Numeronews

Neobyčajná kombinácia čísel v dátume 9.10.2019

Neobyčajná kombinácia čísel v dátume 9.10.2019

Foto: zdroj Unsplash / Social cut

publikované | 09.10.2019

Určité dátumy odjakživa pútajú pozornosť ľudí. Buď tým, že sa v nich nachádzajú rovnaké čísla pokope, alebo tým, že niektorému z čísel je priraďovaná určitá symbolika alebo význam. Ako, napr. povestný piatok 13.- teho. Dnes máme, ale iný prípad. Čím je zaujímavý dátum 9.10. 2019?

Stačí si prečítať dátum zľava doprava a naopak. Vždy je rovnaký. Ide o tzv. palindromický dátum, ktorý je rovnaký odpredu aj odzadu (palindróm z gr. slova palindromos – vracajúci sa). Takéto dátumy nebývajú často. Závisí to samozrejme aj od toho, akým spôsobom sa dátumy zapisujú. U nás sa zapisuje dátum v poradí deň, mesiac, rok a ďalší palindromický dátum bude napr. 10.1.2101.

» Vyskúšaj našu novinku » Numerologická kalkulačka lásky » 

Posvieťme si však trošku aj na znamenia v číslach tohto výnimočného dátumu 9.10.2019.

Dátum 9.10.2019 z pohľadu numerológie

Deň s touto číselnou kombináciou je v znamení zamýšľania sa nad všetkým do hĺbky. Podporuje to aj izolácia, osamotenosť hlavy, ktorá sa môže zaoberať niekedy aj prázdnymi myšlienkami do sýtosti.

Je zároveň aj dňom v znamení nazerania do minulosti. Vyžaduje si to odstup, nadhľad, pochopenie súvislostí a nájdenie ponaučení. Tento deň môže tak nabádať aj k samote – samota ako dar a ticho ako liek.

Pozor však na dogmatizmus, fanatizmus, netrpezlivosť a oheň vo všetkom. Agresívne akcie, konflikty a zraniteľnosť.

Sprievodným javom môžu byť bolesti hlavy, nesústredenosť myšlienok, úrazy hlavy – skrátka všetko, čo je s hlavou spojené.

Číslo dňa je 9 a jeho pozitívna tvár sa nesie v zmysle "Obnovy viery v niečo vyššie". 

Myšlienky sú nespútané, ničím pozemským a môžu zalietavať do nekonečna a ešte ďalej.

Tento deň je vhodný na oblečenie v karmínovo-červenej farbe. A poslaním tohto dňa 9.10.2019 môže byť, napr. aj darovanie krvi, ktoré môže vieš k záchrane "vojakov" alebo iných, ktorí v tento deň prenasleduje karmínovo-červená farba krvi.

A čo samotný rok 2019? Tu si môžeš prečítať rozbor tohto roku » Rok 2019 z pohľadu numerológie.