Numeronews

Rok 2020 podľa numerológie

Rok 2020 podľa numerológie

publikované | 20.12.2019

Roky 2019 a 2020 sa už na prvý pohľad poriadne líšia. Samé dvojky a "nič" iné v tom druhom... Rok 2020 bude mimoriadnym rokom, nasvedčujú to aj znamenia v jeho číslach. Číslo 2 so svojou témou vzťahov... Aké budú?

Popis pôsobenia vibrácií v nasledujúcom kalendárnom (univerzálnom) roku je tradične vrcholom celoročného snaženia numerológov. Nedá sa to porovnať s individuálnymi popismi. Tie sú zamerané na individuálne nastavenia konkrétnych jednotlivcov, ale tu sa jedná o obrovský mix týkajúci sa celej planéty a života na nej. Pôsobiaci z Univerza a pôsobiaci univerzálne. Jednotlivci, každý so svojou individuálnou úlohou, sa zlievajú do jedného prúdu a konečného výsledku, týkajúceho sa všetkých a všetkého.

» Numerologický rozbor osobnosti » on-line rozbor »

Každý rok je jedinečný svojou vibráciou naviazanou na čísla, ktorými je kalendárny rok popísaný. Na popis roka 2020 si budeme musieť vystačiť iba s dvoma číslicami 2 a 0. Môže sa to zdať také chudobné, ale treba povedať, že práve naopak – že je to až dosť. Skutočne, menej znamená aj v tomto prípade oveľa viac.

Pokúsme sa, tak zľahka, popísať prvý dojem z čísel z roku 2020. V zápise dochádza k pravidelnému striedaniu 2 0 a 2 0. Niečo akoby zdôrazňovalo tému 20 a keďže v numerológii pracujeme so základnými číslami: 2+0=2, rovnako aj 2. Mohlo by sa zdať, že 20 je skoro to isté ako 2, ale nie je to tak. Ćíslo 2 predstavuje základnú vibráciu a 20-tka je táto vibrácia s nadstavbou, úlohou navyše.

Samé 2-ky a 20-tky v roku 2020. Čo na to numerológia?

Samotná 2-ka predstavuje v numerológii tému vzťahov. Vzťahov zoči voči a všetkého, čo prinášajú. Lásku, city, prekonanie samoty, vytvorenie jednoty z dvoch jednotlivcov. Rovnako aj strachy, stresy, obavy z neznámeho, možné závislosti na niekom alebo na niečom. Vyžaduje prekonanie individuálneho a zohľadnenie iných potrieb ako len svojich. To prináša ohľaduplnosť, diplomaciu, nesebeckosť. Ak toto nie je dodržané, nastávajú konfliktné a dramatické situácie, ktorých sprievodnými javmi bývajú strach a stres. V narušených vzťahoch si môžeme uvedomovať svoje závislosti „na niekom“ alebo ako dôsledok „na niečom“.

» Vyskúšaj našu novinku » Numerologická kalkulačka lásky »

„Dvadsiatka“, teda 2-ka a 0 – je to 2-ka s vyšším duchovným rozmerom. V tejto vibrácii by mali dostať vzťahy nový reštart, prípadne by mal nastať ich posun na novú úroveň. Všetko je preto nachystané. Už len aby sme to tí, ktorých sa to bytostne týka – teda my všetci, aj pochopili. V opačnom prípade sú to len umocnené dôsledky zlyhávajúcich medziľudských vzťahov.

Číslo 4 a jeho postavenie v numerologickom rozbore roka 2020

Po sčítaní všetkých  číslic z roku 2020 (2+0+2+0) dostaneme číslo 4. Toto číslo je teda z numerologického hľadiska, tzv. životným číslom nastávajúceho kalendárneho roku. Symbolizuje Zem, všetko spojené so Zemou – živé alebo neživé, základy, korene alebo rodinu. Zároveň predznamenáva veľa práce, obrovské úsilie potrebné na prekonanie problémov a nástrah. Tie sa všetky dajú prekonať postupnými a systematickými krokmi.

Číslo 4 má však aj druhú tvár. Tá predstavuje nechuť k zmenám. Predstavuje toho známeho pštrosa, ktorý si pred prichádzajúcou búrkou schoval hlavu do piesku. Rovnako, ako pštros bol nútený prehodnotiť postoj pod vplyvom okolností, takisto budú musieť reagovať tí, ktorých sa to bude konkrétne dotýkať. Aj ľudstvo ako celok.

» O význame jednotlivých čísel v numerológii sa dočítaš v tomto článku: Význam čísel v numerológii »

4-ka sa dokáže zmeniť, aj keď sa nechce. Je taká pohodlná stolička, z ktorej sa nechce vstať do neistoty. Aj tá už známa nepohoda je „lepšia“ ako neistota. 4-ka sa väčšinou mení až pod tlakom fyzických okolností – reality. Tými môžu byť zmeny materiálneho prostredia – prírodného, materiálneho tlaku alebo konania iných ľudí (psychického alebo fyzického tlaku).

4-ka je z karmického pohľadu doslova „zmena pod fyzickým tlakom“ – tlakom materiálnych okolností. To, čo bolo konané v minulosti, musí byť vyvážené rovnakým spôsobom, ale s aktérmi, ktorí majú vymenené úlohy.

Číslo 20 má v tarote karta Posledný súd a 4-ku má karta Cisár.

Zápis roka 2020 v numerologickej mriežke

Zapíšme si číselnú symboliku kalendárneho roka do numerologickej mriežky. Najprv „čisté“ čísla 2020. Číslo 0 sa vždy pridáva k predchádzajúcemu číslu, nikdy nie je samostatne a ani samostatne nevystupuje. Podfarbuje a dáva inú úroveň svojmu nositeľovi.

rok-2020-v-mriezke

Pri pohľade na ďalšiu numerologickú mriežku vidíme akúsi prázdnotu. V skutočnosti tomu tak nie je. Len dvojky, teda  číslo 2 je v mriežke akési osamotené, akoby izolované. Nemá svojich susedov, čísla 1, 3, 6, 5, 4. Takáto kombinácia nemohla nastať v rokoch začínajúcich 1 (od roku 1000 až do roku 1999). Nastala až príchodom nového milénia od roku 2000 a môže sa opakovať až do roku 2100.

rozsireny-zapis-do-mriezky-2020

» O numerologickej mriežke sa dočítaš viac v tomto článku: Numerologická mriežka »

Chýbajúce čísla v numerologickej mriežke vytvárajú tzv. prázdne roviny (trojice čísel s určitým významom). Nachádzajú sa tu roviny Inšpirácie (369), Saturna (654), Postrehu (147), Rozvoja (159), Vízie (357), Oddanosti veci (789). Všetky prednosti jednotlivých rovín sú nám k dispozícii. Najviac však tým, ktorí nimi disponujú vo svojich dátumoch narodenia.

Roviny Vízie a Saturna môžu mať aj ľudia narodení v rokoch 1900 – 1999, ale tie ostatné, len narodení po roku 2000.

V roku 2020 by mala hrať prím často neuznávaná a znevažovaná intuícia a číslo 2 je jej nositeľom. Izolácia miesta čísla 2 predstavuje tú jeho osamotenosť, ale na druhej strane maximálne zvýraznenie jeho dôležitosti a rovnako aj problematiky, ktorú predstavuje. Blízke medziľudské vzťahy – „face to face“.

Dve dvojky 22 poukazujú na zvýšenú citlivosť, intuitívnosť až senzibilitu. Zvýšenú potrebu všetkého kladného, čo 2 prináša, ale rovnako aj všetko, čo môže nastať s dôsledkami, keď sa to ignoruje.

Ako vidíme číslo 4 sa nachádza v numerologickej mriežke na priesečníku dvoch rovín. Roviny Saturna a Postrehu. Z tohto dôvodu bude mať jej problematika mimoriadny význam. Hlavne rovina Saturna jej prepožičia dramatickosť a až doslova karmickosť. Udalosti spojené so 4-kovou problematikou budú prebiehať dramaticky. Budú sa však dať vyriešiť za pomoci intuície, citlivosti, diplomacie, nesebecky a s myšlienkami na druhých. V opačnom prípade sa prejavia negatíva spôsobiace smútok, stres a ten „Posledný súd“, ktorý je zobrazený na tarote s číslom 20.

Je skutočne potrebné pozrieť sa na kartu Cisár a vidieť na nej zodpovednosť za seba aj za iných. Prácu na spoločnom diele, ktoré sa musí podariť. Nie vládcu pre seba zhromažďujúceho statky, neriadiaceho sa zdravým „sedliackym“ rozumom. Nemôžem brať viac, ako mi treba a ako sa urodí...

Numerologické posolstvo 4-ky a rok 2020

To je tá na mimoriadnom mieste umiestnená 4-ka = Zem, ku ktorej sa konečne máme správať ako uvážený a múdri cisári. Pamätať, že po nás tu ostávajú ďalší a čo im nechávame. Čo tu zanecháva generácia bytostí, ktorá mala vo svojich dátumoch narodenia 1 a 9. Ja a hlava (racionalita). To v  roku 2020 nie je a nemusíme sa cítiť príjemne. To nebudú nástroje riešení, ktoré tento rok vyžaduje a bude to vyžadovať zvýšenú námahu.

V prípade, že to budeme ignorovať, sa v plnej miere prejavia ničivé stránky vibrácií spojených s číslom 2 a číslom 4.

Rok 2020 a chýbajúce čísla v jeho numerologickej mriežke 

Absencia ostatných čísel (v numerologickej mriežke), nám dáva jasnú správu, ako na to. Ešte čosi podobné môže nastať v roku 2022, ale to je už o niečom inom. V tomto roku sa dá prekonať sila peňazí a moci, rovnako aj diktát, dogmatizmus a akékoľvek obmedzenia. Chce to oprostiť sa od svojej fyzickej podstaty a neúmerných nárokov a potrieb. Prekonať strachy, veriť a dôverovať v kolektívnu silu druhu, ktorý dokáže prekonať jednotlivcov, pretože 1-tky tu nie sú.

» Pozri, toto všetko si vieš dať u nás vypočítať » on-line numerologické rozbory »

Nemá význam popisovať, čo v opačnom prípade. Ako Zem a ľudia zahnaní do kúta, do úzkych dokážu napáchať rôzne veci. Čo spôsobia strachy a stresy z neznámeho, zo zmenených životných podmienok. Pod vplyvom živelných pohrôm, vojen, násilia a závislostí. Toto všetko dokážu proti nám rozohrať nezodpovední a sebeckí jedinci. Ich úloha však bude sťažená. Aspoň v roku 2020, ale 2021 sú tu zas. Preto výber nových vodcov bude ľahší. Stačí len počúvať svoje vnútro a nie ich.

Koho sa bude vo zvýšenej miere dotýkať rok 2020?

Tak ako sme už popísali rovinami Inšpirácie (369), Saturna (654), Postrehu (147), Rozvoja (159), Vízie (357), Oddanosti veci (789). Schopnosti rovín, ktorými disponujú, sú im v plnej miere k dispozícii na prekonanie prípadných úskalí.

Ďalej sú to ľudia, ktorí na významnom mieste v dátume narodenia (deň, mesiac, rok, životné číslo) majú číslo 2 (2, 11, 20, 29, 38). Roky narodenia napr.: 1946,1955, 1964, 1973, 1982, 1991, 2000, 2002, 2009, 2011. Izolácia 2-ky vytvára podmienky na to, že vo zvýšenej miere budú riešiť problematiku „blízkych“, dôverných vzťahov – face to face. Každé číslo má svoju individuálnu úlohu. Musia mať na pamäti, že tohto roku je to tu. Byť citliví, diplomatickí a myslieť viac na tých druhých.

Ľudia, v ktorých dátume narodenia sa nachádzajú dve 2-ky. Tu sa prejaví problematika závislosti „na niečom alebo na niekom“. Problematika vysporiadať sa so svojimi strachmi a závislosťami.

Tí, ktorí majú na významnom mieste v dátume narodenia číslo 4 (4, 13, 22, 31, 40). Roky narodenia: 1948, 1957, 1966, 1975, 1984, 1993, 2002, 2004, 2011, 2013. Rovnako každé jedno sa bude správať inak, ale v podstate pôjde o to isté. Vyrovnať sa so svojou úlohou a individuálnym karmickým dlhom označeným 4-ky.

» Čo všetko môže numerológia prezradiť o osobnosti človeka? Zisti viac »

Úlohou bude cieľavedomá, systematická práca, prijímanie nových vecí, ako prirodzenej súčasti života. Nekladenie odporu zmenám a životu, pred ktorými nás naša „pohodlná stolička neochráni“. Každý  bude mať k dispozícii vlastné nástroje, ale rovnaký cieľ.

4-kový karmický dlh vznikol v minulosti v 4-kovej oblasti. Kvôli nadmernému holdovaniu matérii. Od majetku a nevhodnému správaniu s tým spojenému. Fyzického násilia na druhých, nevhodnému sexuálnemu správaniu a z toho vyplynula téma nášho života. V určitých, vhodných okamihoch sa hlási a my s ňou máme pracovať. Pracovať, precítiť a poučiť sa.

Podobne sa budú správať (v roku 2020) aj vzťahy 2-kové, 4-kové, rovnako aj karmické alebo nekarmické. Každý s inou tématikou, ale rovnakou témou.

Aj naše mená nám prinesú niečo. Niečo pre tých, ktorých celočíselná hodnota rodného mena sa rovná 2 alebo 4. Iné niečo nositeľom krstného mena začínajúceho na 2 alebo 4. (2- B, R, K; 4 – D, M, T).

» Tu sa dočítaš viac o numerológii mena »

Roku 2020 neujdú ani štáty – vyššie celky. Rovnako ako ľudia majú svoje mená a tie začínajú na písmená a majú svoje číselné hodnoty.

Rok 2020 a zdravie z pohľadu numerológie

Zo zdravotného hľadiska sa budeme potýkať vo zvýšenej miere so závislosťami akéhokoľvek druhu a  s dôsledkami násilných činov. Zvýši sa počet prípadov nemocí spojených s hrubým črevom, konečníkom, pečeňou, žlčníkom, ľadvinami, cukrovkou, ale aj s kosťami, kĺbmi a zubami. Podobne to môže postihnúť pohlavné orgány (vnútorné aj vonkajšie) a prsia.

Rok 2020 je pred nami v celej svojej kráse. Prijmime ho na svojej ceste napriek jeho mimoriadnosti s pokorou a vierou. V každom prípade nás poučí a je len na nás, čo si  z toho odnesieme: nádej a vieru v samých seba alebo slzavé údolie vrúbené neschopnosťou obete.

  • Aj ty si môžeš užívať výhody registrovaných používateľov. Každý deň bude na teba čakať pripravený horoskop na aktuálny deň + horoskop na zajtra. Pravidelne pripravujeme exkluzívne súťaže a akcie len pre registrovaných používateľov. Môžeš sa tešiť aj na špeciálne narodeninové prekvapenia. A je toho ešte omnoho viac: Zaregistruj sa zdarma »