Ochrana údajov

Ustanovenie o ochrane údajov na portáli Znameniavcislach.sk

Naše ustanovenia na ochranu údajov boli zostavené v súlade s príslušnými slovenskými zákonmi a právami na ochranu údajov.

1. Ochrana Vašich osobných údajov na portáli Znameniavcislach.sk

Internetový portál Znameniavcislach.sk prevádzkuje spoločnosť Signs in Numbers, s.r.o., Obrancov Mieru 60, 960 01 Zvolen.
Portál Znameniavcislach.sk je internetový portál, ktorý pomáha zákazníkom získať informácie podľa numerologických pravidiel z dátumu narodenia a mena zákazníka. Taktiež umožňuje vypočítať vzťahy medzi rôznymi osobami navzájom. Ochrana osobných údajov je pre portál Znameniavcislach.sk veľmi dôležitá. Rešpektujeme pravidlá slovenského zákona o ochrane osobných údajov. K osobným údajom patria údaje, ktoré môžu byť priradené k Vašej osobe (napr. meno alebo emailová adresa). Informácie, ktoré nie je možné priradiť k určitej osobe alebo sú priraditeľné iba s vynaložením veľkého časového, finančného alebo pracovného úsilia, sem ako anonymné údaje nespadajú. K prevádzkovaniu služieb portálu Znameniavcislach.sk je potrebné zhromažďovať, spracovávať a používať osobné údaje. Osobné údaje zákazníkov spracúvame výlučne pre účely poskytovania služby, len v nevyhnutnom rozsahu a tie, ktoré už nepotrebujeme, likvidujeme v zmysle zákona. V rámci zákonných ustanovení je možné vyhodnotiť užívateľské profily na účely reklamy, prieskumu trhu a zlepšenia našich služieb pod pseudonymom, avšak iba vtedy, ak neuplatníte svoje zákonné právo, kedykoľvek zamietnuť používanie Vašich osobných údajov.

2. Bezpečnosť a šifrovanie údajov

Všetky údaje, ktoré zadáte po registrácii alebo prihlásení (napr. kontaktné údaje, profilové údaje, platobné informácie pri objednávaní plateného kreditu, sú prenášané zakódované certifikátmi SSL (Secure Socket Layer). Jedná sa o uznávanú a veľmi rozšírenú techniku. S ohľadom na naše databázy boli vykonané všetky technické opatrenia k bezpečnému uloženiu údajov. Prístup k informáciám je vyhradený iba vybraným zamestnancom a je poskytovaný len na účely kontroly kvality a preskúmania sťažností alebo na účely zmarenia podvodov.

3. Zhromažďovanie, spracovanie a použitie údajov na portáli Znameniavcislach.sk

Portál Znameniavcislach.sk je seriózny internetový portál, ktorý pomáha zákazníkom získať informácie podľa numerologických pravidiel z dátumu narodenia a mena Zákazníka. Aby mohol portál Znameniavcislach.sk túto službu poskytovať, zhromažďuje, spracováva a používa Vaše osobné údaje. Vo veľa prípadoch sú údaje používané iba pod pseudonymom alebo anonymne. Detailné informácie nájdete nižšie.

3.a. Prístup bez prihlásenia

Ak navštívite na portáli Znameniavcislach.sk verejne prístupné stránky bez prihlásenia, nepožadujeme a nezhromažďujeme od Vás žiadne osobné údaje. Pri návšteve našej webovej stránky štandardne ukladáme nasledujúce údaje, avšak bez akéhokoľvek vzťahu ku konkrétnej osobe:

 • IP adresu (internetovú protokolovaciu adresu) prístupového počítača,
 • webovú stránku, z ktorej nás navštevujete (URL),
 • webové stránky, ktoré u nás navštívite,
 • dátum a dobu trvania návštevy,
 • typ prehliadača a jeho nastavenia,
 • operačný systém.

Tieto údaje sú využívané na štatistické účely bez akéhokoľvek vzťahu ku konkrétnej osobe.

3.b. Prístup s prihlásením

Ak chcete využívať ponuku služieb portálu Znameniavcislach.sk, ktorá je bližšie popísaná vo Všeobecných podmienkach, potrebujeme od Vás isté množstvo osobných údajov, aby sme Vám mohli žiadanú službu poskytnúť. Používame údaje, ktoré nám aktívne poskytnete (napr. kontaktné údaje pri registrácii). Vo veľa prípadoch máte možnosť sa slobodne rozhodnúť, aké údaje a informácie nám pri zostavovaní svojho profilu a/alebo pri hľadaní zveríte. Údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie podmienok, sú vždy oddelene označené ako povinné (napr. emailová adresa), aby ste vedeli, ktoré údaje musíte pri využívaní ponuky zadať, a ktoré môžete vynechať. Nižšie nájdete ich podrobný popis.

aa) Pri bezplatnej registrácii (základnom členstve) Vás požiadame o nasledujúce informácie, bez ktorých nejde registráciu dokončiť:

 • pohlavie,
 • krstné meno,
 • dátum narodenia,
 • e-mailovú adresu.

Po registrácii nasleduje náš bezplatný základný výpočet pre Váš osobnostný profil. Po vstupe v prípade reklamnej akcie sa Vám vygeneruje bezplatne aj určitý počet kreditov, aby ste si vedeli zakúpiť aj doplnkové informácie ku svojej osobe, alebo vzťahom.

bb) Ak máte záujem o získavanie ďalších informácií o druhých osobách podľa ich mena a dátumu narodenia, alebo vzájomných vzťahoch s nimi alebo navzájom je potrebné si zakúpiť príslušný počet kreditov. Čo a koľko stojí je možné zistiť v cenníku uvedenom na stránke po prihlásení.

Ak na portáli Znameniavcislach.sk chcete ďalšie platené služby vyžiadame si od Vás pri zakúpení kreditu kvôli identifikácii vašej osoby nasledujúce údaje:

 • meno a priezvisko,
 • bankové spojenie, resp. údaje o kreditnej karte,
 • adresu bydliska.

V prípade, že máte záujem objednávať si platenú formu ako firma, budeme od Vás požadovať identifikačné a fakturačné údaje:

 • názov spoločnosti,
 • adresu sídla firmy,
 • adresu pre prijímanie pošty v prípade, že je iná ako adresa sídla firmy,
 • IČO,
 • DIČ,
 • som/nie som plátca DPH,
 • IČ DPH,
 • bankové spojenie resp. údaje o kreditnej karte.

Tieto údaje sú potrebné na riadne spracovanie platieb.

Vaše platobné údaje spracováva náš poskytovateľ platobných služieb Pay Solutions, a.s. Líščie údolie 119, 841 04 Bratislava, IČO: 47866233, DIČ: 2024127963, ďalej len "Pay Solution". Pre uľahčenie realizovania ďalších platieb, sú Vaše údaje uložené.

cc) Prihlásenie na portál Znameniavcislach.sk. vykonáte zadaním Vašho mena: e-mailovej adresy a hesla. Pri každom prístupe k službám portálu Znameniavcislach.sk. uloží príslušný internetový prehliadač protokolovacie súbory:

 • IP adresu (internetovú protokolovaciu adresu) prístupového počítača,
 • ID užívateľa na platforme portálu Znameniavcislach.sk,
 • názov načítanej stránky,
 • dátum a čas načítania,
 • URL stránky, z ktorej ste prešli na načítanú stránku,
 • množstvo prenesených údajov,
 • stavové hlásenie, či bolo načítanie úspešné,
 • Session-Cookies,
 • ID návštevy.

Tieto údaje využívame anonymne iba k štatistickým účelom.

dd) Použitie osobných údajov k poskytovaniu služieb Znameniavcislach.sk:

 • Váš profil – a tým aj údaje zadané v profile – nebudú odporučené iným členom.
 • Redakcia portálu Znameniavcislach.sk Vám môže písať správy. Pritom zostáva Vaša e-mailová adresa nezverejnená. Správy sú posielané cez internú schránku Znameniavcislach.sk. Tieto upozornenia máte možnosť vo svojom užívateľskom konte v možnostiach správ deaktivovať.
 • Rozosielanie newsletteru, servisných oznámení a informácií o špeciálnych akciách: Každý registrovaný užívateľ môže cez užívateľský účet aktivovať alebo deaktivovať e-mailové rozposielanie newsletteru Znameniavcislach.sk a/alebo informácií o špeciálnych akciách. Pri prihlásení nie je rozosielanie informácií o špeciálnych akciách e-mailom nastavené automaticky, k odberu newsletteru sa musíte najprv prihlásiť. Odber informačných správ, napr. ohľadom servisu (napr. potvrdenie o prihlásení, informácie od zákazníckeho servisu o sprístupnení obrázkov a textov) a eventuálne platených službách (napr. zmluvné podklady, platobné pokyny) nejde zrušiť, lebo je súčasťou našich služieb.
 • Chceli by sme vás upozorniť na to, že vykonávame štatistické sledovanie používania našich emailov. To sa deje za pomoci malých grafík, ktoré sú uložené v emailoch (tzv. pixely). Ak si neželáte analýzu používateľského správania, môžete grafiky zablokovať v nastaveniach svojho emailového konta. V tomto prípade sa však správy nezobrazia kompletne a prípadne nebudete môcť využívať všetky funkcie. Ďalšie informácie nájdete v návodoch pre Microsoft Outlook ako aj Mozilla Thunderbird.

3.c. Poskytovanie údajov tretím stranám

V žiadnom prípade neposkytujeme iným členom informácie, ktoré sa bezprostredne týkajú kontaktných údajov (napr. Vaše meno, adresa alebo e-mailová adresa). Osobné údaje nepredávame a poskytujeme ich tretím osobám iba v prípade, že je to treba k poskytovaniu ponúkanej služby (napr. vykonanie platby), ak ste nám k tomu dali povolenie alebo v prípade, že je poskytnutie údajov predpísané alebo povolené príslušným zákonným ustanovením (napr. keď údaje požaduje štátny vyšetrovací alebo bezpečnostný úrad). Ochrana Vašich osobných údajov je preto komplexne zabezpečená.

3.d. Použitie cookies

1. Spoločnosť Signs in Numbers, s.r.o., Obrancov Mieru 60, 960 01 Zvolen, IČO:31608779, je prevádzkovateľom osobných údajov a správcom stránky www.znameniavcislach.sk. Aby webová stránka správne fungovala, používame cookies.

Čo su to cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Webová stránka www.znameniavcislach.sk si tak môže po určitú dobu pamätať vaše aktivity a preferencie, aby ste ich nemuseli znova vkladať, keď sa na stránku vraciate alebo prechádzate zo stránky na stránku.

Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Tieto informácie nezahŕňajú žiadne osobné údaje a nie je možné vás prostredníctvom nich identifikovať na webových stránkach tretích strán, vrátane stránok poskytovateľov analýzy.

Podľa zákona môžeme ukladať cookies na vašom zariadení, pokiaľ sú nevyhnutné pre prevádzku našej webovej stránky. Pre všetky ostatné typy cookies potrebujeme vaše povolenie.

Na stránkach www.znameniavcislach.sk používame súbory cookies na účely:

 • Základnej funkčnosti webových stránok.
 • Merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach.

Kategórie cookies:

 • Nevyhnutné cookies – sú nevyhnutné pre zabezpečenie plnej funkčnosti našej webovej stránky. Bez týchto cookies nemôže webová stránka správne fungovať. Tieto cookies neobsahujú žiadne informácie umožňujúce identifikáciu osôb.
 • Analytické cookies – zhromažďujú anonymné informácie o návštevách našej webovej stránky. Tieto informácie nám pomáhajú lepšie porozumieť tomu, ako sa naše webové stránky a služby používajú, aby sme ich mohli neustále zlepšovať. Tieto cookies nezhromažďujú žiadne informácie, podľa ktorých by bolo možné zistiť vašu totožnosť – všetky zhromaždené údaje sú anonymné. 
 • Marketingové cookies – nám pomáhajú zistiť, ktorý obsah je pre vás relevantný, aby sme vás v budúcnosti mohli individuálnejšie osloviť a prispôsobiť sa vašim potrebám. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých používateľov.

2. Ako môžete zmeniť nastavenia cookies?

Zákon č. 452/2021 o elektronických komunikáciách uvádza, že môžeme ukladať súbory cookies na vašom zariadení, pokiaľ sú nevyhnutne nutné pre zobrazenie webovej stránky. Pre všetky ostatné typy cookies potrebujeme váš súhlas.

Nastavenie cez cookies lištu
Súhlas, čiastočný súhlas alebo Nesúhlas s používaním súborov cookies udeľujete ako návštevník webovej stránky cez nástroj Cookies lišta, v pravom dolnom rohu stránky. Aj po vašom výbere (po vlastnom nastavení) si môžete nastavenie cookies opätovne zmeniť a to v menu v časti s názvom "Nastavenie cookies".

Kliknutím na tlačidlo Prijať súhlasíte s používaním všetkých cookies na stránke.

Kliknutím na Nastavenie si môžete vybrať z 3 možností:

 • Kliknutím na Uložiť nastavenia – uložíte svoj výber, s ktorými cookies súhlasíte - zaškrtnutím pri jednotlivej Kategórií cookies
 • Kliknutím na Odmietnuť všetky cookies – odmietnene všetky cookies, okrem nevyhnutných
 • Kliknutím na Prijať všetky cookies – prímete všetky cookies na stránke

Váš súhlas aj čiastočný súhlas uchovávame 365 dní.
Váš nesúhlas uchovávame 180 dní. Po uplynutí tejto doby sa Vám opäť rozbalí Cookies lišta s možnosťou nastavenia.  
Vaše nastavenie cookies možete kedykoľvek jednoducho zmeniť a to v menu v časti "Nastavenie cookies".

Nastavenie cez používaný prehliadač na vašom zariadení
Váš webový prehliadač môžete nastaviť tak, aby ukladanie cookies do vášho zariadenia zakázal či blokoval, a to vrátane cookies tretích strán. Je tiež možné zablokovať alebo povoliť ukladanie cookies len pre určité webové stránky. Cookies, ktoré už sú vo vašom zariadení uložené, potom môžete kedykoľvek zmazať. Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí.
V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré webové stránky obmedzenú funkčnosť a vy znížený užívateľský komfort.

3. Spracovanie osobných údajov je vykonávané prevádzkovateľom osobných údajov, osobné údaje však môže spracovávať aj :

 • Poskytovateľ služby Google Analytics a reklamného systému Google AdWords, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – služba na sledovanie návštevnosti webovej stránky a používateľského správania na webovej stránke. 
 • Poskytovateľ služby Facebook Ads., prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601, Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA – zobrazovanie reklamy v sociálnej sieti Facebook
 • Poskytovateľ služby Hotjar, prevádzkovanej spoločnosťou Hotjar Ltd., so sídlom Dragonara Business Centre, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta – analytický nástroj na zobrazenie kvalitatívnych dát o používateľskom správaní na našej stránke.
 • Prípadne ďalší poskytovatelia softvérov, služieb a aplikácií, ktorých však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

4. Vyššie uvedené spoločnosti ďalej s cookies nakladajú v súlade s ich zmluvnými podmienkami, ktoré nájtede predovšetkým na:

5. Zoznam používaných súborov cookies

I. Nevyhnutné cookies

Názov/Účel Poskytovateľ Expirácia
PHPSESSID SIGNS IN NUMBERS Relácia
Všeobecný identifikátor, ktorý sa používa na udržiavanie premenných relácie užívateľa. Zvyčajne ide o náhodne vygenerované číslo, používa sa napríklad pre udržiavanie stavu prihlásenia pri preklikoch na podstránky
permanent_login SIGNS IN NUMBERS 1 mesiac
Slúži na zapamätania prihlasovacích údajov, v prípade že užívateľ po prihlásení do svojho účtu označí, že má záujem zostať prihlásený.

II. Analytické a marketingové cookies

Názov/Účel  Poskytovateľ   Expirácia 
_fbp Facebook Relácia
Cookie sociálnej siete facebook, slúžiace pre doručovanie personalizovaného obsahu a reklamy.
_ga Google 2 roky
Cookie najčastejšie používaného štatistického nástroja Google Analytics. Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie jedinečných používateľov priradením náhodne vygenerovaného čísla ako identifikátora klienta. Je zahrnutý v každej požiadavke na stránku a používa sa na výpočet údajov o návštevníkoch, reláciách a kampaniach pre analytické prehľady stránok.
_gid Google 1 deň
Tento súbor cookie je nastavený službou Google Analytics. Ukladá a aktualizuje jedinečnú hodnotu pre každú navštívenú stránku a používa sa na počítanie a sledovanie zobrazení stránok.
_hjAbsoluteSessionInProgress Hotjar Relácia
Tento súbor cookie je nastavený nástrojom Hotjar. Tento súbor cookie sa používa na zistenie prvej relácie zobrazenia stránky používateľa. Toto je príznak True/False nastavený súborom cookie.
_hjid Hotjar 1 rok
Tento súbor cookie je nastavený nástrojom Súbor cookie Hotjar, ktorý sa nastaví, keď sa zákazník prvýkrát dostane na stránku so skriptom Hotjar. Používa sa na zachovanie ID používateľa Hotjar, jedinečného pre danú stránku v prehliadači. To zaisťuje, že správanie pri nasledujúcich návštevách tej istej stránky bude priradené rovnakému ID používateľa.
_hjIncludedInPageviewSample Hotjar Relácia
Tento súbor cookie je nastavený tak, aby informoval Hotjar, či je daný používateľ zahrnutý do vzorkovania údajov definovaných limitom počtu zobrazení stránky vašej lokality.
_hjIncludedInSessionSample Hotjar Relácia
Tento súbor cookie je nastavený tak, aby informoval Hotjar, či je daný používateľ zahrnutý do vzorkovania údajov definovaných denným limitom relácie vašej stránky.
_hjSession{site_id} Hotjar Relácia
Súbor cookie, ktorý obsahuje údaje o aktuálnej relácii. Z toho vyplýva, že následné požiadavky v rámci okna relácie budú priradené tej istej relácii Hotjar.
_hjSessionUser{site_id} Hotjar 1 rok
Súbor cookie Hotjar, ktorý sa nastaví, keď sa používateľ prvýkrát dostane na stránku so skriptom Hotjar. Používa sa na zachovanie ID používateľa Hotjar, jedinečného pre danú stránku v prehliadači. To zaisťuje, že správanie pri nasledujúcich návštevách tej istej stránky bude priradené rovnakému ID používateľa.

3.e. Použitie Google Universal Analytics a Google Remarketing

Portál Znameniavcislach.sk analyzuje správanie členov pri využívaní služieb. K tomuto účelu vytvárame anonymizované používateľské profily, aby sme mohli vylepšovať poskytované služby. Využívame k tomu okrem iného Google Remarketing a Google Analytics (s funkciou Universal Analytics), program pre webovú analýzu od Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"), avšak s rozšírením na"_anonymizelp ()" (ďalej len Google Analytics). Tým je zaručené, že IP adresy sú spracovávané len v skrátenom formáte, čo vylučuje spojitosť s konkrétnymi osobami.
Informácie získané pomocou cookies sa prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Google spracováva tieto informácie na zhodnotenie webovej stránky a na zostavenie správ o aktivitách na webových stránkach pre ich prevádzkovateľa a ďalej pre poskytovanie služieb spojených s používaním internetu. Správy vytvorené Googlom obsahujú okrem iného aj demografické údaje a záujmy, ktoré boli získané na základe vašich interakcií s reklamnými inzerátmi alebo vašich návštev na reklamných stránkach.
Google tieto informácie prípadne poskytuje tretím osobám, ak je to predpísané zákonom, alebo ak tretie osoby spracovávajú tieto údaje z poverenia Googlu. Google v žiadnom prípade nespája Vašu IP adresu s inými údajmi Googlu. Inštalácii cookies môžete príslušným nastavením softvéru Vášho prehliadača zabrániť.
Upozorňujeme Vás však, že v tomto prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu.
Evidovanie a analýzu Vášho využívania služieb pomocou Google Analytics môžete okrem iného odmietnuť. K deaktivácii Google Analytics použite Browser-Add-on.
Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v Podmienkach používania Googlu tu www.google.com/analytics/terms/sk.html a Ustanoveniach o ochrane údajov Googlu tu www.google.com/intl/sk/policies/technologies/ads/

3.f. Použitie inzercie podľa záujmov

Portál Znameniavcislach.sk vám predstavuje reklamné inzeráty podľa vami zadaných záujmov. Informácie relevantné pre vás sa vytvárajú na základe pseudonymných a anonymných údajov, ktoré boli získané po tom, čo ste klikli na reklamu alebo ste sa pohybovali po stránkach reklamných partnerov. Spoločnosť SignsInNumbers na tento cieľ používa ponuky od Google DoubleClick a Eyeota.
Technológiu remarketingu Google DoubleClick ponúka Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Prostredníctvom tejto technológie sú tí užívatelia, ktorí už Znameniavcislach.sk predtým navštívili a zaujímali sa o nami poskytované služby, oslovení cielenou reklamou na partnerských stránkach spoločnosti Google. Zobrazenie reklamy prebieha pomocou "cookies".
Ak si neželáte dostávať žiadnu z cielených reklám Googlu, môžete použitie cookies od Googlu na tieto účely deaktivovať, tým, že konfigurujete deaktivačné nastavenia alebo tým, že si nainštalujete tam dostupné Browser-Add-On. Bližšie informácie k ochrane údajov nájdete v ustanovení o ochrane údajov od Googlu.
Sieť Eyeota ponúka Eyeota, 12A Upper Circular Road, Singapore 058410 ("Eyeota"). Eyeota umožňuje zobraziť cielenú reklamu na základe demografických údajov a záujmov. Nastavenie reklamy sa deje na základe vytvorených profilov podľa použitých cookies. Eyeota spracováva len skrátené IP adresy. Ak si neželáte dostávať záujmovo orientovanú reklamu prostredníctvom Eyeota, môžete používanie cookies na tieto účely deaktivovať kliknutím na Opt-Out-Link. Bližšie informácie o ochrane údajov nájdete v ustanovení o ochrane údajov od Eyeota.

3.g. Použitie Facebook Social Plugins

Portál Znameniavcislach.sk používa na svojej webovej stránke Social Plugins ("Plugins") sociálnej siete Facebook.com, ktorá je prevádzkovaná spoločnosťou Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Tieto Pluginy sú označené logom Facebooku. Ak ste na webovej stránke, ktorá obsahuje takýto Plugin, spojí sa Váš prehliadač priamo so servermi Facebooku. Facebook prenáša obsah Pluginu priamo do Vášho prehliadača, ktorý ho zaradí do webovej stránky.
Tak získa Facebook informáciu, že ste na príslušnej stránke Znameniavcislach.sk. Ak ste práve prihlásenií na Facebooku, môže Facebook Vašu návštevu portálu Znameniavcislach.sk priradiť k Vášmu užívateľskému účtu na Facebooku. Pokiaľ komunikujete prostredníctvom Facebook Plugins (napr. kliknete na tlačidlo "Páči sa mi"), prenesie sa príslušná informácia na Facebook a uloží sa tam. Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ich ďalšie spracovanie a použitie Facebookom, ako aj súvisiace práva a možnosti nastavenia k ochrane súkromnej sféry nájdete v pokynoch na ochranu údajov spoločnosti Facebook.
Ak nechcete, aby Facebook týmto spôsobom zhromažďoval údaje, odporúčame Vám, aby ste sa pred návštevou portálu Znameniavcislach.sk odhlásili z Facebooku.
Bližšie informácie nájdete pravidlách o ochrane údajov od Fabebooku.

3.h. Overovanie osobných údajov

Aby sme ochránili našich zákazníkov pred osobami, ktoré zneužívajú služby portálu Znameniavcislach.sk, analyzujeme nimi zadané údaje pomocou rôznych automatických monitorovacích nástrojov. Zákaznícky servis náhodne testuje aktivity na našom portáli a kontroluje vierohodnosť týchto položiek bez toho, aby to bolo právnou povinnosťou portálu Znameniavcislach.sk. Určité reťazce znakov, alebo prihlásenia rôznych členov, ktoré sa napríklad zdajú, že pochádzajú z rovnakého počítača, môžu viesť k zablokovaniu podozrivých aktivít.
Ak sa na základe týchto kontrol potvrdí naše podozrenie o zneužití služieb Znameniavcislach.sk, vyvoditeľné právne dôsledky sú uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach. Ak sa na základe tohto kontrolného postupu zdá ako pravdepodobné, že je daná činnosť protiprávna a/alebo v rozpore so Všeobecnými obchodnými podmienkami, môže Znameniavcislach.sk tiež zablokovať zobrazovanie informácií. Oznámenie o zamietnutí sa neposiela.

4. Súhlas a právo na odstúpenie od zmluvy

Pretože Vaše údaje používame spôsobom, ktorý podľa zákonných úprav vyžaduje Váš súhlas, vždy Vás o tento súhlas požiadame a jeho poskytnutie následne zaevidujeme.
Máte právo kedykoľvek svoj raz udelený súhlas odvolať a/alebo nesúhlasiť s budúcim používaním Vašich údajov.
Na zrušenie súhlasu alebo odvolanie postačí, keď nám pošlete správu. Použite prosím následujúcu kontaktnú adresu spoločnosti: Signs in Numbers, s.r.o., Obrancov Mieru 60 Zvolen
Alebo použite náš kontaktný formulár.
Upozorňujeme Vás, že v prípade odvolania možnosti využívania určitých údajov môže byť znemožnené poskytovanie služieb v rámci ponuky portálu Znameniavcislach.sk

5. Vaše právo na poskytnutie informácií, opravy a zmazania údajov

Máte právo kedykoľvek získať informácie o tom, aké údaje o Vašej osobe ukladáme a aké sú nastavenia Vášho užívateľského účtu. Tieto informácie môžete prípadne opraviť alebo nechať vymazať.
Upozorňujeme Vás, že Vaše právo na zmazanie údajov môže byť obmedzené zákonnou povinnosťou uchovávania údajov, ktorú musíme rešpektovať. Okrem toho si podľa zákona môžu súdy, orgány činné v trestnom riadení alebo iné zákonom určené úrady potrebné informácie vyžiadať.
Ak máte otázky ohľadom informácií, opráv alebo mazania údajov, obráťte sa prosím na nasledujúcu kontaktnú adresu. Na identifikáciu uveďte prosím svoje meno, e-mailovú adresu a užívateľské meno:
Signs in Numbers, s.r.o., Obrancov Mieru 60, Zvolen
E-Mail: numerologia@znameniavcislach.sk
Veľa údajov môžete samozrejme vidieť aj vo svojom užívateľskom účte, pohodlne ho meniť alebo zmazať.

6. Ďalšie upozornenia

Každý internetový užívateľ by si mal byť vedomý toho, že informácie, ktoré zverejní, môžu vidieť a ukladať ostatní užívatelia na celom svete. Portál Znameniavcislach.sk vyslovene upozorňuje užívateľov na to, že nie je možné poskytnúť absolútnu ochranu údajov pri ich prenose vo verejných sieťach. Preto si buďte vždy plne vedomí toho, že sa pohybujete vo verejnom priestore a zodpovedne dbajte na ochranu svojho súkromia.