Numeronews

Rok 2023 podľa numerológie

Rok 2023 podľa numerológie

aktualizované | 31.12.2022

Rok 2023 pod jedinečnou vibráciou čísla 7. Na pomoc mu prichádza aj komunikatívna 5-ka. Obidve čísla sú vodcovské a racionálne. Aké témy a úlohy so sebou prinášajú z pohľadu numerológie? Kto bude vo zvýšenej miere pociťovať, že sa v jeho živote deje niečo mimoriadne? 

Obsah numerologického rozboru pre rok 2023:Rok 2023 sa od minulého roku líši hneď na prvý pohľad – svojou „trojkou“. Dvojky už nie sú osamotené a odkázané samé na seba. Trojka sama o sebe ponúka komunikáciu, spoločnosť, kreativitu, nadšenie a nóvum. Druhou tvárou čísla 3, pretože čísla majú vždy tváre dve, je tvrdohlavosť, klamstvá, zrady, rozpoltenosť mysle, závislosti a neriešené staré vzťahy. Ktorú tvár uvidíme alebo poskytneme je na nás a našich spoluhráčoch. Aj znamenia ostatných čísel v roku 2023 naznačujú, že nás čaká opäť náročnejší rok – nie však nezvládnuteľný.

Príjemné čítanie a všetko dobré prajem,
Klaudius Kuzma, numerológ.Skôr než sa začítate:
V numerológii rozlišujeme kalendárny rok a tzv. osobný rok. Nový kalendárny rok však nezačne na každého pôsobiť svojou "plnou silou" okamžite od 1. januára. Na jednotlivcov reálne pôsobí až od dňa narodenín. Po rozkliknutí si môžete prečítať podrobnejšie vysvetlenie   
 

 • Do dňa narodenín nás ovplyvňuje minulý kalendárny rok.
 • 1. januára sa začína nový rok, ktorý prináša nové energie – vibrácie.
 • Tieto vibrácie ovplyvňujú nás všetkých, na celom svete rovnako.
 • Zároveň však umožňujú každému ich individuálne prežitie, na základe vlastného nastavenia (vnútorného) a vlastnej histórie (individuálnej histórie). Aj preto nemôžu dve živé bytosti prežívať úplne to isté. Podobné áno, ale rozhodne nie to isté.
 • Každý kalendárny rok má svoju jedinečnú vibráciu.
 • Rovnako aj náš individuálny rok – má jedinečnú vibráciu, tzv. osobnú ročnú vibráciu.
 • Tieto dve vibrácie nemusia byť totožné, je to skôr výnimočné. Môže za to naše individuálne nastavenie, naša "osobná premenná" a tou je dátum narodenia. Toto nastavenie pretavuje vibráciu kalendárneho roka na našu individuálnu vibráciu. Naplnením/nenaplnením osobnej ročnej vibrácie vytvárame predpoklady naplnenia/nenaplnenia ročnej, teda kalendárnej vibrácie.
   

Rok 2023 a posolstvo čísla 7 podľa numerológie

Rok 2023 má celkovú hodnotu 7 (2+0+2+3). Sedmička je z pohľadu numerológie naozaj zaujímavé číslo. Je najduchovnejším a zároveň najmateriálnejším číslom. Pod vibráciami sedmičky sa musíme pohybovať smerom dopredu na pomyselnom rebríku svojho rastu – najmä duchovného. Sedmička nemá rada stagnáciu. Je nesmierne rýchla, keď už je v akcii. 

Numerologické novinky e-mailom + darček: Osobný ročný horoskop podľa numerológie »

Číslo 7 nám svojou vibráciou jasne dá najavo, že kľud nám v roku 2023 rozhodne nehrozí. „To tu bude frčať. Či už po dobrom alebo po zlom." Akurát toto si môžeme svojimi činmi vybrať. Nikomu sa nedoporučuje klásť sedmičke odpor. 

Je tak silná, že si to môže odniesť naše zdravie. Potom už budeme mať dostatok času na premýšľanie, kde sme urobili chybu. Druhou variantou je strata predmetu alebo osoby, pre ktorú sme sa rozhodli klásť sedmičke odpor. Sedmička zastáva názor, že materiálne veci alebo fyzické osoby bránia v duchovnom raste.

Máme urobiť progres po dobrom alebo cez slzy a hotovo. 

V  numerológii sa vie, že sedmička má rada pekné veci. Nie také hala bala, poriadok musí byť. Nemá rada prekvapenia, všetko by malo byť pod kontrolou. Miluje spravodlivosť, je rytierska a chráni tých, ktorí pomoc potrebujú. Rovnako aj prírodu a všetko v nej.

Sedmička „vie“, že za oponou niečo je. Preto miluje divadlo umelecké aj životné a aktívne sa na ňom podieľa. 

Rok 2023: Zápis v numerologickej mriežke a popis rovín

Keď si čísla roku 2023 napíšeme do numerologickej mriežky, zistíme ďalšie zaujímavé veci. Odkryjú sa nám roviny, ktoré budú „pomáhať“ naplniť sedmičkovú vibráciu roka, aká by mala byť. Týmito cestami by sa mal svet v roku 2023 podľa numerológie uberať – návod je tu.

Rok 2023: Zápis v numerologickej mriežke

Všetko sú to „prázdne“ roviny – bez čísel. Ony tam sú – ich potenciál, ktorý čaká na prebudenie. Číslo 7 a 5, ako vidíme v druhej mriežke, tam budú a ponúkajú veľmi silné nástroje na naplnenie potenciálov roka.

Sú to roviny:

 • Saturna – rovina skúšok a pokusov o jej preklenutie. Ak sa to podarí, už sa v našom individuálnom živote nemusí objaviť. Reparáty však tiež patria k životu a netreba sa ich báť. Sú tu a treba zabrať.
 • Rovina postrehu (chýbajúce čísla 1-4-7) – nakoľko sa v nej nachádza doplnkové číslo 7 priamo náš postreh zaostruje na problematiku sedmičky. Spravodlivosť, ochranu trpiacich, odhalenie klamárov a hercov, napredovanie po zbavení sa zbytočností.
 • Rovina rozvoja (chýbajúce čísla 1-5-9) – tiež sa v nej nachádza pomocná 5. Chce nám pomôcť v rozvoji v spojení so zodpovednosťou a odvahou uskutočniť všetko potrebné, aby sme skutočne napredovali.
 • Rovina oddanosti (chýbajúce čísla  7-8-9) – rovnako sa v nej nachádza 7. Hovorí o oddanosti témam sedmičky a o tom, že v tom bude nápomocná.

Kalkulačka lásky podľa numerológie »

Číselné kombinácie v mriežke vyzývajú k opatrnosti a tolerancii vo vzťahoch. Určite bude stúpať napätie v tých vhodných – na to určených. Rovnako sa treba zamerať na šetrenie, pretože sedmička a aj päťka sú márnotratné. Treba si dať veľký pozor na ľudí, ktorí sa budú pokúšať vytiahnuť z našich peňaženiek, čo najviac. Nebudú sa okolkovať hrať divadlo, používať lož ako pracovnú metódu. Berme to, ako poučenie, ktoré prináša rok 2023.

Rok 2023 a samotné číslo 23: Témy a úlohy z pohľadu numerológie

Žijeme vo veľmi zaujímavom veku. Rok nie je iba rokom sám o sebe, ale má aj pomocníka. Skrytého v sebe, takú nápovedu. Vbehli sme do druhého milénia, ktoré bolo zlomom a preto je tu ako pomôcka za nulou  ešte jedna vibrácia. Vibrácia, pomocou ktorej by sme mali naplniť tú hlavnú. Teraz, v prípade kalendárneho roka 2023, je to číslo 23 (2+3) a vibrácia 5.

Obidve sú nepárne a z pohľadu numerológie vodcovské a racionálne. Sedmička však ešte niečo „vie“. Päťka nevie, ale dokáže o tom veľa komunikovať. Päťka má v sebe ortuť. Živé striebro. Všetci viete, čo sa stane, keď narazí... Nedá sa spútať a vie byť nekontrolovateľná. Môže byť nezodpovedná a zmyselná, však zmyslov nie je náhodou päť. Jej témou je zodpovednosť a odvaha. Toto sú nápovedy na úspešné splnenie úloh kladených vibráciou čísla sedem.

Rok 2023: Koho sa bude vo zvýšenej miere týkať tento rok podľa numerológie?

Kto bude vo zvýšenej miere pociťovať, že sa v jeho živote deje niečo mimoriadne? 

 • Budú to ľudia narodení 7., 16., 25. dňa každého mesiaca.
 • Ľudia astrologických znamení Rýb a Škorpióna. Vibrácia sedmičky je im blízka.
 • Ďalej ľudia narodení v roku sedmičky, napr. roky: 1924, 1933, 1942, 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996, 2005, 2007, 2014, 2016.
 • Rovnako pocítia aj ľudia so životným číslom (súčet všetkých čísel dátumu narodenia) 7, 16, 25 a 34.

Čo je to životné číslo a ako sa počíta? Prejsť k článku »

Títo ľudia to nebudú mať rovnaké – len rovnakú tému. Každý bude mať k dispozícii vlastné, individuálne pracovné nástroje.

„Ožijú“ aj „sedmičkové“ vzťahy a nie len tie karmické (25). Ich spoločnou témou bude pohnúť sa dopredu. Už vieme, že sedmička nemá rada stojace vody. Miluje „pekné“ zurčiace potôčiky, ktoré tak rýchlo utekajú za hranicu poznania.

Sedmička od nás všetkých bude vyžadovať posun dopredu. Dopredu na duchovnej úrovni: 

 • Mali by sme byť zrelší, zodpovednejší a doťahovať veci do konca.
 • Starať sa o tých, ktorí našu pomoc potrebujú, aby nám rovnako mohol niekto pomôcť, keď na nás doľahne núdza.
 • Nespravodlivosť by nám nemala dať spávať. Mali by sme sa vedieť postaviť na ochranu práv tých, ktorí sú utlačovaní a pomôcť im dosiahnuť svoje práva.
 • O svojej pravde by sme mali svedčiť svojim životom. Zákonmi, ani netolerantnými činmi nikoho nepresvedčíme o svojej pravde, nech ich zaobalíme, do čoho chceme. Rečí, myšlienok, ideológií, náboženstiev ...

Kým sa „šermuje“ myšlienkami podporenými úprimnými slovami sme na dobrej ceste.

Ako zistíme, že nie sme na dobrej ceste? 

To bude tiež ľahké. Stačí si zobrať negatívny sortiment sedmičky a aj „pomocnej – napovedajúcej päťky:

 • Negatívna sedmička klame, hrá divadlo – aby nás zmiatla.
 • Z otrávenej mysle býva otrávené telo a to sa už hlásia choroby, úrazy a karamboly. Vo vzťahoch medzi ľuďmi a na vyššej úrovni medzi štátmi.
 • Podobné veci sa môžu prejaviť v oblastiach ako chémia, farmácia a zdravotníctvo. To sú obľúbené oblasti sedmičky. Nesmieme zabudnúť na liečenie – lekárstvo – liečiteľstvo a pole negatívnych prejavov spojených s naším nezodpovedným a nekontrolovateľným správaním (aj voči prírode) nedovidí konca. Je to však vhodná doba posunúť tieto témy na vyššiu kvalitatívnu úroveň.

Sedmička miluje peknú prírodu. A ak už reálne nezaberieme aj v tejto oblasti, nebude to dobré. Každý individuálne a spolu na globálnej úrovni. Už dosť klamstiev, sebectva. Nikto si nelikviduje vedome svoj domov, tak prečo spoločný?

Horoskop na dnes podľa numerológie

Kalendárny rok 2023 bude zároveň určite aj o dvoch ľuďoch. Jeden je narodený 7.10.1952 (Putin) a druhý 25.1.1978 (Zelenskyj). Určite budú hrať svoje životné roly a rok 2023 im poskytne patričné javisko. Ak si myslíme, že my budeme mimo, tak sa mýlime. V tom divadle budeme spolu s nimi a výsledok bude spoločný. Ovplyvní všetko a všetkých.

Rok 2023 sa bude z pohľadu numerológie dotýkať aj ľudí:

 • narodených 23. dňa v mesiaci,
 • tých ktorých rok narodenia je 23 (1949, 1958, 1967, 1976, 1985, 1994)
 • a tých, ktorých životné číslo je 23.

Karmické vzťahy pod vibráciou 23 opätovne prejdú témou zodpovednej slobody vo vzťahu. Ak máte tieto stigmy, nemusíte sa báť uskutočniť zmeny, aj také na ktoré nemáte „gule“. „Ochranná hviezda Leva“ na vás bude svietiť a v jej svetle budete chránení.

Článok: O numerológii zhody partnerov »

Ešte jedna skupina „postihnutých“ tu je. Sú to všetci tí, ktorí budú prežívať osobné ročné vibrácie s hodnotou 7. Ich téma bude ešte zosilnená univerzálnym rokom a ich vlastnou osobnou vibráciou.

Niekde inde sa ocitli všetci tí, ktorí nemajú vo svojich dátumoch sedmičky a ani päťky. Budú pociťovať neistotu spojenú s neznámom, ktoré tieto vibrácie pre nich prinášajú.

Rok 2023: Čo prinesie tento rok Slovensku z pohľadu numerológie?

Rovnako ako ľudia, majú svoje osobné roky aj štáty. Dá sa na ne pozrieť cez roky vzniku. Slovenská republika vznikla spoločne s Českou 1.1.1993. Témy budú rovnaké, ale prežívanie určite na iných úrovniach.

Ako bude pôsobiť rok 2023 na Slovenskú republiku? Patríme medzi tých, ktorý vo svojom dátume narodenia nemáme 7 (dátum vzniku 1.1.1993). Teda naším spoločným problémom je niečo dotiahnuť do konca. Motáme sa, motáme, namiesto aby sme zamierili k cieľu. Veľakrát zablúdime a do cieľa nedôjdeme, pretože nás cestou zaujme niečo iné alebo nás od cieľ odvrátia „falošní proroci“.

Bez tej sedmičky máme s jej témami problém. Preto je v našom štáte témou a veľmi výraznou vymožiteľnosť práva pre každého.

Naším osobným rokom bude podľa numerológie deviatka. Je to fantastické. Spolu so sedmičkou nám dáva neopakovateľnú šancu ukončiť všetko škodlivé, čo nám bráni vyrásť. Uskutočniť veľké upratovanie v našom spoločnom domove. Deviatka je univerzálne ukončovanie a sedmička fyzické. Môžeme ukonči všetko a začať na zelenej lúke.

Zhoda partnerov » ukážka numerologického rozboru »

Obidve vibrácie prinášajú aj svoje odvrátené tváre. Určite budeme počuť spústy klamstiev. Uvidíme neskutočné herecké výkony od našich „špičkových“ hercov. Nebudú sa hanbiť vytiahnuť náboženské karty proti „blížnemu svému“. Jedine ich myšlienky budú tie pravé a jediné správne. Boj za spravodlivosť a právny štát sa dostane na novú úroveň.

Pomocná vibrácia čísla 5 v kalendárnom roku nám dá zbraň na prekonanie klamstiev. Komunikácia, ktorá v nás bude vyvolávať negatívne emócie a energie odhalí „falošných prorokov“. Tých vylúčme zo svojich myslí a nevenujme im svoju energiu, na ktorej sú „oni“ závislí. Ukončime túto éru Slovenska alebo ona „ukončí“ našu vieru v dobro a spravodlivosť.

Záverom: Posolstvo pre rok 2023 podľa numerológie

Rok 2023, ktorý je pred nami, je ťažký. To je preto, že sme roku 2022 nevenovali dostatočnú pozornosť. Je však úspešne zvládnuteľný, len to čo sme si vlani požičali – teraz budeme musieť vrátiť.

Miera úspechu bude merateľná priamo cez prizmu nášho osobného, ale aj spoločného utrpenia. Tak hneď zbadáme, po ktorej ceste ideme. Úsmev na našej tvári bude znamenať, že sme na dobrej ceste. A keď bude chýbať tak sme určite na tej druhej ...


Ďalšie zaujímavé články o numerológii: Pre našich registrovaných používateľov:

Numerologická stránka www.znameniavcislach.sk odhaľuje tajomstvá čísel: články o numerológii, numerologické rozbory, numerologické horoskopy a kalkulačky. Zaregistrovaní užívatelia majú prístup k exkluzívnemu obsahu, súťažiam a darčekovým kupónom. Registrácia je zdarma: Prejsť k registrácii » 

Numerologické rozbory