O numerológii

Numerologická mriežka

Numerologická mriežka

Foto: zdroj Getty Images / Sian Cox / EyeEm via Canva

Magický štvorec zložený z deviatich políčok, v ktorom má každé číslo svoje miesto? Zoznám sa s numerologickou mriežkou. Dozvieš sa, aký význam má v numerológii a prelúskaš sa aj pravidlami, ktoré treba dodržiavať pri zápise čísel do numerologickej mriežky.

» Numerologické rozbory on-line: odosielame na email »

Numerologickú mriežku môžeme zaradiť medzi jeden z pracovných nástrojov Numerológie. Možno ju považovať za jeden z najvýznamnejších nástrojov. Pomocou numerologickej mriežky dokážeme analyzovať minulosť, základné nastavenie osobnosti a aj potenciál jej napredovania.

Do numerologickej mriežky zapisujeme dátum narodenia človeka alebo akýkoľvek dátum, ktorý chceme analyzovať. Zápis čísel do numerologickej mriežky má svoje pravidlá.

numerologicky-horoskop-na-dnes-signsinnumbers

Ako sa zapisujú čísla do numerologickej mriežky

Čísla od 1-9 zapisujeme do numerologickej mriežky tak, ako je to znázornené na obrázku (prvý obrázok zľava). Existujú však rôzne názory, čo sa do mriežky zapisuje a čo už nie. Niektorí autori zapisujú do mriežky aj mesiac narodenia (R. Steinová) a iní ho nezapisujú (J.Bako).

Napr. dátum narodenia 1.5.1984 by bol zapísaný do mriežky nasledovnými spôsobmi (viď obrázok). Z mriežky Steinovej vyplýva, že sa jedná o človeka odhodlaného a z Bakovej to nevyplýva.
 

numerologicka-mriezka

Samozrejme z rozdielnosti zápisu vyplývajú aj rozdielne interpretácie. Môže sa to týkať osôb alebo udalostí. Rovnako rozdielne vnímajú spomínaní numerológovia aj číslicu 0. Numerologička Steinová ju do mriežky vôbec nezapisuje, ale numerológ Bako ju vníma, ako pomocnú číslicu, ktorá dáva číslu za ktorým stojí iný rozmer. Do mriežky sa zapisujú do spoločného okienka. Napr. dátum 10.1.1990 to vyzerá nasledovne:
 

zapis-cisla-0-numerologicka-mriezka

 
Numerologická škola J. Baka má problematiku numerologickej mriežky prepracovanú skutočne podrobne. Rozlišuje tri základné typy mriežky pre ten istý dátum a každá má inú výpovednú hodnotu. Napr. pre dátum 1.5.1984 to vyzerá nasledovne:
 

numerologicka-mriezka-bako


Typ A hovorí o potenciáli, ktorý si človek priniesol z minulosti. Typ B o jeho súčasnom potenciáli. Typ C o všetkom, čo môže použiť a kam sa posunúť.

Kritériá, ktoré sledujeme v numerologickej mriežke

Početnosť, absencia, obsadené alebo prázdne trojice, izolované čísla v mriežke majú svoj význam. Sú to významné kritéria, ktoré sa sledujú v rámci numerologických rozborov. 

Viacnásobnosť rovnakých čísel 
» Viacnásobnosť čísel spôsobuje pretlak rovnakého typu energie v osobnosti. Určite spôsobí citlivejšie vnímanie tejto energie a zároveň môže predstavovať životnú tému.

» Vyskúšaj našu numerologickú kalkulačku lásky »

Absencia čísla  
» Absencia čísla poukazuje na chýbajúci typ energie v spektre energií osobnosti. Na tento typ energie bude určite reagovať citlivo, nie je mu vlastná.

Izolácie čísel (osamotenosť) 
» Číslo je v numerologickej mriežke osamotené. Predstavuje osamotenú energiu bez spolupracujúcich energií. Vždy predstavuje potenciálny osobnostný problém.

Napr. izolovaná 1 – chýbajúce čísla 2,5,4 v mriežke (obrázok nižšie). Signalizuje to problematickú až absentujúcu komunikáciu o svojich pocitoch.

Trojice čísel – Životné cesty 
» Rozdeľujeme ich na plné (obsahujúce čísla) alebo prázdne (bez čísel). Vytvárajú ich trojice čísel v zvislom, horizontálnom alebo diagonálnom smere. Životné cesty predstavujú cesty, ktorými by sa mal uberať ich nositeľ. Rovnako disponujú konkrétnymi schopnosťami, vlastnosťami a potenciálom.

Napr. v mriežke (obrázok nižšie) sa nachádzajú čísla 1-5-9. Je to cesta odhodlania. Disponuje odvahou, podnikavosťou a energiou rastu.
 

numrologicka-mriezka-kriteria


Numerologická mriežka predstavuje významný nástroj pri numerologických analýzach. Je však iba jedným z mnohých. Netreba jej potenciál preháňať, ale ani podceňovať. Má však svoje pevné miesto v mozaike podrobnej numerologickej analýzy osobnosti.

Vyskúšaj si zapísať svoj dátum do numerologickej mriežky. Čo v nej vidíš? Opakujú sa ti nejaké čísla? Je niektoré z nich izolované? Alebo máš vytvorenú trojicu čísel?

Aj tento článok by ťa mohol zaujímať: » Osobnosť človeka a numerológia ». Alebo ak si chceš dať spraviť numerologický rozbor osobnosti, tak ho nájdeš tu » on-line rozbor osobnosti »