O numerológii

Osobnosť človeka a numerológia

Osobnosť človeka a numerológia

Foto: zdroj Unsplash / Michael Dam

Téma osobnosti človeka je predmetom mnohých odborných diskusií. Nazri s nami na osobnosť človeka tak trošku inak – cez čísla a poznanie numerológie. Zistíš, čo všetko sa vieš dozvedieť o osobnosti človeka z jej numerologického profilu.

Život človeka je misiou duchovného zberača. Zberača pocitov, emócií, skúseností, neprebieha chaoticky a nie je náhodilý. Prebieha s určitým zámerom, ktorý je pre každého prísne individuálny. Z tohto dôvodu je potrebná špecifická osobnosť človeka „zberača“, aby nazbierala tie veci, ktoré sú potrebné nazbierať. Každou misiou v pozemskom tele sa spektrum toho, čo je potrebné mení. Raz je zber intenzívny, niekedy prebieha v kľude.

» Zisti o sebe viac » numerologický rozbor osobnosti »

Osobnosť človeka „zberača“ tvoria viaceré roviny. Patrí medzi ne aj astrologický aspekt. Môžeme ho, ale ozaj len vzdialene, prirovnať k psychologickému typu osobnosti. Ten je však podstatne plytkejší a nedokáže jemnejšie rozlíšiť spektrum nastavenia osobnosti človeka.

Štyri živly a osobnosť človeka

Astrologický aspekt pracuje so štyrmi živlami. Ohňom, zemou, vzduchom a vodou. Každý si dokáže predstaviť, ako tieto živly pôsobia a čo spôsobujú. Ich prejavovanie je nádherne vystihnuté v ich názve. Oheň horí a zhasne. Zem je ťažká a vytrvalá. Vzduch všetko objíma a podporuje myslenie. Voda je záhadná, zahmlieva videnie, podporuje intuíciu.

Ďalším delením dostaneme princípy pôsobenia živlov. Vodcovský, organizačný a komunikačný. Napríklad, ak sa živel oheň správa vodcovsky, tak to je Baran. Takéto delenie už dáva viacero možností špecifikovať, ako sa bude osobnosť človeka prejavovať navonok.

Numerológia a poznanie osobnosti človeka

Poznaním svojho osobného nastavenia získame veľmi veľa „tajných“ informácií o sebe a svojej osobnosti. Niekto ich pozná, iný tuší, niekto ignoruje alebo vôbec nepozná. Vždy však poskytujú výhodu predvídavosti, ako budeme reagovať, ak to nechceme ovplyvniť. Dá nám to možnosť sa dopredu, podľa svojich prirodzených reakcií pripraviť.

» Numerologické profily slávnych osobností »

Úplne iný rozmer dostávajú tieto informácie o druhých ľuďoch – o ich osobnostiach. S týmito informáciami sa dokážeme vhodne pripraviť na najrôznejšie stretnutia, rokovania. Dávajú nám šancu, v náš prospech, dosiahnuť dobrý výsledok. Dávajú nám do ruky prostriedok pomocou, ktorého sa staneme úspešnejší. Minimalizujú stresové situácie vyplývajúce z neistoty a náhodilostí. Môžeme si viac veriť a cítiť sa sebaisto. Môžeme si povedať: „Mám informácie a môžem sa pripraviť byť úspešným.“ Príprava dostáva úplne iný rozmer a záleží len na nás, stráca sa tak rozmer náhodilosti – a už vieme ...

Široké spektrum informácií o sebe alebo o druhom človeku je veľmi jednoduché získať. Stačí k tomu vedieť dátum narodenia a aj rodné meno prezradí veľa o svojom nositeľovi. Získať tieto základné informácie je v dnešnej dobe pomerne jednoduché. Brániť nám tak už môže len prípadná nedôvera, či pohodlnosť. S nimi sa však napreduje "trošku" komplikovaniejšie.

Numerológia poskytuje šikovnú pomôcku, ako sa dozvedieť o osobnosti človeka viac. Dokáže jemnejšie rozlíšiť spektrum nastavenia osobnosti človeka.

Čo všetko môže numerológia prezradiť o osobnosti človeka?

V rámci numerologického rozboru osobnosti sa zameriavame na niekoľko kľúčových oblastí, ktoré sú následne analyzované. Môže ísť, napr. o nasledovné:

 • Deň narodenia a jeho prínos
  Jedným z najdôležitejších čísel dátumu narodenia je práve číslo dňa narodenia. Je to energia, ktorá človeka sprevádza každým dňom. Deň narodenia = sila, zbraň, nástroj, ktorý možno použiť vo svoj prospech. Na druhej strane môže predstavovať aj najväčšiu slabinu. To vyplýva už zo samotnej duálnej podstaty čísel. Aj na tomto mieste je potrebné zopakovať: čísla nie sú negatívne, ani pozitívne – sú neutrálne, ale vždy ideálne pre životný plán človeka.
   
 • Základná charakteristika osobnosti
  Základný kód, opis vnútorného nastavenia osobnosti človeka. Tento kód predurčuje celý život – problémy, s ktorými sa človek stretáva, ľudí, ktorých stretáva a spôsoby, akými rieši problémy. Riešenia prinášajú skúsenosti, ktoré sú najväčším darom, po ktorý sme si sem prišli.
   
 • Životné témy a úlohy
  Okrem základného nastavenia osobnosti je potrebné poznať aj ďalšie témy a vlastnosti, s ktorými sa človek bude stretávať počas svojho života. Tieto témy života sú prejavom jeho vnútra v reálnom živote. Ide teda o najdôležitejšie životné úlohy, otázky a ich riešenia. Výsledkom je získanie nových životných skúseností.  
   
 • Životná duchovná úloha
  Celý život možno vnímať ako formovanie ducha – životná úloha. To, čo si skutočne odnášame ďalej je práve "skúsenejšia duša". Do cieľa sa dá dospieť rôznymi spôsobmi, závisí to od vnútorného nastavenia človeka. Ukazovateľom duchovnej úrovne je tarot.   

  » Zisti viac o životných úlohách a o posolstve tarotu »
   
 • Životný plán
  Život možno rozdeliť do niekoľkých etáp. Všetko má svoje zákonitosti, postupnosť. Je potrebné si uvedomiť samého seba, nazbierať skúsenosti a vedieť ich uplatniť. Až po zvládnutí tejto etapy života je možné pristúpiť k riešeniu svojich životných úloh v konkrétnych tematických 9-ročných cykloch.

  Zbieranie skúseností a dozrievanie:
  I. obdobie detstva (1-9. rok života)
  II. obdobie školského veku a dospievania (9-18. rok života)
  III. obdobie mladšej dospelosti (18-27. rok života)

  Obdobie riešenia najdôležitejších životných úloh
  IV. obdobie dospelosti a zrelosti (9-ročné cykly)
   
 • Riziká a ochrana pred nimi
  Vnútorné obavy zhmotňujú vonkajšie riziká vo fyzickom svete. Riešeniu podstaty vyplývajúcich z týchto obáv sa človek nevyhne. Na to, aby bol schopný vidieť podstatu, ktorá býva často zakrytá fyzickou realitou, slúžia, napr. aj ochranné farby a kamene. Tie nám umožňujú vidieť podstatu problému lepšie, bez vonkajších rušivých vplyvov.

  » Prečítaj si viac o podporných vibráciách k dátumu narodenia. Dozvieš sa viac aj o ochranných farbách a kameňoch »
   
 • Práca a uplatnenie
  Ako spoznať šťastných ľudí v práci? Tak, že sa pri práci usmievajú. A ako dosiahnuť, aby sa v práci ľudia usmievali?
  Každý človek má podľa svojho vnútorného nastavenia iné pracovné predpoklady a teda aj iný pracovný ideál. Je dobré vedieť, v ktorej oblasti hľadať svoj "pracovný úsmev".
   
 • Zdravie a zdravotné riziká
  Zdravie je ďalšou oblasťou, ktorá je odrazom vnútra človeka. Človek bez vnútorných problémov, resp. pnutí = zdravý človek. Alebo naopak, človek s vnútornými pnutiami a problémami = chorý človek. Nedá sa vždy "vyhovárať" iba na genetiku. Svoj podiel má na tom aj osobná "duchovná história", ktorá vplýva na životnú realitu.

Na našej stránke si môžeš dať vypočítať kompletný numerologický rozbor osobnosti, ktorý obsahuje analýzu a popis uvedených oblastí. Chceš sa o sebe alebo o svojich blízkych dozvedieť viac?

Numerologický rozbor

Rozbor osobnosti

Cena: 37 €

» Komplexný numerologický rozbor, rozsah 10-14 strán. Obsahuje popis a analýzu kľúčových oblastí vo vzťahu k charakteristike osobnosti človeka. Ukážka rozboru »

Stačí vyplniť údaje, dokončiť objednávku a rozbor bude o pár minút odoslaný na tvoj email.