Numeronews

Klaudius Kuzma: O mne, znameniach v číslach a mojej numerologickej škole

Klaudius Kuzma: O mne, znameniach v číslach a mojej numerologickej škole

publikované | 07.02.2023

Určite sa k vám už dostala novinka, že začíname organizovať numerologické kurzy. Bude vás nimi sprevádzať Klaudius Kuzma, náš pán numerológ. Prečítajte si viac o tom, aký význam prikladá numerológii v našich životoch a ako bude vyzerať jeho numerologická škola.

Dnes sa vám prihovorím trošku viac osobne, nielen spoza článkov a rozborov :) . Teším sa, že začína ďalšia nová etapa nášho numerologického portálu www.znamieniavcislach.sk a onedlho sa začínajú naše prvé kurzy numerológie. Teším sa na vás, na osobné stretnutia a spoločné odkrývanie významov v číslach.

Zopár slov o mne a mojom postoji k numerológii

Čísla ma obklopujú po celý život: technické zameranie vysokej školy, profesijne sa venujem aj navrhovaniu pecí a piecok (prepočty, návrhy, optimalizácia a efektívne využívanie tepla). Ako inak veď som Ohnivý Rak :) . Som živnostník a remeselník, ktorý sa vydal vlastnou cestou o zmýšľaní a využití tepla z dreva. Čísla a prepočty ma sprevádzajú aj v tejto ceste. Poctivá ručná práca (murované pece, piecky ... ), dôraz na efektívne využitie energie zo spaľovaného dreva, dlhú životnosť zariadení a v neposlednom rade na zdravotný efekt pre človeka (práca s hlineným povrchom a pod.) .

Postupne ma však začala oslovovať aj iná stránka čísel. Čaro čísel a ich skrytých významov vo vzťahu k ľudskému životu. Odhaľovanie znamení a tajomstiev čísel sa stalo mojou vášňou (dátumy narodenia, dátumy udalostí,  mená – každé písmeno má svoju univerzálnu číselnú hodnotu a i.).

Ja vnímam numerológiu ako nástrojracionálne poznanie, ktorého zákonitostí sa dá chytiť. Je to pomôcka, ako lepšie porozumieť človeku a tomu, prečo je tu. Čo je jeho úlohou v tomto živote, a aké nástroje si priniesol so sebou na to, aby túto úlohu zvládol. Odkiaľ sa berú, napr. tie temnejšie stránky človeka a prečo „sú tam“... ? Prečo je niekto „super, krásny človek“, ktorý oslňuje, obohacuje život iným a neublíži – posúva ostatných ďalej, ľudia sú šťastní z jeho blízkosti a „zohrievajú sa v jeho svetle“.

Raz sa ma niekto spýtal, čo ma tak na tých číslach priťahuje a prečo práve numerológia ...

Človek je ako taký hrniec s pokrievkou na hlave. A niektorý ten hrniec robí také „puf puf“ a pokrievka nadskakuje. Numerológ patrí k tým, čo prídu k tomuto hrncu a pozrie sa, čo sa dnu varí. Prečo tá pokrievka tak naskakuje. Numerológ sa priamo díva do hrnca – do hrnca osobnosti. Tí ostatní chodia len okolo hrncov – cítia, že sa niečo varí, vidia že podskakujú pokrievky ... ale ... sú vzdialení ďalej od hrnca a nemôžu sa pozrieť dnu na to, „čo sa varí“...

Je to úžasné, ako nám čísla môžu pomôcť pochopiť súvislosti v živote a vzťahoch.

Ja sa numerológii venujem viac ako 12 rokov. Venovať sa numerológii a byť numerológom neznamená „len“ poznať jednotlivé hodnoty, popisy, významy a vibrácie čísel. Dobrý numerológ nehovorí o tom, že nejaké číslo je vyslovene dobré alebo zlé. Neveští do budúcnosti. Dobrý numerológ rešpektuje dualitu čísel, naciťuje ich vibráciu a analyzuje klady a riziká spojené s konkrétnymi číslami.

Na ceste k svojmu snu ...

Po úvodných intenzívnych rokoch štúdia kníh a materiálov o numerológii, účastiach na vzdelávacích podujatiach (pod vedením významných osobností z oblasti numerológie na SR a ČR) som sa rozhodol ísť v oblasti numerológie svojou vlastnou cestou. 
Rozhodol som sa priblížiť numerológiu širšej verejnosti a spraviť ju dostupnejšiu prostredníctvom možnosti on-line tvorby numerologických rozborov. A tak sa začal tvoriť nápad pre prvý komplexný numerologický portál na Slovensku.

Život mi do cesty poslal obchodného partnera s rovnakým nadšením pre numerológiu a postupne sa začal tvoriť tím, ktorý pracoval na vytvorení numerologickej stránky, ktorá okrem bežnej osvety v oblasti numerológie bude poskytovať aj možnosť on-line výpočtov numerologických rozborov.

Vytváral sa celý systém, podrobne a precízne sa spracovávali jednotlivé kroky, procesy a časti numerologických rozborov. Do elektronickej podoby sa dostávalo poznanie, myšlienky a texty z numerologických rozborov a konzultácií.

V roku 2017 bola spustená prvá verzia numerologického portálu www.signsinnumbers.sk. V roku 2020 sa pristúpilo k prerobeniu stránky – užívateľsky sme ju prispôsobili a doplnili aj o rôzne nové obsahové časti pre návštevníkov webu. Koniec roka 2022 nám priniesol zmenu, nový názov. Na Slovensku po slovensky: sme Znamenia v číslach » www.znameniavcislach.sk.

A čo ďalej? 

S numerologickou stránkou sa pôjde do sveta. Starý názov Signs in Numbers sme si nechali pre tieto účely už teraz sa všetci tešíme na toto dobrodružstvo :) . Pribúdajú nám stále nové nápady, rozšírenia rozborov, horoskopov a iných pomôcok pre bežný deň a sebapoznanie človeka ako takého. 

Aj vy ste pre nás, pre mňa nšpiráciou. Každý jeden mail, správa, komentár, či spätná väzba nás posúva ďalej. 
Jednou z častých otázok od vás bolo, či a kedy budeme robiť vzdelávacie podujatia.

Ja som o tom sníval už dlhšie, vlastne od začiatku. Mám rád tú atmosféru zdieľania a spoločného hľadania skrytých významov čísel. Teším sa na naše spoločné prevetrávanie dátumov narodenia :) .

A tak tu máme rok 2023 a našu školu numerológie

Mojim cieľom je podať vyvážený výklad numerologickej tematiky. To znamená: žiadne prehnane optimistické interpretácie čísel a ani príliš pesimistické, či temné výklady. Ani „slniečka“, ani „tma“. Presne taký výklad, aký si čísla zaslúžia. Čísla majú duálnu podobu. Majú oba póly, nemajú pohlavie, iba nás – svojich nositeľov a „formovačov“. Iba my im dáme tú konečnú podobu. Čísla, ktoré nás sprevádzajú celý život nám iba ukazujú náš potenciál.

V správny čas som stretol správnych ľudí, ktorí vo mne ešte posilnili pocit, že teraz je tá správna doba začať s kurzami. Ľudia si budú čoraz viac klásť otázky typu: „Kto sme, kam kráčame a prečo sa toto všetko deje?“. Doba je zamotanejšia a vyžaduje aktívnejší prístup, než ten aký v minulosti postačoval.

Našiel som skvelé zázemie pre naše prvé kurzy: v Kafé Džezva vo Zvolene. Je to priestor s úžasnou atmosférou, ktorú sme si už stihli vychutnať na niekoľkých „Večeroch s numerológiou“.  

Štruktúra, organizácia a zameranie kurzov

Vo februári začíname s prvým z deviatich jednodňových kurzov:
•    Základné kurzy numerológie I-V. 
•    Pokročilé kurzy numerológie I-IV.

Prvých päť kurzov budú základné kurzy, ktoré každému záujemcovi dostatočne objasnia numerologické zákonitosti, aby mohol zvládnuť komplexnejšiu prácu. Ďalšie tri kurzy budú ako nadstavba, ktorá sa nedá zvládnuť bez základov – absolvovania základných kurzov.

Posledný kurz bude tzv. „absolventský“, na ktorom bude mať každý účastník priestor prezentovať svoje získané poznatky a zručnosti pri práci s dátumom narodenia. Úspešní absolventi kurzu získajú certifikát.

Kurzy sa budú realizovať 1x do mesiaca, vždy v sobotu od 9:00 hod. – 17:00 hod. O termínoch jednotlivých častí kurzov vás budeme ešte priebežne informovať.

Základný kurz numerológie I.

Prvý kurz začína 11.2.2023 o 9:00.hod. a realizujeme ho v spolupráci s Kafé Džezva vo Zvolene. Kurz bude trvať 8 hodín, do 17.00 hod.

Celodenný kurz bude zameraný na nasledujúce tematické okruhy:

  • Numerológia – jej filozofia, história a numerologické školy.  
  • O číslach – podstata čísel, dualita čísel, význam a charakteristika základných čísel 1-9. 
  • O dátume narodenia – jeho význam, jedinečnosť a hlavné súčasti, 4 osudové čísla z dátumu narodenia, astrologický aspekt v dátume narodenia

Cena kurzu je 60,- €. Počet účastníkov je obmedzený: max. počet 12 ôsob. Ak máte skutočný záujem o hlbšie poznanie tejto tematiky zarezervujte si svoje miesto na tomto kurze. Už je len pár voľných miest.

Chcete sa prihlásiť na kurz? Napíšte mi na: klaudius@znameniavcislach.sk 

Prvé kurzy budú kapacitne obmedzené. Do budúcnosti však plánujeme kapacitu rozšíriť a pridať aj možnosť on-line kurzov. 

Teším sa na vás, svojich budúcich kolegov a na našu vzájomnú spoluprácu a tvorivú energiu. Skutočnú tvár týchto sedení a kurzov budeme formovať spolu.

Všetko dobré prajem a do skorého videnia.

Klaudius Kuzma, numerológ
✨ Znamenia v číslach.