúcu zodpovednosť.

23.5.1951 – deň podpisu nadiktovanej mierovej zmluvy medzi Čínou a Tibetom. ORV:1. OM:6 naznačuje, že pôjde o rodinu, spoločenstvo, vlasť. OD: 11, ak nie je objektivita vo vzťahoch (tu sa o nej nedalo hovoriť, pod diktátom už vôbec nie) – predstavovala dramatický zlom, dramatickú až tragickú situáciu.

A nakoniec „neočakávaná“ perlička. V marci 1959, v roku keď jeho ORV bolo 18/9 !!!, musel po zmarenom protičínskom povstaní opustiť Tibet.

Nemôžeme sa nevenovať analýze názvu Tibet, ktorý je alfou a omegou jeho snaženia. Súčet názvu je 16/7, čo je "rúcajúca sa veža". Predznamenáva, že čo nie je na pevných základoch sa rúca, odstránené je všetko, čo bráni pokroku, posunu na duchovnej úrovni. Môže sa to diať formou otrasov, konfliktov, tragických udalostí, ale vždy to smeruje k duchovnému rastu. Pre štáty, ľudské spoločenstvá neplatia časové horizonty, ako pre jednotlivcov, ktorí sú obmedzovaní svojim fyzickým vekom. Tu čas až takú hodnotu v porovnaní s nekonečnom nemá.

» Prečítaj si aj numerologický profil osobnosti Matky Terezy »