Numeronews

Páter Pio

Páter Pio

Foto: zdroj Roman Catholic Diocese of Youngstown

publikované | 03.05.2017

Neviditeľná charizma z iného sveta. Páter Pio, milovaný a zároveň tŕňom v oku mocných. Numerológia a dátum jeho narodenia poukazujú na jeho fyzickú, aj duchovnú izoláciu.

Páter Pio patrí medzi najznámejšie novodobé postavy katolíckej cirkvi. Svojou činnosťou, zjavom a posolstvom sa nezmazateľne zapísali do histórie cirkevnej, ale aj svetskej. Nie nadarmo bol najrýchlejšie prehlásený za svätého zo všetkých „svätých“.

Ako jeden z mála služobníkov božích mal na svojom tele dokázateľne stigmy (rany na dlaniach a nohách), ktorých nositeľmi boli samotný Ježiš Kristus (fyzicky spôsobené ukrižovaním) a svätý František z Assisi.

» Vyskúšaj naše numerologické kalkulačky » 

Vyhľadáme a popíšeme si, kde v jeho dátume narodenia je popísaný jeho život a čo nám o ňom prezradia jeho mená. Znamenia v čísalch tohto výnimočného človeka opäť odhalia viac.

Numerológia mena: Páter Pio a jeho mená

Meno človeka, tak ako je zapísané v rodnom liste (jeho číselný prepis) podáva celkovú charakteristiku jeho nositeľa a jeho smerovanie.

» O numerológii mena sa dozvieš viac tu » 

Rodné meno FRANCESCO FORGIONE má číselnú hodnotu 14/5. Je o spojení nespojiteľného, o komunikácii, cestách a pohybe, intelekte, odhodlaní, odvahe, ale aj o riskovaní. Skrýva v sebe výzvu byť zodpovedný a nájsť pravú mieru.

Meno, pod ktorým ho poznal celý svet a určite bolo častejšie používané počas jeho života PADRE PIO, má hodnotu 36/9. Až toto meno predznamenáva jeho budúcnosť a nové hodnoty (v tomto prípade môžeme povedať, že charakterizuje nového človeka, ktorý sa oddal viere). Číselná hodnota mena hovorí o empatii tohto človeka, vypočuť si prosby a potreby svojich blížnych. Hovorí o veľkej inteligencii ducha.

» 7 slávnych osobností » Čo im priniesla zmena mena? »

Svojho nositeľa popisuje, ako pustovníka, kňaza, ktorý na základe skúseností z minulosti dokáže pozerať do budúcnosti. Ako filozofova, vodcu, ktorý sa dokáže postaviť výzvam, nepriateľom, bojovať za svoje „stádo“, presvedčenie a dosiahnuť osvietenie.

Numerológia dátumu narodenia: Páter Pio a jeho veľká odvaha prameniaca z čísel

Dátum narodenia 25.5.1887 signalizuje nižšie sebavedomie, problémy s definovaním svojich pocitov a rozprávaním o nich. Určite o nich hovoril viac s Bohom, ako s ľuďmi a tak pnutia s tým spojené dokázal eliminovať. Ďalej poukazuje na veľkú odvahu, húževnatosť, akčnosť, nájdeme tam aj prvky prchkosti a „samohnevu"“.

Otec predstavoval veľkú veličinu v živote a mal na neho veľký vplyv. Mama takýto „vplyv“ nemala. Mala však zvláštnu úlohu, poskytovala mu stabilitu. V rodine sa mohlo vyskytnúť „zvláštne úmrtie“, ktoré ho do budúcna poznamenalo.

V jeho živote sa mali striedať vášne aj depresie. Schopnosť zarobiť peniaze, ale nie pre seba. Boj s mocou a systémom. Čo si zaumienil a v čom konal – dokázal priviesť do konca. Disponoval súcitom, účasťou a preto bol vyhľadávaný ľuďmi. Absentujúca fyzická charizma mu nemohla uškodiť. Nahradila ju neviditeľná, ale o to citeľnejšia charizma z iného „sveta“.

Hmotné statky mu nič nehovorili, ani s tým spojené životné prejavy. To predznamenávalo nešikovnejšie ruky a nohy. Tieto dary nepotreboval, disponoval „priamym spojením hore“, všetko, čokoľvek potreboval mu prišlo priamo zo zdroja. To mu aj mnohí závideli. 

» Numerologický profil osobnosti » Ako to funguje? Zisti viac » 

Život mu pripravil vzdelávanie a zhromažďovanie vedomostí, schopnosť im porozumieť. Celý život smeroval k pochopeniu života, viery a filozofie. Službu druhým, k vyšším ľudským ideálom. Prácu s ľuďmi – načúvať im a chápať ich. Obrovské množstvo životnej energie s jej kladnými, ale aj negatívnymi prejavmi. Vlastnú netrpezlivosť a rýchlosť v reagovaní, čo sprevádzali ruka v ruke problematické vzťahy a konfliktné situácie.

Mal prisľúbené, že ak potlačí pozemské chúťky – odmenou mu bude láska, šťastie a kreativita. Počas svojho života sa mohol dostať do fyzickej alebo vnútornej izolácie. Nad celým jeho životom sa vznášala číslica 5, ktorá sa nachádza v celkovom súčte rodného mena.

Páter Pio a jeho zaujímavé dátumy zo života

  • 25.5.1910 – v tento deň sa mu objavili stigmy (osobná ročná vibrácia (ORV): 5, osobný mesiac (OM): 5, osobný deň (OD): 3). Tento deň mu mohol  vyvolať stavy bezmocnosti, nepochopenia, čo a prečo sa mu to stalo. Deň, ktorý znamenal zmenu, predznamenal osvietenie a nabádal k osobnej zodpovednosti.
  • 10.8.1910 – vysvätenie za kňaza (ORV 5, OM 4, OD 5). Deň, ktorý priniesol veľa vášne, ale zároveň aj naplnenie osudu – cestu k duchovnému zmúdreniu a sile. Znamenal kvalitatívnu zmenu jeho osobnosti.
  • 23.9.1968 – deň úmrtia. Nachádzal sa v deväťročnej vibrácii čísla 11. Tí, ktorí umierajú v tejto vibrácii dosiahli duchovný nárast a svoj život využili dobre. Znovu sa nám objavujú čísla, ako pri narodení, trochu poprehadzované, 5 (2+3), 9, 6(1968 - 24), čo je nové je 11 na konci. V tomto prípade je to konštatovanie obrovského nárastu duchovného potenciálu. Úplne nakoniec ORV 9 – ukončenie, naplnenie, OM 9, OD 5.

Na záver môžeme povedať, že žil, ako si to naplánoval. Nežil ľahko, nikdy sa nevzdal, chránil seba aj svojich blížnych a svoje dielo doviedol do úspešného konca.

» Numerologický rozbor osobnosti » on-line rozbor »