O numerológii

Numerológia mena

Numerológia mena

Foto: zdroj Piqsels

Vibrácia čísel ukrytých v mene sprevádza človeka po celý život. Ako vybrať správne meno? Kedy treba zmeniť meno? Numerológia mena prezrádza viac o tajomstvách čísel ukrytých v mene. Pomáha odhaľovať to, či sme nositeľmi toho správneho mena.

» Numerologický rozbor mena + ukážka rozboru »

Dátum narodenia je nemenný, nosíme si ho celý čas so sebou. To, aké meno ho sprevádza vôbec nie je jedno. Meno môže pomáhať, ochraňovať, ale môže život aj poriadne skomplikovať. Vhodným výberom mena možno mnohé ovplyvniť.  Ako zistiť vhodnosť mena k dátumu narodenia?

Najdôležitejším údajom pre náš život je, podľa numerológie, náš dátum narodenia. Je základnou informáciou o každom z nás. Z neho dokážeme „vyčítať“ celý náš životný plán, nájsť v ňom charakter, vlastnosti, osudovú cestu. Tieto informácie sme si ako správu z večnosti doniesli do terajšieho prostredia. Je nám kedykoľvek k dispozícii, aby sme si vedeli pripomenúť náš plán pre tento život a schopnosti, ktorými disponujeme.

Numerológia: vzťah mena a životného plánu

To čím tento plán dokážeme ovplyvniť, je aj naše meno. Dalo by sa povedať, že jediné, čím si dokážeme ešte pomôcť pri naplnení svojho poslania je meno, ktoré nosíme.

„Nedokážeme si vybrať presný dátum narodenia, ale meno áno.“

Predstavme si cestu, ktorej charakter nedokážeme zmeniť (je daná), ale spôsob jej absolvovania áno. Takouto schopnosťou disponuje naše celé meno, tak ako je zapísané v rodnom liste.

Vyskúšaj  našu kalkulačku lásky podľa numerológie »

V skutočnosti určujeme iba jeho časť – krstné meno. V niektorých krajinách je označované ako prvé meno. Celé meno však môže obsahovať aj viacero mien za krstným (prvým) menom. V tomto prípade uvažujeme o tzv. stredných menáchPriezvisko, ako posledná časť mena, vyjadruje určitú históriu rodovej línie alebo jej schopností.

To či sme nositeľmi toho správneho mena zisťujeme, prípadne overujeme rôznymi spôsobmi a z rôznych zdrojov. Jedným z týchto zdrojov je aj numerológia.

Ideálne meno podľa numerológie

Mali by sme si uvedomiť, že meno, ktoré dostaneme na začiatku života ho bude ovplyvňovať až do jeho konca. Predstavte si koľkokrát je vyslovované alebo napísané. Každým použitím je jeho vibrácia vyslaná k jeho nositeľovi a jeho okoliu. Ak sú v súlade pomáhajú, v opačnom prípade spôsobujú pnutia.

Partneri, ktorí si v určitej fáze života zmenia meno po svojom životnom partnerovi sa nezbavia vplyvu svojho rodného mena, ale pridajú ďalší faktor do plnenia svojich životných úloh.

Vhodne zvolené rodné meno rozhodne ovplyvní životné úlohy, ako ich obsahuje dátum narodenia. Nedokáže ich zmeniť, ale dokáže vhodným spôsobom ovplyvniť spôsob ich plnenia. Pod rodným menom sa v tomto prípade rozumie celé rodné meno – tak ako je zapísané v rodnom liste (tzn. meno a priezvisko).

Mená už od nepamäti vyberali, vyberajú a ešte aj dlho budú vyberať pre svoje deti rodičia. Avšak je len málo (zatiaľ) rodičov, ktorí sa na meno pozerajú týmto spôsobom. Väčšinou sa na mená svojich detí pozerajú cez seba, partnera, predkov a svoje vnútro.

Každý rodič chce pre svoje dieťa to najlepšie. Tým najlepším darom, a myslíme to doslovne, je vhodne zvolené meno svojho dieťaťa.  Stojí to za trochu námahy a zamyslenia. Numerológia mena je výborným nástrojom a zároveň pomôckou v tomto smere.

rozbor-mena-numerologia

Ako funguje numerológia mena k dátumu narodenia?

„NOMEN OMEN“  (meno = znamenie), hovorili už starí Rimania. Väčšina nechápala jeho podstatu, ale dokázali rozpoznať, že meno je znamením pre svojho nositeľa. Chápali ho ako fyzickú hodnotu. Boli mená pre cisárov, boháčov a mená pre bedač.

Nebola to však pravda. Meno ako napísaný text má skrytý význam. Každé napísané písmeno má, podľa numerológie, svoju univerzálnu číselnú hodnotu. Presnejšie povedané vibračnú hodnotu. Vibrácia nášho mena, nás jedincov sprevádza na ceste životom.

Podľa numerológie mena:

  • Krstné (prvé) meno vyjadruje skutočný charakter nositeľa, jeho pravú podstatu a podstatu jeho existencie, pričom energeticky najsilnejšiu vibráciu má, podľa numerológie, prvé písmeno krstného mena.
  • Ďalšie mená (stredné) dopĺňajú charakter celého mena.
  • Priezvisko je tá časť mena, ktorú sme zdedili po svojich predkoch. Hovorí nám o rodovom posolstve, prínose predkov – nositeľov tohto mena.

Tvorba mena podľa numerológie

Pri tvorbe mena sa dá postupovať dvoma spôsobmi:

  1. Tvoríme meno osoby, ktorá ešte žiadne meno nedostala – poznať dátum narodenia je tomto prípade nevyhnutnosťou. Numerológia mena posudzuje vhodnosť mena ku konkrétnemu dátumu narodenia.
  2. Hľadáme vhodné meno pre osobu, ktorá už disponuje svojim menom. V tomto prípade, na základe numerologického rozboru dátumu narodenia, hľadáme meno, ktoré bude vhodnejšie pre svojho nositeľa vo vzťahu k naplneniu jeho poslania v živote.

» Ktorým slávnym osobnostiam pomohla zmena mena? »

Numerológia mena a tvorba mena osoby, ktorá ešte nemala žiadne meno

V tomto prípade máme najviac možností na ovplyvnenie „života“ osobnosti. Dokážeme vhodným spôsobom ovplyvniť plnenie jeho životných „predsavzatí“ a ešte aj vhodne doplniť jeho danosti vyplývajúce z jeho individuálneho nastavenia. Potrebujeme však poznať jeho reálny dátum narodenia. Môžeme sa pripraviť dopredu, ale zmena dátumu, z ktorým sme „na betón“ počítali, zmení všetko.

V našich podmienkach dávať meno dieťaťu až po jeho narodení nie je nič jednoduché. Asi preto, pretože až potom, je to možné. Ak to dokážeme, odolať tlakom okolia, máme veľkú možnosť pomôcť tomu, na kom nám tak záleží. Pre koho sme sa schopný obetovať. Tak prečo nie teraz, keď to má význam. Dokážeme optimálne pomôcť v individuálnom nastavení vhodne zvoleným menom, ktorým budeme oslovovať v bežnom živote – prvé – krstné meno. Dokážeme pozitívne ovplyvniť plnenie životných úloh – celé meno, prípadne aj s pomocou stredného mena, aby sme dosiahli potrebnú kombináciu. Vyžaduje to potrebnú odvahu a aj trpezlivosť. Sú na mieste, je to zodpovedná práca za účelom pomôcť.

Numerológia mena a hľadanie vhodného mena, ako náhrady za už existujúce meno

V tomto prípade už nedokážeme ovplyvniť plnenie životných úloh. Nedokážeme zmeniť prvotný zápis rodného mena. Dokážeme však pomôcť vyladiť osobné nastavenie nositeľa mena, ak je to potrebné. Využijeme silu vibrácie mena, ktorým budeme dennodenne oslovovaný. Takáto intenzita aj slabšej vibrácie dokáže dodať potrebné vlastnosti pre svojho nositeľa. Podmienkou je vhodnosť výberu. Numerológia dokáže tento výber značne uľahčiť.

Najsilnejšou vibráciou je prvá iniciála. Hovorí sa jej aj kľúčová iniciála. Druhou  najsilnejšou je duchovné číslo mena. Ich vhodnou kombináciou dosiahneme žiadaný výsledok. Kľúčová iniciála má takú silu, že ju zapisujeme do numerologickej mriežky a dokáže vytvárať pomocné numerologické roviny – životné cesty. Rovnako svojou číselnou hodnotou dokáže ovplyvniť vlastnosti svojho nositeľa. Duchovné číslo nemá až takú silu, ale je vhodným budíčkom, ktorý dokáže prebúdzať spiace časti našej duše. To, čo tam je, ale až tak nevyužívame.

Numerologický rozbor

Rozbor mena

Cena: 9 €

» Kompletná analýza mena, rozsah 2 - 6 strán. Podľa toho, aký typ údajov bude vyplnený v objednávke, bude rozbor obsahovať » Charakteristiku a posúdenie celého rodného mena, krstného mena, posúdenie vybraných mien, prezývok alebo pseudonymov + návrhy vhodných krstných mien k dátumu narodenia. Ukážka rozboru »

Stačí vyplniť údaje, dokončiť objednávku a rozbor bude o pár minút odoslaný na tvoj email.
 

A čo mená pre zvieratká? Zvoliť vhodné meno pre domáceho miláčika vôbec nie je jednoduché, ibaže by nám opäť trošku pomohli čísla. Celý článok nájdeš tu » Numerológia mena zvieraťa »