Numeronews

Rok 2022 podľa numerológie

Rok 2022 podľa numerológie

aktualizované | 19.03.2022

Rok 2022 je ďalším v poradí, ktorému dominujú čísla 2, 20 a tentokrát aj 22. Aké témy so sebou prinášajú podľa numerológie? A čo prezradia dopočtové čísla z roku 2022? Čísla 4 a 6 sú totiž obidve v rovine Saturna = rovina skúšok. Čo všetko bude témou „osudových skúšok“ v tomto roku?


Obsah rozboru pre rok 2022:


Naladiť sa na vibrácie nového roku je niekedy náročnejšie. Vyžaduje si to správny čas, aj nastavenie. Aj preto sa vám tento rok prihováram s numerologickým výkladom pre rok 2022 trošku neskôr ako obvykle. Tohtoročný vizuálne „pekný dátum“ ukrýva v sebe množstvo znamení v číslach, ktorých výklad môže byť pre niekoho oporou, resp. pomôckou. Ja verím, že pre mnohých z nás bude aj posolstvom a výzvou pre rok 2022.

Príjemné čítanie prajem,
numerológ Klaudius

 

Rok 2022: kalendárny vs. osobný rok z pohľadu numerológie

Každým 1. januárom sa začína nový rok, ktorý nám prináša svoje nové energie – vibrácie. Tie ovplyvňujú nás všetkých, na celom svete rovnako. V tom sú absolútne férové. Každému však umožňujú ich individuálne prežitie, na základe vlastného vnútorného nastavenia a vlastnej individuálnej histórie. Preto sa napr. nemôže stať, že by dve živé bytosti, prežívali to isté (maximálne podobné).

Numerologické novinky e-mailom + darček: Osobný ročný horoskop » 

Nie na každého začne pôsobiť nový kalendárny rok „plnou silou“ hneď od 1. januára. V numerológii tomu hovoríme osobný rok. Nie všetci sme sa totiž narodili 1. januára. Dátum nášho narodenia determinuje, kedy to nastane. Kedy začne na nás nový kalendárny rok pôsobiť „plnou silou“. Dovtedy má ešte nad nami „moc“ minulý rok. Jeho energie postupne slabnú a dňom narodenia sa prebudíme do jasu nového roka.

Energie nového roka budú na nás pôsobiť nasledujúcich 365 dní a potom príde nová výzva. Na tomto základe sa odvíjajú karmické trojuholníky osobného roka. V nich sa dajú vyšpecifikovať témy a ich pracovné nástroje na každé nasledujúce tri mesiace. Každý tento cyklus v roku má iné pracovné nástroje.
» Viac o téme: Denné a ročné horoskopy podľa numerológie: článok »

» Numerologické rozbory »

Numerológia: Rok 2022 a znamenia v jeho číslach

Z čoho sa dá vychádzať pri charakteristike energií, ktoré si pre nás pripravil tento kalendárny rok? Vládnu mu dvojky. Zoberme si čísla tohto kalendárneho roku 2022. Samé dvojky a skoro uprostred – ako také delítko „0“. Hneď na prvý pohľad akási číselná „chudoba“.

Ostatné čísla akoby si vzali voľno a nechali to na naše dvojky – však tie to akosi „dajú“. Jedna dvojka je OK. Čím ich je viac, tak ich úspešné zvládnutie je náročnejšie. To je tak ako so všetkým. Delítko nula zápis roku rozdeľuje na dve čísla 20 a 22. To prináša pomôcku pri stanovení základných zámerov, ktoré sú nám predostreté.

Rok 2022: Číslo 20 a jeho úlohy

 1. Číslo 20 v numerológii hovorí o tom, že všetky roky s touto kombináciou budú mať rovnakú „podúlohu“. Teda budú to roky do roku 2100. Tou úlohou je nadviazanie kvalitného vzťahu sám so sebou. Nie „zbytočné“ vzťahovanie sa na „kohokoľvek“, kto sa nám v živote pritrafí – ale na seba. Vážiť si samých seba, nadobudnúť sebadôveru a až potom môžeme nadväzovať plnohodnotné vzťahy »
   
 2. Druhou úlohou čísla 20 je reštart, obnova dôverných vzťahov. Tých, ktoré boli narušené, poškodené. Počas vlády čísla 20 majú väčšiu šancu sa vyliečiť, obnoviť.

Rok 2022: Výklad čísla 22

Číslo 22 je druhým číslom v zápise aktuálneho roku 2022. Je to číslo, ktoré dáva šancu vyniknúť tým, ktorých sa konkrétne dotýka: 

 • Sú to ľudia narodení v 22. deň, v rôznych mesiacoch. 
 • Rovnako dáva šancu vyniknúť aj tým, ktorí majú súčet kalendárneho roku narodenia rovný číslu 22. Napríklad roky 1939 (1+9+3+9=22), 1948, 1957, 1966, 1975, 1984, 1993. Týka sa to zatiaľ iba ľudí 20. storočia. Z 21. storočia sa iba začali rodiť od 1. januára aktuálneho roku 2022.
 • Týka sa to aj ľudí, ktorých súčet životného čísla (súčet všetkých čísel v dátume narodenia) sa rovná číslu 22. » Čo je to životné číslo a ako sa počíta? »

Pre našich „22-károv“ to bude prísne individuálny „zážitok“, tak ako to vyplýva z nášho nastavenia, našej histórie a individuálny úloh. Niekto viac a niekto menej.

Ešte je tu jedna „nie individuálna“ skupinka. Sú nimi „22-ojkové“ karmické vzťahy. Ide o vzťahy medzi ľuďmi, ktorých súčet tarotov dáva číslo 22. 
» Viac o téme: zhoda partnerov podľa numerológie »

Všetky „22-ky“ budú určite niečo riešiť, či už z pozície individuálnej alebo párovej, ale určite budú. Miera intenzity je závislá na ich prístupe. Či pôjdu na vlne alebo proti nej. Oni majú tú tendenciu nič neriešiť, zotrvať a až vytrhnutá stolička spod zadku im pripomenie niečo, čo nie je v poriadku.

Tento rok sa majú správať ako „múdri blázni“. Všetko majú dovolené, ak nimi budú. Môžu meniť svoju materiálnu podstatu – realitu, ak sa vzdajú strachu a budú skutočne sami sebou. Však aj králi mali svojich bláznov, aby im reflektovali neskreslenú realitu a bolo to osožné pre všetkých.

numerologicky-rozbor-osobnosti

„22-ky“ by mali podľa numerológie vytiahnuť svoju superzbraň a tou je intuícia. Majú ju, ale majú strach, že po jej využití to zle dopadne. Sprievodným znakom dvojok je strach. A pritom číslo 22 má nalinkovanú super komunikáciu s vyšším JA. To ono sa im tak intenzívne prihovára. To je ten vnútorný hlas, ktorý sa niektorí snažia utopiť alebo prehlušiť niečím iným, lebo aj to u nich navodzuje pocity strachu.

Dvojky sú také. Ak nie sú sebavedomé a vyrovnané, tak sú ustráchané, psychicky labilné a náchylné na akékoľvek povzbudováky. 
» Viac o téme: význam čísel podľa numerológie » 

Zápis roka 2022 v numerologickej mriežke a popis jeho rovín

Kalendárny rok 2022 sa dá rozobrať ešte podrobnejšie a tým môžeme lepšie stopovať problematiku, ktorú prináša. 

rok-202-nnumerologicka-mriezka

Rok 2022 po zapísaní do numerologickej mriežky obsahuje roviny, ktoré nám ukazujú optimálnu cestu pri naplnení tém, ktoré kalendárny rok prináša. Odhalia základné životné cesty tohto roku.

Sú to nasledujúce roviny (iba roviny, ktoré neobsahujú žiadne čísla): 

 • Saturna – rovina osudových skúšok
 • Inšpirácie – potenciál v mysliach a dušiach na riešenie všetkých problémov, pri zachovaní čistoty duše a mysle
 • Vízie – vizionárske schopnosti, pri zachovaní čistoty duše a mysle
 • Oddanosti veci – pri vycítení správneho riešenia, bojovať zaň a dotiahnuť ho dokonca, napriek nástrahám
 • Rozvoja – zvýšený potenciál neegoistického prístupu v činoch a konaniach
 • Postrehu – schopnosť odhaliť podstatu problémov

Ako vidíme, prostredníctvom uvedených rovín v numerologickej mriežke, rok 2022 predostiera veľa ciest vývoja a je len na nás, vo všeobecnosti, či ich naplníme. Vždy máme prichystané nástroje na riešenie problémov. Osud sa k nám nikdy nespráva macošsky, len naše obmedzené vnímanie (rôznymi faktormi, v dobrom zmysle slova) nám bráni v ich využití pre individuálny, či všeobecný prospech.

Ľudia, ktorí disponujú vo svojich dátumoch narodenia týmito rovinami budú rovnako riešiť ich problematiku v aktuálnom roku 2022. Nástroje majú k dispozícii (prostredníctvom rovín vo svojej individuálnej numerologickej mriežke), tak ich len rozumne vyhodnotiť a použiť. 

Rok 2022 a samé dvojky v numerologickej mriežke

Tri dvojky v mriežke a žiadne iné čísla predstavujú zvýšenú precitlivenosť, intuitívne schopnosti. Na druhej strane predstavujú strachy, stresy a úzkosti pri styku s novým, čo nám rok prinesie. Každé číslo má totiž svoju podobu v dvoch tvárach.
» Viac o téme: duálna podoba energie čísel »

V pozitívnom prístupe využijeme dary čísla 2. V zápornom sa budeme utápať v strachoch, úzkostiach a stresoch. Nie je nič horšie pre väčšinu ľudských bytostí, ako strach z inakosti. Už v minulosti sme boli svedkami, čoho je človek schopný, keď sa bojí.
» Viac o téme: podporné vibrácie čísel »

Dajme si preto v roku 2022 obzvlášť pozor na tých, čo to vedia majstrovsky využiť. V osobný alebo kolektívny prospech (politický). Buďme teraz viac ako inokedy: opatrní, citliví, tolerantní, chápaví. Berme ohľad na potreby iných a zakaždým si položme otázku: „Kto z toho skutočne má mať úžitok?“.

* Citlivej otázke aktuálnej doby sa jednoducho vyhnúť nedá. Zámerom tohto článku však nie je prikláňať sa ani k jednej „strane“ názorových táborov, ktoré nám tu žiaľ vznikli. 

Znamenia v číslach pre rok 2022 hovoria aj o tom, že je potrebné, aby sme zapojili vlastné cítenie a intuíciu – bude jej nadostač. A potrebné je tiež, aby sme boli samými sebou. To je to, čo nám môže pomôcť aj pri tom, keď sa silná „zbraň“ – akou je manipulácia, ocitne v šikovných rukách niekoho, kto nemá dobré úmysly. 

V prípade nezvládnutých strachov a stresov môžeme podľa numerológie v roku 2022 očakávať aj násilie na jednotlivcoch alebo kolektívoch.

horoskop-na-dnes-podla-numerologie


Rok 2022: Výklad jeho dopočtových čísel 

Ďalšou nápovedou problematiky roku sú v numerológii tzv. dopočtové čísla. Je to číslo 6 (celkový súčet čísel v zápise roku) a číslo 4 (súčet oddelených 22 číslom 0). Jemnejšie definujú, ktorých hlavných oblastí sa budú týkať. Obidve čísla sú v rovine Saturna, čo znamená skúšky. Čoho sa budú týkať? 

Číslo 6 a témy skúšok pre rok 2022

Šestka: najlepšie si jej energiu predstavíme podľa jej typickej predstaviteľky Venuše. Krásna bohyňa lásky. Nádherná žena, ktorá dokáže uspokojiť všetky túžby ľudských zmyslov. Pozemské túžby, ale vždy viazané na pozemské vnímanie. Následne sa však dokážu pretaviť do duchovného sveta cez to, čo vzbudí v tele, cez umenie.

 • Je to energia ženy, matky, milenky, dcéry. S nimi sú spojené materiálne vzťahy rodinné, milenecké, ale aj pracovné.
 • „Rodinné hniezda“, bývanie, byty, pracoviská, proste všetko, kde sa tieto vzťahy dejú.
 • Umenie, súlad, harmónia, materiálny dostatok. 

Toto všetko bude témou skúšok v roku 2022. 

Číslo 4 a témy, ktoré so sebou prináša pre rok 2022

K tomu všetkému sa pridáva 4-ka, ktorá hovorí, že pôjde o základy tohto všetkého. V kladnom, ale aj zápornom význame slova. Každému podľa jeho osobného nastavenia, jeho histórie, ale aj podľa toho, čo práve prežíva.

Nemá význam detailne popisovať, čo môže nastať. Každý si dokáže predstaviť všetky možné varianty – od slnečného svetla po čiernu tmu. Všetky varianty sa totiž môžu udiať.

Po minulom roku 2021, kedy aj čísla (štatistiky) hovoria skôr o tom, že sme nepristúpili zodpovedne ku celosvetovej situácii, to bude v horšej rovine. Musíme sa pripraviť na viac toho negatívneho. Návrat do svetla je možný, len to bude stáť viac úsilia, ako sme ho mohli správne vynaložiť vlani.

Koho sa bude dotýkať rok 2022 vo zvýšenej miere?

Rok 2022 sa bude podľa numerológie týkať aj tých, ktorí majú deň narodenia 6 (aj 15 a 24), mesiac jún, rok (súčet na varianty 6) a životné číslo 6 (varianty 6). Každý bude mať individuálnu problematiku podľa pracovných nástrojov daného čísla. Budú mať vhodné obdobie na riešenie problematiky čísla 6. Ako ju zvládnu je len a len na nich.

Nesmieme zabudnúť ešte na jednu číselnú skupinu. Na tých, ktorí vo svojich dátumoch narodenia nemajú (ani po dopočtoch) číslo 6. Tento rok pre nich bude „taký zvláštny“. Na energiu 6 nie sú subjektívne zvyknutí, maximálne ju prežívajú s inými. Je to ako pohyb v neznámom prostredí. Rovnako ako tam –  je potrebná opatrnosť, aby nás niečo vo vzťahoch neprekvapilo.

Ďalšou skupinou sú ľudia so súčtom mena na varianty šestky. Jej problematiku budú prežívať vo zvýšenej miera vo vlastných rodinách. Vždy tu pôjde o nejaké základy, či už duchovné alebo materiálne.

Rozbor mena »

Rovnako sa to týka aj štátov ktorých názvy začínajú na písmená U,V,W » Problematika základných existenčných vzťahov, vzťahy so susedmi – vzťahy s inými štátmi, ako celok.

Štáty so začiatočnými písmenami D,M,T budú riešiť problematiku spojenú so zemou. Súvisí to, napr. aj s počasím, ktoré sa svojimi dôsledkami odrazí na životných podmienkach (záplavy, sucho, zemetrasenie a pod.)

Prečo sa v numerológii posudzuje práve prvá iniciála názvu alebo mena? Viac v článku » 

Záverom: Posolstvo pre rok 2022 podľa numerológie

Rozbor pre rok 2022 nemusí na prvý pohľad vyzerať veľmi optimisticky. No je to spôsobené našimi kolektívnymi činmi v minulom roku. Do istej miery individuálnym, ale aj kolektívnym sebectvom, nezodpovedným konaním (vnímajme však tieto slová v širších kontextoch a témach, nielen napr. vo vzťahu k aktuálnej téme pandémie, očkovania a pod.)

Strach občas prevládne aj nad racionálnou a zodpovednou úvahou. Bez ohľadu na to, na ktorej strane stojíme – všetci sme tu spolu, všetci sme v tom spolu, v tom čo sa deje navôkol nás. Prázdne reči neriešia problémy, keď je potrebné sebaobetovanie a zodpovedný prístup (aj tu platí to, čo sme si prečítali v predošlej zátvorke). 

Stále je ešte čas na všetko, rovnako dobré aj zlé. Vždy sa dá vybrať. Výber nám je vždy a v každej situácii umožnený. Ním sa učíme. Keď je nám upieraný, je to zlé a hneď vieme, že niečo nie je dobré. Výber nám nikto nemôže upierať. Vždy je to o našej voľbe, aj v rámci „obmedzených okolností“.

Zodpovednosť, myšlienky na potreby druhých – na niečo vyššie ako moje „biedne“ JA, sú však teraz, v tomto čase také naliehavé, ako nikdy predtým.

Aktívna pomoc, nielen jej pasívne prijímanie. Zároveň aj kolektívna pomoc, brať ohľad na potreby druhých a nielen na tie svoje. No v neposlednom rade citlivé vnímanie a konštruktívne zvažovanie. To sú posolstvá zo znamení v číslach pre rok 2022. 

Ďakujeme za tvoju návštevu a priazeň numerológii ♥

Ak nás ešte nepoznáš, zoznám sa s nami » Naša numerologická stránka www.znameniavcislach.sk obsahuje množstvo článkov o numerológii, horoskopov a aj numerologických rozborov a výpočtov. Chceš nám zanechať odkaz alebo poslať spätnú väzbu? Napíš nám email na: numerologia@znameniavcislach.sk