O numerológii

Numerológia dátumu narodenia a životné úlohy

Numerológia dátumu narodenia a životné úlohy

Foto: zdroj Unsplash / Alicia Petresc

Numerológia dátumu narodenia odhaľuje nástroje na poznanie životných úloh. Čo všetko sa dá zistiť zo samotného dátumu narodenia? No je tu ešte niečo, čo získavame pri narodení a taktiež nám prezrádza viac o životných úlohách.

» Numerologické rozbory »

Prvým nadýchnutím novorodenca sa začína jeho samostatný život. Dovtedy bol ešte ponorený v spoločnej energii s maminkou. Až prvým nádychom sa akoby definitívne doprogramoval jeho software a začína samostatne fungovať. Jeho život bude prebiehať na dvoch úrovniach. Duchovnej a telesnej. Obidve sú spolu previazané a jedna na druhej bytostne závislé. 

S prvým nadýchnutím novorodenec získava aj svoj dátum narodenia. A nielen to, získava aj meno, ktoré v sebe taktiež ukrýva číselný kód. Numerológia dátumu narodenia a rovnako aj numerológia mena odhaľujú nástroje, ktoré pomáhajú pochopiť životnú cestu jedinca.

Numerológia: s dátumom narodenia to všetko ešte len začína

Život každého človeka sa odohráva podľa jeho vlastného individuálneho plánu. Životy ľudí nie sú rovnaké. Každý človek žije svoj individuálny život. Život, v ktorom rieši svoje individuálne úlohy, ale aj kolektívne. Také, na ktoré potrebuje „spolupracovníkov“, pretože sám by nedokázal vytvoriť potrebné prostredie a zápletky.

Životy niektorých sa zdajú akoby za odmenu. To sú tí, ktorí v minulosti na sebe pracovali. Teraz zdanlivo nič neriešia a užívajú si. Zdanie však klame. Oni teraz testujú svoju odolnosť na rôzne formy pokušenia. Ak zlyhávajú, tak svoju skúšku mnohokrát prerušujú skôr, ako by si mohli ublížiť. Môže ísť o rôzne nepredvídateľné úmrtia mladých ľudí po zákerných chorobách, s rýchlym priebehom. Alebo napríklad o umelcov páchajúcich samovraždy, väčšinou po bezuzdnom žití, v 27. roku života.

» Numerologické horoskopy » 

Iní žijú na prvý pohľad ťažké životy, popretkávané rôznymi dramatickými udalosťami. Tie im však poskytujú presne to, čo potrebujú. Vrátiť dlhy, načerpať ponaučenia a pocítiť emócie. Toto všetko vplýva na formovanie ducha človeka. Telo po skončení fyzického života umiera, ale duša si odnáša všetko, čo tu získala.

Numerológia nám poskytuje časom overené nástroje na poznanie našich životných úloh. Tej fyzickej (na telesnej úrovni), aj duchovnej. Tú fyzickú nám odkrýva životné číslo a rodné meno. Duchovnú úlohu popisuje tarot. Čiže v týchto prípadoch numerológovia pracujú s dátumom narodenia a s prevodom písmen na čísla.

» A aké sú tvoje životné úlohy? Aj o tom sa dočítaš vo svojom numerologickom profile osobnosti:

numerologicky-rozbor-osobnosti

Dátum narodenia a posolstvo životného čísla

Životné číslo nám udáva energetickú vibráciu úlohy, ktorú máme naplniť fyzickým bytím. Je to jednoduché číslo od 1-9. Súčet, z ktorého vzniklo predstavuje naše pracovné nástroje, za pomoci ktorých máme svoj cieľ dosiahnuť.

» Napríklad pre dátum narodenia 2.11.1979 je postup nasledovný:  2+1+1+1+9+7+9=30. Životné číslo je 30/3 a pracovnými nástrojmi sú 3 a 0.

» Význam životných čísel od 1-9 nájdeš tu »

Znamenia v číslach rodného mena

Rodné meno, jeho číselná hodnota (po prevode písmen na čísla a následnom sčítaní) nám ukazuje našu úlohu vyplývajúcu z narodenia sa v konkrétnej rodovej línii. Narodenie sa v určitom rode má pre nás svoje špecifické opodstatnenie  a pripravilo nám aj špecifické poslanie. Odhaľuje nám ho číselná hodnota rodného mena tak, ako je zapísané v rodnom liste.

» Napríklad Ján Mrkvička. Hodnotu jeho mena vypočítame nasledovne: 1+1+5=7; 5+2+2+6+1+3+2+1=22, konečná hodnota je 27/9.

Rok 2023 podľa numerológie »

Dátum narodenia a posolstvo tarotu

Tarot je výnimočný ukazovateľ. Pomocou neho dokážeme identifikovať nielen našu duchovnú úlohu, ale aj terajšiu duchovnú úroveň, ktorú sme prišli prežiť. Tarot predstavuje 22 brán, cez ktoré by sme mali na svojej duchovnej ceste prejsť. Každá je jedinečná a kvalitatívne odlišná. Nie je podmienkou, že nimi prejdeme len raz. Niečo zvládneme skôr a k niečomu sa radi, resp. neradi vrátime viackrát. Vypočítame ho ako číselný súčet údajov z dátumu narodenia: rok narodenia, mesiac a deň narodenia.

» Napríklad pre dátum narodenia 2.11.1979 je jeho výpočet nasledovný:  1979+11+2=1992; 1+9+9+2=21; 2+1=3, konečná kombinácia je 21/3.

Životné úlohy, tak ako sme si ich naplánovali, sú nám vždy k dispozícii. Sú síce v zakódovanej forme, ale bytostne s nami zviazané v dátume narodenia. Nič nám teda nebráni dozvedieť sa o svojom vlastnom pláne pre toto zrodenie. Numerológia, a obzvlášť numerológia dátumu narodenia, má kľúč na dekódovanie vlastného odkazu pre seba, ak by sa naň náhodou zabudlo.

V numerológii sa často stretávame s pojmom "životné číslo". Ak si chceš o ňom prečítať ešte viac, ako bolo popísané v tomto texte, tak ťa určite poteší nasledujúci článok. Dozvieš sa v ňom aj základné výklady jednotlivých životných čísel, ktoré si vieš vypočítať z dátumu narodenia. A nielen to, v článku sa dočítaš aj o konkrétnych karmických odkazoch jednotlivých životných čísel » Životné číslo a jeho význam »

» Chceš si dať vypočítať rozbor osobnosti? Pozri si aj ukážku rozboru:

Numerologický rozbor

Rozbor osobnosti

Cena: 37 €

» Komplexný numerologický rozbor, rozsah 10-14 strán. Obsahuje popis a analýzu kľúčových oblastí vo vzťahu k charakteristike osobnosti človeka. Ukážka rozboru »

Stačí vyplniť údaje, dokončiť objednávku a rozbor bude o pár minút odoslaný na tvoj email.