O numerológii

Životné číslo a jeho význam

Životné číslo a jeho význam

Foto: zdroj Unsplash / Austin Neill

Medzi základné pojmy numerológie patrí aj životné (osudové) číslo. Čo je to životné číslo? Koľko životných čísel rozlišujeme a aké sú ich základné charakteristiky? V tomto článku zistíš viac aj o tzv. karmických odkazoch v životných číslach.

» Numerologické horoskopy: denný a ročný horoskop »

Významným numerologickým ukazovateľom je práve životné číslo. Patrí spolu s astrologickým aspektom, dňom, mesiacom a rokom narodenia k základným numerologickým ukazovateľom.

Životné číslo nám ukazuje našu životnú úlohu. Úlohu, ktorá je našim cieľom počas celého života. Ako sa s ňou stotožníme a aké výsledky dosiahneme je len a len na nás.

Rok 2023 podľa numerológie »

Výpočet životného čísla

Životné číslo získame spočítaním všetkých čísel v dátume narodenia. Ukážeme si to na konkrétnom príklade:

Napríklad pri dátume narodenia: 23.7.1967 (slnečné znamenie Lev), vypočítame životné číslo nasledovným spôsobom 2+3+7+1+9+6+7=35. V numerológii sa pracuje s jednoduchými číslami a tak zjednodušíme 35=3+5=8. Životné číslo pre tento dátum narodenia je 8nástroje na jeho naplnenie sú 3 a 5.

Životné číslo je úloha na celý život, ale nástroje máme k dispozícii od svojho narodenia. Potrebné je však ich vedomé používanie. Nie sú našou vlastnou súčasťou, ako deň narodenia a rok narodenia. Ich použitie si vyžaduje o niečo väčšie úsilie. Sú však tu, stále nás sprevádzajú a sú neustále k dispozícii.

» Aké životné číslo mal, napr. Freddie Mercury a čo mu prinieslo do života? »


Životné čísla: charakteristiky a nástroje

Životné číslo môže mať hodnotu od 1 – 9. Každé životné číslo má svoju špecifickú charakteristiku, ako aj nástroje na jeho dosiahnutie.

1 Životné číslo 1 

» Naučiť sa asertivite, vlastnej originalite, vodcovstvu, prirodzenej autorite, spolupráci ... Nástrojmi môžu byť: 1-0, 1-9, 2-8, 3-7, 4-6, 5-5.

2 Životné číslo 2 

» Naučiť sa myslieť viac na druhých, diplomacii, prekonať strachy a stresy, počúvať svoje vnútro – intuícia, neviazať sa v zbytočných vzťahoch... Nástrojmi môžu byť: 1-1, 2-0, 2-9, 3-8, 4-7, 5-6.

3 Životné číslo 3

» Naučiť sa komunikácii, kreatívnosti, tvoriť a chrániť niečo nové, veriť a používať nové poznatky ... Nástrojmi môžu byť: 1-2, 2-1, 3-0, 4-8, 5-7.

» Vyskúšaj aj našu numerologickú kalkulačku lásky »

4 Životné číslo 4 

» Naučiť sa systematickosti, postupnosti, nedržať sa starého za každú cenu, oslobodiť sa od prízemného materializmu ... Nástrojmi môžu byť: 4, 1-3, 2-2, 3-1, 4-0, 5-8.

5 Životné číslo 5

» Naučiť sa viesť (byť vpredu), komunikácii (nielen verbálnej), oslobodiť sa a dávať slobodu, spájať aj nespojiteľné ... Nástrojmi môžu byť: 5, 1-4, 2-3, 3-2, 4-1, 5-0.

6 Životné číslo 6 

» Naučiť sa harmonizovať seba a svoje okolie, prijať seba so všetkým, čo to prináša ... Nástrojmi môžu byť: 6, 1-5, 2-4, 3-3, 4-2, 5-1.

7 Životné číslo 7

» Naučiť sa byť rytierom, ochrancom slabých, liečiteľom chorých ... Nástrojmi môžu byť: 7, 1-6, 2-5, 3-4, 4-3, 5-2.

8 Životné číslo 8

» Naučiť sa rovnováhe vo všetkom a na všetkých úrovniach ... Nástrojmi môžu byť: 8, 1-7, 2-6, 3-5, 4-4, 5-3

9 Životné číslo 9

» Naučiť sa nájsť poučenie zo svojej minulosti, prejsť na vyššiu úroveň bytia... Nástrojmi môžu byť: 9, 1-8, 2-7, 3-6, 4-5, 5-4.


Rôzne pracovné nástroje robia cestu ku rovnakému cieľu rôznu.

Z toho vyplýva, že napr. ľudia, ktorí majú životné číslo 8 (naučiť sa rovnováhe) majú síce rovnaký životný cieľ, ale cesta k tomu cieľu môže byť odlišná – nakoľko majú rôzne nástroje na dosiahnutie tohto cieľa.

Toto boli základné charakteristiky jednotlivých žívotných čísel. Numerologické rozbory osobnosti obsahujú podrobnejšiu analýzu životných čísel a úloh, ktoré z nich vyplývajú. 

rozbor-osobnosti-numerologia


Životné čísla a karmické odkazy

Životné číslo v sebe ukrýva aj rôzne karmické odkazy na našu minulosť. Niečo, čo sme nezvládli a teraz je ten správny čas na reparát.

1 Životné číslo 1 

» Zneužitie vlastným egom – egoizmus.

2 Životné číslo 2 

» Zneužitie dôvery a vedomé ublíženie konkrétnej osobe.

3 Životné číslo 3

» Zneužitie slova a myšlienok.

4 Životné číslo 4 

» Zneužitie fyzického násilia, sexuality (vlastnej telesnosti), hrabivosť po materiálnych statkoch.

5 Životné číslo 5

» Zneužitie slobody, upieranie slobody, bezuzdnosti.

6 Životné číslo 6 

» Zneužitie svojej úlohy vo vzťahoch, dôverných vzťahov.

7 Životné číslo 7

» Zneužitie svojej úlohy na duchovnej alebo liečiteľskej úrovni.

8 Životné číslo 8

» Zneužitie osobnej moci a moci peňazí.

9 Životné číslo 9

» Zneužitie viery, dogmatizmus, fanatizmus.

Ak sa opäť vrátime k človeku, ktorý má životné číslo 8 tak jednou z jeho životných tém je problematika zneužitia osobnej moci a moci peňazí.

Životné číslo nám dokáže veľa napovedať, čím sa máme vo svojom živote zaoberať a aké tiene na nás dopadajú z vlastnej minulosti.

Okrem základných numerologických ukazovateľov je potrebné venovať pozornosť aj ďaľším numerologickým témam, ako napr. podporným vibráciám. Vieš, čo všetko ta môže ochrániť a pomôcť ti, napr. pri náročnejšej vibrácii konkrétneho dňa? Sú to tie prvky, s ktorými si môžeš zharmonizovať svoj život. Viac sa dozvieš v článku » Dátum narodenia a podporné vibrácie »

» V našom numerologickom rozbore osobnosti sa dočítaš viac aj o svojich podporných vibráciách, životných témach a úlohách. Prečítaj si, čo všetko obsahuje kompletný rozbor osobnosti. K dispozícii je aj ukážka rozboru. Viac o rozbore osobnosti » 

Numerologický rozbor

Rozbor osobnosti

Cena: 37 €

» Komplexný numerologický rozbor, rozsah 10-14 strán. Obsahuje popis a analýzu kľúčových oblastí vo vzťahu k charakteristike osobnosti človeka. Ukážka rozboru »

Stačí vyplniť údaje, dokončiť objednávku a rozbor bude o pár minút odoslaný na tvoj email.