O numerológii

Numerológia rodinných a všeobecných vzťahov

Numerológia rodinných a všeobecných vzťahov

Foto: zdroj Unsplash / Free-Photos

Téma medziľudských vzťahov rezonuje na každom kroku – aj v numerológii. Či už sú to tie bližšie vzťahy rodinné alebo iné vzťahy, ktoré sa bezprostredne dotýkajú nášho života. Kto by im nechcel viac porozumieť? Veď nás formujú ...

Vzťahy sú najpoučnejšia a najdôležitejšia súčasť nášho života. Cez ne sa naučíme cítiť, milovať, nenávidieť, ublížiť, odpustiť. Sú predovšetkým plné emócií – skutočnej soli života.

» Rozbory vzťahov : rodinné, partnerské, všeobecné a biznis vzťahy »

Vzťahy sa dajú rozdeliť podľa významu vplyvu na náš život na „voliteľné“„nevoliteľné“. Tie, ktoré nám majú vštepiť určité návyky alebo skúsenosti sú „nevoliteľné“. Ich vplyv na nás je taký potrebný, že tu jednoducho nemáme možnosť výberu a je to jednoducho „na tvrdo“. Takýmito vzťahmi sú vzťahy rodinné. Aj v rámci rodiny existujú delenia na bližšie a vzdialenejšie. To umožňuje ešte jemnejšie rozdelenie vplyvov na našu osobnosť.

Najbližšia rodina – otec, matka, súrodenci – nás ovplyvnia určite viac (ak s nimi vyrastáme), ako vzdialenejší príbuzní. So svojimi najbližšími trávime najviac času od svojho narodenia. Čas vzájomného pôsobenia a ovplyvňovania sa navzájom je dlhý a intenzívny. Všetko sú to intenzívne duchovné cvičenia, ktoré majú za cieľ rast.

» Numerologický profil Freddieho Mercuryho » Dozvieš sa aj to, čo prezradili čísla na jeho vzťah s rodičmi »

Ostatné vzťahy nás tiež ovplyvňujú. Niekedy prinesú ešte väčšie emócie ako rodinné, ale musíme si uvedomiť, že ich prežívanie už ovplyvnili – nastavili rodinné. „Vďaka“ nim je to také, aké je! Všetky vzťahy nás formujú – snažia sa, k niečomu nás vedú. Ak nechápeme ich zámer jemne sa – opakovaním – pripomenú. Vedia byť aj nástojčivejšie a zvoliť tvrdšiu formu. A tvrdšie zaklopať na nechápavú, tvrdú hlavičku.

Vzťahy z pohľadu numerológie

Všeobecne vzťahy, ako také sú ovplyvňované rôznymi faktormi. Faktormi, ktoré dávajú vzťahom rôzne náboje, energetické zafarbenia. Od príjemnej svetlej cez zahmlievajúcu sivú po ťaživú, nič nehovoriacu až desivú čiernu.

Všetko to súvisí s nami navzájom. Od nášho nastavenia, vnímania reality, vnímania druhých ľudí, našej minulosti, duchovnej úrovne, spôsobu prežívania...

Vzťahy, ktoré nás najviac ovplyvňujú tvoria ľudia. Títo ľudia na seba vplývajú predovšetkým svojimi vlastnými osobnosťami, ale aj svojimi vedomými alebo podvedomými zámermi. Numerológia dokáže na základe dátumu narodenia popísať individuality osobností vstupujúcich do vzťahov a rovnako aj charakter vzťahu, ktorý medzi nimi vzniká.

Rok 2023 podľa numerológie »

Individuálny popis umožňuje pozrieť na vlastnosti protihráčov. Akí v skutočnosti sú, čo skrývajú, čo je ich úmyslom – to všetko vieme vyčítať z numerologického rozboru. Ale aj to, čo je v nich rizikové, na čo si je potrebné dať pozor – popísaním vzťahu existujúceho alebo potenciálneho, ktorý ešte len môže vzniknúť, sa dá vysvetliť jeho terajšie alebo potenciálne fungovanie. Rovnako sa dajú popísať mechanizmy tohto fungovania. Numerológia vzťahov je v tomto smere šikovnou pomôckou.

Toto všetko môže poslúžiť na pochopenie a tým na odľahčenie toho, čo sa zdá ako neriešiteľné. Keď sa dozvieme, že niekto má problém s vyjadrovaním pocitov – nepôsobí až tak bezcitne. Ak niekto má náchylnosť k riešeniu svojich problémov cez alkohol, má tendenciu nepočúvať a skôr prikazovať – je dobré keď to vieme.

Malá ukážka toho, ako funguje numerológia vzťahov

Na nasledujúcich dvoch príkladoch si ukážeme princípy fungovania numerológie vzťahov.

Máme tu, napr. nepochopiteľný vzťah, ktorý dostane vysvetlenie v spoločnej minulosti – karmickosť – zaťaženej negatívnou emóciu. Ten, u koho bola vyvolaná, si privolal jej aktéra na reparát a iba on vie prečo. On môže rozpustiť túto energiu svojim odpustení, ktorého predtým nebol schopný.

Numerológia v tomto prípade cez čísla poukazuje na to, že aktéri vzťahu narodení 31.12.1963 a 2.1.1987 pri vzájomnom stretnutí pocítili niečo, ako by sa už niekedy stretli. Nemôžeme sa im čudovať. Jeden má tarot 1963+12+31=2006 a druhý 1987+1+2=1990. Ich sčítaní a zjednodušením dostaneme 2006+1990=3996=3+9+9+6=27. Vzťahy s hodnotou nad 22 sú, podľa numerológie, zaťažené energiou z minulosti (karmou). Preto to „ja som ho/ju už videl/a – stretol/a“.

» Brad Pitt a jeho vzťahy. Trikrát hádaj, ktoré z nich boli karmickými podľa numerológie? »

V druhom prípade sa snažíme nájsť odpovede na nasledovné ... Prečo dieťa odmieta svojich rodičov, čo je za týmto problémom? Prečo ich neakceptuje, odmieta ich výchovný vplyv? Vysvetlenie môže dať duchovná úroveň. Podriaďuje sa a akceptuje iba ten s vyššou duchovnou úrovňou. Čím viac toho máme za sebou, tým sme blahosklonnejší. Ako to vie numerológ "vyčítať" z čísel?

Napríklad rodič narodený 31.12.1963 a dieťa narodené 2.1.1987 si nerozumejú a majú stále problémy. Tarot rodiča je podľa numerológie nasledovný: 1963+12+31=2006. Tarot dieťaťa je 1987+1+2=1990. Tarot rodiča je omnoho vyšší ako u dieťaťa a tu je zdroj problémov. Dieťa, prirodzene by malo mať vyšší tarot(je to ďalšia generácia), ale paradoxne nemá. Nemá teda tendenciu pokladať svojho rodiča za „sprievodcu“ životom. Je tu generačný a aj duchovný negatívny rozdiel. Keby malo vyšší ako rodič, ich súžitie by určite malo iný charakter.

Numerológia vzťahov predstavuje veľmi efektívny nástroj na poznanie tak individuality osobností ako aj charakteru vzťahu. Je to jednoduché, stačí poznať len dátumy narodenia.

Numerológia sa vo všeobecnosti zameriava sa hlavne na ľudí a oni by si znej mali zobrať všetko, čo im môže efektívne prežiť ich život. Z pohľadu kvality získaných skúseností a duchovného rastu.

Trápi ťa niečo v rodine? Chceš lepšie porozumieť vzťahom v nej alebo vôbec vzťahom vo všeobecnosti? Numerológické rozbory rodinných a všeobecných vzťahov ti môžu pomôcť nájsť odpovede na mnohé otázky:

Numerologický rozbor

Rodinné / všeobecné vzťahy

Cena: 15 €

» Komplexný numerologický rozbor, rozsah 6-8 strán. Obsahuje popis a analýzu kľúčových kritérií vybraného typu vzťahu (rodič/dieťa, iný typ rodinného vzťahu, všeobecný vzťah) + Charakteristiku vzťahu a popis cesty k jeho naplneniu. Ukážka rozboru »

Stačí vyplniť údaje, dokončiť objednávku a rozbor bude o pár minút odoslaný na tvoj email.