Numeronews

Medzinárodný deň detí a jeho skrytý význam

Medzinárodný deň detí a jeho skrytý význam

Foto: zdroj Unsplash / Liana Mikah

aktualizované | 01.06.2023

Medzinárodný deň detí sa vo väčšine krajín oslavuje 1. júna. Spolu s nami ho slávi viac ako 21 krajín sveta. Na Slovensku sa oslavuje od 50.-tych rokov 20. storočia. Pozrime sa na to, či bol tento dátum vhodne zvolený a k čomu ho predurčujú čísla.

Písal sa rok 1925 a v meste Ženeva prebiehala Svetová konferencia pre blaho detí. Medzi kľúčové otázky tohto medzinárodného stretnutia patrili témy ako chudoba a životné podmienky detí, detská práca a v neposlednom rade vzdelanie detí. Cieľom bolo, okrem iného, poukázať na to, s akými problémami sa deti po celom svete stretávajú.

» Zisti viac o vzťahoch v rodine » numerologický rozbor rodinných vzťahov » 

Myšlienka medzinárodného dňa detí vznikla práve po tejto konferencii a viaceré krajiny sa zaviazali, že sa viac zamerajú na pomoc deťom z chudobných oblastí. A takto sa postupne začal formovať sviatok detí ...

Deň detí z pohľadu numerológie

Z numerologického hľadiska možno rok 1925 (1+9+2+5=17) označiť aj za rok šťastnej hviezdy pre deti. Číslo 17 poukazuje na skutočnosť, že silní rozhodli, že na deti zasvietila tá šťastná hviezda (tak, ako to možno vidieť na Hviezdnej karte č. 17 "Hviezda mágov" od Lindy Goodmanovej). Číslo 17 samo o sebe hovorí, že po strastiplnom osude sa na teba usmeje šťastie.

Ešte tu máme aj energiu čísla 8 (1+7=8), ktorá hovorí o nevyhnutnosti všeobecného vzdelania. O tom, že vzdelávať elity nestačí. Talenty sa rodia všade. Aj diamanty sa nájdu v prachu. A pokrok je všeobecný ... Zneužívať deti na prácu bolo skutočné krátkozraké. Deti a investícia do ich vzdelania znamenala aj investíciu do pokroku ľudstva ako takého.

» Základné významy čísel podľa numerológie » Zisti viac »

Svedomie mocných sa ozvalo a zareagovalo na zneužívanie detskej práce. Však dorast nemožno zneužívať, ak sa počíta s tým, že má niesť pochodeň pokroku ďalej. Ale naopak, treba mu dať slobodu, dostatok príležitostí, veľa svetla a čerstvý vzduch. To všetko je obsiahnuté v dátume 1. 6.

1-tka z dátumu predstavuje Slnko: jedinečnosti, príležitosti a originalitu. Táto jednotka je v Blížencoch, čo znamená vietor, čerstvý vzduch, logické myslenie, komunikáciu a vzdelávanie. V tomto dátume je všetko potrebné k rozvoju a napredovaniu osobnosti dieťaťa. Symbolika bola skutočne krásne zvolená. Každý jeden má šancu, za použitia vlastného myslenia, zažiariť.

Ako tento deň s deťmi osláviť a na čo nás vyzýva z pohľadu čísel?

S dňom detí sa obvykle spájajú rôzne podujatia s cieľom spríjemniť tento deň deťom, urobiť im ho výnimočným. Väčšinou ide o rôzne kolektívne aktivity, hry, či súťaže. Čísla z tohto dňa pritom hovoria skôr o tom, že by sme sa mali zapodievať jedinečnosťou svojich ratolestí. A teda im skôr ušiť deň na mieru, podľa ich schopností. Tento dátum je skôr o individualite a podľa čísel by sme sa mali skôr vyhýbať kolektívnemu poňatiu oslavy tohto dňa.

Je potrebné sa zamerať na individualitu osobnosti dieťaťa a postarať sa o jeho "mozgovú potravu" a nie o kopy návykového cukru v sladkostiach. Zobrať deti do prírody, na čerstvý vzduch. Na cesty, nech spoznávajú a rozširujú si obzory. A rovnako skvelým nápadom je aj návšteva tvorivých dielní, nech sa pekne ukážu, v čom sú šikovné.

U nás si vieš dať vypočítať aj numerologický robzor rodinných vzťahov. Chceš zistiť, čo sa skrýva za dátumami narodenia teba a tvojho dieťaťa? Dozvieš sa viac o vašich spoločných životných cestách, vzájomnom doplnení, vzájomnej empatii a aj o terajšej duchovnej úrovni » Numerologický rozbor rodinných vzťahov »