O numerológii

Dátum narodenia a podporné vibrácie

Dátum narodenia a podporné vibrácie

Foto: zdroj Unsplash / Sara Johnston

Názvy a čísla, ktoré na nás obklopujú, vysielajú určité energetické vibrácie. Tie sa dostavajú do konfrontácie s našim dátumom narodenia. Niekedy sú to príjemné pocity, inokedy nie. Máme to vo svojich rukách – spoznaj podporné vibrácie k dátumu narodenia.

Každý človek sa narodil so svojim životným plánom. Čo riešiť, vyriešiť, čomu sa nevyhnúť a o čo sa pokúsiť. Toto všetko má zapísané v dátume narodenia. Tento jedinečný zdroj informácií využíva a interpretuje Numerológia.

Ak by sme boli ideálnymi bytosťami, tak by to bolo vyjadrené aj v našom dátume narodenia. Nakoľko nikto z nás "pozemských bytostí" nie je dokonalý, nie je ani numerologicky vyvážený. To na čo máme svojim životom dať dôraz – je vyjadrené v dátume narodenia a z neho odvodených výpočtoch.

» Numerologická kalkulačka lásky »

Táto nerovnováha určuje naše smerovanie za získaním väčšej rovnováhy do budúcna. Nerovnováha – individuálne nastavenie – má na svedomí to, že v spoločnosti určitých ľudí sa cítime nesvoji. Na niektorých miestach nevieme vydržať. V niektorý deň sme neovládateľný a v iný si nás môžu natrieť na chleba.

Dátum narodenia a energetická vibrácia čísel v okolí

Všetko, čo má určité pomenovanie alebo „očíslovanie“ disponuje energetickou vibráciou. Každá je o inej intenzite a tak aj na nás vplýva. Pohybujeme sa medzi týmito neviditeľnými silami, jedna sa iba obtrie, iná jemne pichne, ďalšia nás ovalí po hlave, aby v zápätí roztiahla svoje ochranné krídla, pod ktoré sa môžeme ukryť v čase nepohody.

Tie silné nedokážeme ovplyvniť, to sú tie určujúce míľniky nášho života. Popri nich musíme prejsť a uvedomiť si ich. Tie menšie, dokážeme ovplyvniť. Ak ich bude veľa a budú príjemné, pomocné, tak na tie veľké, nech sú akékoľvek, budeme mať viac síl. Viac síl zvládnuť to, čo sme si vo svojej múdrosti pripravili.

Pomocné vibrácie majú jednu výhodu. Môžeme vyhodnotiť (vo vzťahu k dátumu narodenia) a vybrať tie, ktoré nám pomáhajú. Také, ktoré nás harmonizujú prípadne dopĺňajú.

Najsilnejšie podporné vibrácie k dátumu narodenia

Medzi také patrí meno – ako najsilnejšia pomocná vibrácia. Nie je jedno, aké meno sa zvolí k dátumu narodenia. Vibrácia mena je totiž taká silná, že dokáže ovplyvniť priebeh našej životnej cesty. Je niečo iné, keď je naša životná cesta plná vášne, depresií, súbojov o moc a peniaze. To je cesta s vibráciou čísla 8. Iná zas môže prebiehať harmonicky, s dôrazom na materiálne pôžitky a odolávaním im. To je cesta s vibráciou čísla 6.

» Tu sa dozvieš viac o numerológii mena »

Pomocnou vibráciou disponujú kamene a farby. Neraz môžeme pocítiť (najmä tí senzibilnejší), že náhrdelník, alebo náramok s určitých kameňov pôsobil inak, ako ten z iných kamienkov. V oblečení určitej farby – odmyslime si rôzne predsudky a štýly – sa cítime inak, ako v oblečení s inou farbou. Čo z toho vyplýva? Rozbor dátumu narodenia nám môže poskytnúť aj takéto cenné informácie o vhodnosti kameňov, či farieb.

Adresa, na ktorej bývame môže byt miestom pohody a oázou pokoja. No môže byť aj niečím, čo spôsobuje napätie a úzkosť, a nedá sa to ničím racionálnym vysvetliť. V tomto prípade pomôže numerologický rozbor energetickej vibrácie miesta. Vibrácia miesta je zapísaná v názve a označení.

Napríklad vibrácia bydliska na Cintorínskej 29 určite nebude zhodná s Oblačnou 6. V prvom prípade je to vibrácia náročná už sama o sebe 18/9 a v druhom 28/1. Obidve na toho istého jedinca vplývajú inak.

Závisí to od neho, ako je nastavený, teda od jeho dátumu narodenia. Čiže opäť hovoríme o vhodnej kombinácii vibrácií okolitých čísel ku konkrétnemu dátumu narodenia.

» Aj ty si môžeš užívať výhody registrovaných používateľov » Zaregistruj sa zdarma »

Poznávacia značka automobilu je tak isto zdrojom vibrácií. Nasadáme do automobilu označeného znakmi a číslami v ŠPZ. Ľudia pri pohľade na ňu reagujú a vysielajú reakcie k nám a do okolia. Tiež sa s nimi stretávame a reagujeme. Do toho ešte ďalšie vibrácie. Ak nie je harmonický vzťah prvý, tie druhé to môžu ešte znásobiť.

Napríklad poznávacia značka BA-888FP už na prvý dojem pôsobí inak ako MI-123BA. Pri prvej ide o vibráciu, ktorú by nechcel nikto 43/7 a v druhom o čosi, aj keď s apelom na mieru 14/5. Čo tieto vibrácie spôsobia u konkrétneho jedinca, je však potrebné detailnejšie analyzovať – kombináciu vibrácií čísel k dátumu narodenia.

Takýmto spôsobom na nás pôsobí množstvo faktorov. Všetky a ich vplyv na nás sa dajú pomocou numerológie analyzovať. Stačí mať k dispozícii dátum narodenia a potom ich vplyv dokážeme pochopiť a ďalej vieme konať. Necháme ich na nás vplývať – v dobrom alebo zlom – alebo s tým niečo urobíme.

Je to iba na nás, my sme strojcami svojho osudu, minulosti, prítomnosti a z toho sa odvíjajúcej budúcnosti.

Z dátumu narodenia dokáže numerológ vyčítať rôzne informácie. Dôležitým nástrojom pri práci s dátumami je tzv. numerologická mriežka. Chceš vedieť, ako funguje zápis čístel do numerologickej mriežky? V tomto článku sa dozvieš všetko potrebné » Numerologická mriežka »