O numerológii

Numerológia obchodných a biznis vzťahov

Numerológia obchodných a biznis vzťahov

Foto: zdroj Unsplash / Rawpixel

Aj vhodnosť obchodných a biznis vzťahov môžeme posúdiť pomocou numerológie. Máš spoločníkov vo firme alebo obchodných partnerov pre biznis a neklape to? Možno je to len v tom, že nie ste k sebe vhodné typy. Overiť si to môžeš cez znamenia v číslach.

Od momentu ako vzniklo ľudstvo, vznikli aj vzťahy. Dá sa povedať, že vzťahy išli ruka v ruke s človekom. Ako náhle bolo pokope viac ľudí ako dvaja, určite medzi nimi vznikli vzťahy. Že vznikli nieto žiadnych pochýb, rozdiel v nich bol iba podľa toho za akým účelom vznikli.

» Zisti o sebe viac » online numerologický rozbor osobnosti »

Ľudia sa spájali a vytvárali vzťahy (spojenectvá) za účelom spoločného prospechu. Myslieť na všeobecné blaho nie je prirodzenou vlastnosťou ľudí. Žiaľ sú nám bližšie sebecké záujmy alebo záujmy skupín. Na tom sú postavené naše dejiny od pradávna. Skupiny ovládli územia, prostriedky, suroviny a ľudí. Toto tvorí z väčšej časti naše „ľudské“ dejiny.

Ľudská spoločnosť sa vyvíjala a zároveň poľudšťovala. Násilie prestávalo dominovať a do popredia sa dostával obchod a výroba. V skrytej a „miernejšej“ forme sa však stále jednalo o „dobýjanie“, ziskom z tejto činnosti sú peniaze, ktoré predstavujú moc. Aj pri obchodovaní a výrobe sú potrebné spojenectvá a partnerstvá. Samostatný jedinec je tu reálne handicapovaný. Viacerí – partneri dokážu viac, ako jednotlivec. Dokážu znásobiť fyzickú silu, ale hlavne spoločnú energiu ten „drive“ ísť za spoločným cieľom. A  konkurovať tomuto jednotlivec nemá šancu. Svorky lovcov si mohli dovoliť loviť veľkú korisť a jednotlivec sa musel uspokojiť s lesnými plodmi, drobnou korisťou alebo veľkou mršinou.

» Zisti viac o význame jednotlivých čísel v numerológii » 

Biznis, ako taký, teda predstavuje boj, súperenie o nové územia, trhy, peniaze a moc. Toto súperenie je na takej úrovni, na akej prebieha – miestnej, štátnej a medzinárodnej. Nech prebieha na akejkoľvek z nich, vyžaduje si vhodný výber spojencov – partnerov.

Ako si vybrať biznis partnera podľa numerológie

Na výber vhodnosti biznis partnerov existuje viacero spôsobov. Každý z nás posudzuje podľa inej základnej filozofie. Numerológia vyhodnocuje vhodnosť biznis partnerstiev, na základe dátumov narodenia. Z pohľadu numerológie je dátum narodenia alfou a omegou všetkých informácií a človeku.

Dátum narodenia je iba „pár“ číslic oddelených bodkami alebo iným rozdeľovníkom, ale informácie ktoré obsahuje sú pre posúdenie schopností človeka veľmi dôležité. Jeho vzťah k peniazom a moci, odvaha, odhodlanie, to sú všetko vlastnosti cenené pri podnikaní. Schopnosť spolupracovať na spoločnom diele, empatia, čestnosť, doplnenie sa navzájom, rovnako aj tiene z minulosti. Toto všetko dokáže moderná numerológia postrehnúť z dátumov narodenia a ich kombinácie u budúcich biznis partnerov.

K samotnému rozhodnutiu, koho si vybrať na spoluprácu musí každý pristúpiť veľmi zodpovedne. Nemali by tu mať prednosť náhle, nepremyslené rozhodnutia. Vyberáte si partnera na „dobytie“ niečoho, svojho kúsku sveta.

Napríklad partneri s dátumom narodenia 15.3.1994 a 16.7.1993 nemajú v numerologickej mriežke číslo 8. U obidvoch absentuje umenie „narábať“ s peniazmi. Takýto jedinci by spolu nemali podnikať, prípadne by si pribrali do partie ďalšieho partnera s touto schopnosťou.

biznis-obchod-numerologia

Ako funguje numerológia obchodných a biznis vzťahov?

Numerológia vyhodnocuje biznis partnerstvá na základe určitých kritérií. Zhodujú sa vo veľkej miere s kritériami na posudzovanie iných druhov partnerstiev – vzťahov. Majú však svoje špecifické kritériá, ktoré sú pre biznis partnerstvá jedinečné.

» S kritériami na posudzovanie vzťahov sa pracuje aj v rámci numerológie zhody partnerov » Zisti viac »

Medzi kritéria na posúdenie biznis partnerstiev patria nasledovné:

 • Spoločné cesty – ukazujú, ako partneri (v obchode a v biznise) vnímajú a prežívajú udalosti, ktoré im prináša život. Posúdenie ich reakcií na ne. Výskyt faktoru šťastia („šťastnej náhody“). Je to veľmi dôležitá oblasť, v ktorej dochádza buď k veľkému porozumeniu alebo zásadným nezhodám. Časom sa nezhody vždy prehlbujú.
 • Vzájomné doplnenie – poukazuje na to, či sa partneri dokážu vhodným spôsobom doplniť. Doplniť to, čo im chýba, s čím sa nenarodili, na čo nemajú talent. Podstatou je, aby sa partneri spolu cítili spokojne a komplexne.
 • Vzájomná empatia – posudzuje schopnosť partnerov, či sa dokážu navzájom počúvať, chápať a brať na zreteľ potreby a túžby toho druhého.
 • Terajšia duchovná úroveň (Tarot) – je hľadiskom terajšej duchovnej úrovne partnerov (nie fyzického veku). Čím si prešli, čo majú už vyriešené, čo im už nespôsobuje problémy a na čom ešte majú popracovať.  Ak je v týchto úrovniach medzi partnermi veľký "generačný" rozdiel, nemôžu si dobre porozumieť, sú to akoby ľudia z inej doby. 
 • Slnečné znamenia – predstavujú posúdenie zhody obchodných a biznis partnerov z hľadiska vnútorného temperamentu. Ich myšlienkových pochodov a hodnotových kritérií. Ich miesta na hierarchickom rebríčku, ktoré ovplyvňuje vzájomnú možnosť spoločného obchodu a podnikania.
 • Schopnosť podnikať – vyhodnotenie schopnosti na samostatné, odvážne podnikanie  alebo či v partnerstve táto schopnosť môže vzniknúť.
 • Vzťah k moci a peniazom – posúdenie zhody obchodných a biznis partnerov z hľadiska schopnosti zarobiť peniaze a schopnosti ísť za týmto cieľom.
 • Nevhodné a osudové číselné kombinácie v dátumoch narodenia obchodných a biznis partnerov – posúdenie dátumov narodenia partnerov, či neobsahujú určité číselné kombinácie, ktoré sú predurčené, aby si navzájom spôsobovali rôzne problémy a traumy.
 • Mužský a ženský princíp v osobnostiach partnerov – z dátumu narodenia vyplývajú dve roviny posudzovania tejto kategórie. Vnútorná psychika (prežívanie) – môže byť viac ženská alebo mužská. A rovnako aj vonkajšia psychika (správanie) – tiež môže byť viac ženská alebo mužská. Ide o princípy (mužský a ženský), ktoré sú za našim konaním, prezentáciou sa navonok a vnútorným cítením. Keď sa tieto princípy dopĺňajú, je to prínosom. Ak sú zhodné, je to na škodu.
 • Súzvuk vnútorného a vonkajšieho prežívania  – posúdenie zhody vnútorného aj vonkajšieho prežívania životných situácií a udalostí. Pri zhode v tomto kritériu dochádza k nárastu vzájomných sympatií. Samotná rozdielnosť neuškodí.
 • Záťaže vzťahu – Pri posudzovaní zhody partnerov rozlišujeme, tzv. karmické a nekarmické vzťahy. Vzťahy zaťažené minulosťou (karmické) tu "už boli" (partneri sa nestretli prvýkrát) a zostala po nich silná negatívna energia – pnutie. Na ich vyriešenie sa partneri opätovne stretli, už s inou úrovňou poznania. Opätovné stretnutie môže toto pnutie uvoľniť (pozitívne riešenie) alebo ho zachovať, resp. prehĺbiť (opätovné stretnutie je znovu nutnosťou). Vzťahy nezaťažené minulosťou (vývojové) prichádzajú vtedy, keď partneri potrebujú s niečím pomôcť, vyriešiť, spoznať, prežiť a k tejto skúsenosti potrebujú – "vhodného" partnera.

Numerologické poznatky sa dajú využiť, aj keď v našom svete asi dosť netradičným spôsobom. Vieš si predstaviť vyhlásiť výberové konanie na spoločné podnikanie pre ľudí s konkrétnym dátumom narodenia? Je to možné, dá sa určiť ideálny dátum narodenia do biznis partnerstva. Keď ho budeš poznať, stačí takýchto ľudí nájsť, načítať si ich a určite by si medzi nimi našiel, toho (kto by s tebou zarezonoval), kto by s tebou nadviazal úspešné biznis partnerstvo.

Numerologický rozbor

Obchodné a biznis vzťahy

Cena: 29 €

» Komplexný numerologický rozbor, rozsah 7-9 strán. Obsahuje popis a analýzu kľúčových kritérií. Charakteristiku vzťahu a popis cesty k jeho naplneniu + Posúdenie vhodnosti tohto typu vzťahu. Ukážka rozboru »

Stačí vyplniť údaje, dokončiť objednávku a rozbor bude o pár minút odoslaný na tvoj email.