O numerológii

Význam čísel v numerológii

Význam čísel v numerológii

Foto: zdroj Unsplash / Nicole Honeywill

Hovorí sa, že neexistujú ani dobré, ani zlé čísla. Ako to teda v skutočnosti je? Aký význam majú jednotlivé čísla podľa numerológie? Existujú univerzálne popisy čísel a ich energií, z ktorých sa môžeš dozvedieť viac. Odhaľ skrytý význam čísel.

» Rok 2023 podľa numerológie »

Čísla mali odpradávna v našom živote veľký význam. Zaznamenávali sa pomocou nich kvantitatívne ukazovatele čohokoľvek. Udávali veľkosť úrody, množstvo peňazí, výšku múrov chrániacich mestá. Stanovovali aj veľkosť daní, vzdialeností.

Málokto si však uvedomuje, že s pomocou týchto kvantitatívnych hodnôt sa dajú popísať aj kvalitatívne ukazovatele ľudského života a nielen jeho. Pomocou čísel dokážeme popísať kvalitatívny potenciál dátumov alebo čohokoľvek, čo je označené číslom alebo ho obsahuje. Dátumy narodenia, dátumy udalostí, popisné čísla budov.

Existuje aj prevod jednotlivých písmen na číselnú formu a pomocou čísel teda dokážeme popísať všetko. Vtedy sa pred nami otvára MATRIX v priamom prenose a jediné, iba taká bezvýznamná maličkosť, čo nám bráni v jeho pochopení je schopnosť v ňom čítať.

Význam čísel: ich váha a energia

Čísla ako univerzálny prostriedok komunikácie s Univerzom boli známe už dávno. Ľudia ich pochopili, využívali, boli donútení zabudnúť a znovu objavujú ich výpovednú hodnotu. Každé obdobie temna v ľudských dejinách znamenalo potláčanie ich univerzálnej výpovednej hodnoty. Výpovedná hodnota čísel sa nedá ovplyvniť, pretože objektívne popisujú druhy energií, s ktorými sa stretávame v našej fyzickej realite. Tieto energie nás objektívne ovplyvňujú, vytvárajú podmienky na uskutočňovanie určitých, konkrétnych aktivít.

» Prečítaj si svoj numerologický horoskop na dnes »

Čísla majú svoju originálnu energiu, ktorá sa nedá zameniť s energiou iného čísla. Dôležité je aj z akého zloženého čísla vznikla konečná energia. Preto dokážeme pomocou čísel 1-9 popísať všetko. Nie je rovnaká energia čísla 1, ktoré vzniklo z čísla 1, 10, 19, 28, 37. Stále je to číslo 1, ale vzniklo z iných základných energií.

Energia čísel má duálnu podobu. Každé číslo má svoju podobu v dvoch tvárach. Ani jedna nie je dobrá alebo zlá – jednoducho sú dve. Ktorú tvár budeme vnímať a s ktorou narábať, je už iba na nás. Preto ani jedno číslo nie zlé a ani dobré. Narábať s energiou čísel môžeme v harmónii so svojim vnútrom alebo nie. Výsledok sa prejaví v našom reálnom živote.

Čísla majú svoju váhu. Je rozdielna, keď vzniká zo dňa, mesiaca, roka alebo inej numerologickej kvality. Váha čísel sa dá dôkladne posúdiť v rámci numerologických výpočtov. Tieto výpočty sa dajú využiť na rôzne oblasti života. 

» Pozri, čo všetko dokážeš zistiť z dátumu narodenia, napr. o Petrovi Saganovi »


Základné významy čísel
 

1 Význam čísla 1 – Ja 

Môžeme popísať energiu zrodu, vzniku niečoho nového. Uvedomenia si samého seba, pochopenie jedinečnosti každého z nás a zároveň vlastnej samoty. Pochopenie spolupráce a dôvery ako nástoja na prekonanie samoty a vlastného ega.

 • Pozitívna tvár čísla 1 – vlastná originalita, jedinečnosť, pozitívne vodcovstvo.
 • Negatívna tvár tvár čísla 1 – egoizmus, nešetrné, bezohľadné vodcovstvo, samota.
   

2 Význam čísla 2 – Ja a ty 

Stretnutie niečoho, niekoho nového. Prekonanie strachu z niečoho alebo niekoho nového, stresu z tohto stretnutia. Vzťah – komunikácia so svojím vyšším ja. Citlivosť. Samota pominula.

 • Pozitívna tvár čísla 2 – citlivosť, diplomacia, nadradenie cudzieho nad svoje, intuícia.
 • Negatívna tvár čísla 2 – necitlivosť, strachy, stres, búrlivé vzťahy, viazanie sa v zbytočných vzťahoch.
   

3 Význam čísla 3 – Zrod niečoho nového 

Nová kvalita, ktorá sa zrodila z dvoch rozdielnych častí. Zrod komunikácie, myšlienok, spoločnosti, viery, kreativity. Hľadanie nových riešení kedykoľvek a kdekoľvek. Ochrana nového.
Pozitívna tvár čísla 3 – komunikácia, energia, myslenie, kreativita, nový pohľad, cestovanie za poznaním.
Negatívna tvár čísla 3 – kritickosť, zneužitie slova a myšlienok, otroctvo svojich vášní, jedy duše.
 

4 Význam čísla 4 – Práca

Systematickosť, postupnosť, stavanie na pevných základoch. Pocítenie fyzickej reality a všetkého s ňou spojeného. Stanovenie pravidiel zdravého fungovania. Najprv práca a potom...

 • Pozitívna tvár čísla 4 – pozitívne prijatie fyzickej reality a jej zákonitostí, starostlivosť, zodpovednosť.
 • Negatívna tvár čísla 4 – nechuť prijať čokoľvek nové, nadradenosť materiálnych statkov nad duchovnými, nízke sebavedomie, agresivita.
   

5 Význam čísla 5 – Zmena

Vnútorná zmena a zrod novej kvality osobnosti. Prijímanie nových myšlienok, nových vnemov. Odvaha uskutočniť čokoľvek a kdekoľvek. Katalyzátor osobnosti a vzťahov.

 • Pozitívna tvár čísla 5 – komunikácia na všetkých úrovniach, príjem informácií a ich využitie, schopnosť viesť, spájanie nespojiteľného.
 • Negatívna tvár čísla 5 – chaos, nesústredenosť, extrémizmus vo všetkom, bezcitnosť.
   

6 Význam čísla 6 – Vzťah 

Nadviazanie vzťahov na rôznych úrovniach. Harmonizovanie seba a iných. Umenie a krása. Striedmosť na všetkých úrovniach a materiálny dostatok. Láska bez podmienok.

 • Pozitívna tvár čísla 6 – harmónia myslenia a citu, seba prijatie, rovnováha ducha a tela, rodina.
 • Negatívna tvár čísla 6 – materializmus, podmienečná láska, harmonizovanie okolia na úkor seba, čierna mágia.

numerologia-zhoda-partnerov

7 Význam čísla 7 – Liečenie 

Rytierskosť a spravodlivosť pre všetkých. Duchovnosť a materializmus v jednom. Citlivosť a vypočutie. Kríž a ukrižovanie. Triedenie a vytriedenie na všetkých úrovniach. Dokončenie a posun vpred.

 • Pozitívna tvár čísla 7 – dôvera, doktor duše, pochopenie všetkého a pre všetkých.
 • Negatívna tvár čísla 7 – dokončenie za každú cenu, túžba mať všetko pod kontrolou, viera ako nástroj vôle.
   

8 Význam čísla 8 – Rovnováha 

Sila vo všetkom a na všetkých úrovniach. Logika a sila myšlienok. Vodcovstvo a vedenie. Zmysel pre rytmus. Mäkký vulkán vo všetkom. Osudovosť a karma. Láska a nenávisť.

 • Pozitívna tvár čísla 8 – sila, sila, sila, opora, ochrana, pomoc.
 • Negatívna tvár čísla 8 – sila, sila, sila, moc a peniaze, tvrdé srdce.
   

9 Význam čísla 9 – Osvietenie

Zamyslenie sa nad všetkými a všetkým do hĺbky. Odstup a nájdenie ponaučení. Pochopenie súvislostí. Sprostredkovanie múdrosti iným. Samota ako dar. Ticho ako liek.

 • Pozitívna tvár čísla 9 – obnova viery v človeka a jeho poslanie, pochopenie samého seba, nadhľad, sprostredkovanie potrebných informácií.
 • Negatívna tvár čísla 9 – obmedzenosť racionalitou, dogmatizmus, fanatizmus, oheň vo všetkom.

Toto boli základné, resp. univerzálne popisy – energie čísel. Podľa toho, kde sa nachádza konkrétne číslo v dátume narodenia, má aj rozdielnu váhu, ale samotnú energiu nie. Čiže energiu má rovnakú, ale váhu nie.

Pekne to vidieť, napríklad pri numerologickom rozbore osobnosti. Tam je potrebné rozlišovať, akú pozíciu má konkrétne číslo v dátume. Podľa toho následne vidno, akú rôznu váhu majú jednotlivé čísla v našich dátumoch narodenia » Numerologický rozbor osobnosti » 
 

Význam čísel je jedna vec, no vedieť z dátumu narodenia vyčítať už aj konkrétne životné úlohy ...  to si už vyžaduje náročnejšie a podrobnejšie posúdenie tak energie, ako aj váhy jednotlivých čísel. O tejto téme sa viac dozvieš v ďalšom článku: Numerológia dátumu narodenia a životné úlohy »