Numeronews

Rok 2021 podľa numerológie

Rok 2021 podľa numerológie

aktualizované | 06.01.2021

Po tom, čo všetko sa udialo v roku 2020, sme mnohí v očakávaní, čo so sebou prinesie rok 2021. S čím sa budeme potýkať, čo riešiť, na čo klásť dôraz a čoho sa vyvarovať. Zmeny. Pripravme sa, rok 2021 bude podľa numerológie rokom zmien.

» Tvoj numerologický horoskop na dnes »

Skúsime sa pozrieť na kalendárny rok 2021 postupne, po jednotlivých vrstvách, v ktorých je zabalený ako taká cibuľka. Ísť postupne od povrchu, až ku stredu. Pomenovať to najpodstatnejšie podľa numerológie – čo je jeho hlavnou témou a teda aj nás.

Ešte pred začítaním sa do numerologického rozboru pre rok 2021 ...

Každý rok je jedinečný. Z numerologického hľadiska najmä svojou vibráciou naviazanou na čísla, ktorými je kalendárny rok popísaný. Popis vibrácií v kalendárnom (univerzálnom) roku však nemožno porovnávať s individuálnymi popismi, ktoré sú zamerané na individuálne nastavenia konkrétnych jednotlivcov. V prípade všeobecného rozboru na konkrétny rok, aktuálne je to rok 2021, ide o skutočne komplexný súbor, dalo by sa povedať obrovský mix týkajúci sa celej planéty a života na nej. Pôsobiaci z Univerza a pôsobiaci univerzálne. Následne sa tak jednotlivci, každý so svojou individuálnou úlohou, zlievajú do jedného prúdu a konečného výsledku, týkajúceho sa všetkých a všetkého.

Rok 2021 a nosná téma 20-tky v tomto storočí z pohľadu numerológie

Jedná sa o ďalší rok, ktorý začína číslom 20 ( 2020, 2021). 20-tka je nosnou témou tohto storočia, až do roku 2099. Podľa numerológie predstavuje reštart osobných – duchovných vzťahov (Ja a moje vyššie Ja) alebo ich posledný súd. Odpovedá to dualite čísel » ich dvojitej podobe. V tomto prípade to znamená prácu na našich vnútorných duchových vzťahoch, v ktorých došlo k odcudzeniu počas minulého storočia.

» Vyskúšaj našu novinku: Rozbor mena zvieratka »

Minulé storočie charakterizovalo prvé dvojčíslie 19 (1900). Každý človek, ktorý sa v tomto storočí narodil musel mať vo svojom dátume narodenia čísla 1 (JA) a 9 (Hlava). Bolo to storočie ega a hlavy (racionalizmu). V tomto storočí sa to má zmeniť a dôraz je kladený na nový vnútorný vzťah v každom z nás – JA a moje vyššie JA. Toto sa v plnej miere prenesie aj do našich vonkajších vzťahov.

Zase sú tu dve cesty: kladná a záporná. Závisia len a len od tých, ktorí po nich idú. Prvá je precitnutie a uvedomenie si krásy a farebnosti sveta so všetkým, čo ku tomu patrí. A tá druhá čierno-biela, extrémna vo všetkých smeroch vzťahov, strachu, stresov, utrpenia a bolesti.

Rok 2021 v porovnaní s rokom 2020

Rok 2021 je oproti roku 2020 na prvý pohľad iný. Obsahuje v sebe číslo 1. Pôjde tu teda o jednotlivcov – osobnosti, kým v roku 2020 to bolo viac o celku. "0" v roku 2020 bola o duchovnom rozmere pri zvládnutí jeho výziev. Teraz sa už bude vyžadovať osobná angažovanosť, ktorá sa nedá prejaviť z úkrytu za chrbtom toho druhého. Od každého sa bude vyžadovať, aby opustil tú svoju bezpečnú ulitu a minimálne sa postavil za svoje názory alebo názory osobností, ktoré považuje za prínosné.

» Chceš si prečítať aj numerologický rozbor pre rok 2020? Nájdeš ho tu »

Numerológia a nosná téma desaťročia v číslach roku 2021

Nosným desaťročím je 2 a rokom 1 (2021). To nám spolu dáva číslo 21, ktoré hovorí o potrebe vytvoriť zo subjektov JA a TY novú kvalitu MY. Týka so to nás všetkých, nie TEBA alebo MŇA, ale NÁS.

Toto je všeobecný pohľad na vrchnú vrstvu, ktorá nám zahaľuje kalendárny rok 2021. Pod ňou je ďalšia a ďalšia a závisí len na nás – na našom pohľade, trpezlivosti a chuti až kam sa dostaneme.

Čo hovoria o roku 2021 čísla zapísané v numerologickej mriežke?

Ďalším krokom je zapísanie si čísel do numerologickej mriežky. V tejto vrstve sa nám odhalia základné životné cesty tohto roku.

rok-2021-numerologia-rozbor-horoskop

Sú to cesty – roviny Inšpirácie, Oddanosti veci, Saturna a Vízie. Hovoria nám o skúškach a dramatických situáciach, ktorú prináša Saturn, ale aj o jedinečnej šanci získať informácie a vedomosti na ich zvládnutie.

Ľudia, ktorí vo svojich dátumoch narodenia majú tieto cesty – roviny, budú ich tematiku prežívať intenzívnejšie, ako tí, ktorí ich nemajú.

» O numerologickej mriežke sa dočítaš viac tu »

Po ďalších dopočtoch, čo je číslo 3 – vzniklo nám spočítaním 2 a 1 (2021) a 5, ktorá predstavuje celkov súčet roka (2+0+2+1=5), nám vznikla najdôležitejšia rovina – cesta roka. Najdôležitejšia je preto, lebo obsahuje číslo 2, ktoré predstavuje nosné desaťročie storočia. Je ňou rovina Učenia – Poznania – Vedenia – Informácií.

Táto rovina nám zaručuje, že ak prejavíme skutočnú túžbu a snahu, bude nám poskytnuté riešenie našich problémov. Nesmieme zabudnúť na to, že to majú byť riešenia pre celý svet, nie pre jednotlivcov alebo jednotlivé spoločenstvá alebo štáty.

Saturn, ako starý učiteľ a skúšajúci, mal vždy rád tých, ktorí sa učili a pripravovali na skúšky. Vedel, že tí pripravení ich aj napokon zvládnu.

Dopočtová 3 a 5: tvrdé, racionálne čísla s mužskou energiou nám prinesú aj najdôležitejšie témy tohto roku. Ich energiu treba uchopiť rázne a nebojácne. Uvedené čísla ležia na priesečníkoch prázdnych rovín (rovín bez čísel). Predstavujú osudové témy roka.

Osudové témy roka 2021 podľa numerológie

V tejto časti numferologického rozboru budeme vychádzať práve z popisov tém už spomínaných čísel 3 a 5.

I. Témy roka 2021 vyplývajúce z čísla 3

Číslo 3 dáva dôraz na verbálnu komunikáciu. Čistotu myšlienok aj rečí. Pôsobí tak nadnesene a preto by sme nemali byť malicherní a určite tolerantní.

Trojka, ktorá vznikla z čísla 21 nám poukazuje na to, že pôjde o globálne meradlo viac ako dedinské, pretože 21 je tarotové číslo SVET – UNIVERZUM.

V tomto roku vyplávajú na povrch neriešené „staré“ vzťahy. Trojka prináša nárast mentálnej energie a tak na ich riešenie by sme mali mať dosť síl. Môžu to byť vzťahy ľudí alebo štátov.

» Numerologická kalkulačka lásky »

Určite sa rok bude niesť aj v znamení viery a náboženstiev. Trojka ich podľa numerológie má vo svojom portfóliu, ale na túto tému je potrebné pozerať cez prizmu všeobecného blaha, potrebu skôr spájať a nie rozdeľovať. Ten, čo v niečo verí má svojich „neveriacich“ bratov presviedčať  svojim osobným príkladom a dobrom, nie príkazmi a zákazmi.

Trojka predstavuje v numerológii aj tému cestovania, najmä za poznaním a duchovným obrodením a je tiež o ochrane života. Rovnako je aj sudca, o načerpaní inšpirácie, ktorú dokážeme pretaviť v niečo nové, čo bude potrebné do budúcnosti.

Negatívami, ktoré môže 3 priniesť sú klamstvá a podvody. Tie môžu spôsobovať otrávenie mysle, ale aj tela druhých. Môže to byť aj tematika environmentálnej otravy malých, ale aj globálnych regiónov.

Číslo 3 po zdravotnej stránke prináša tému trávenia (otrávenia), do ktorej spadá žalúdok, podžalúdková žľaza a tenké črevo. Rovnako aj oči, uši, nosa a úst, ďalej krk, lymfatický systém krku a psychické zdravie (myseľ). Ľudia, ktorí riešia uvedenú problematiku, by sa mali pripraviť na zvýšenú záťaž. Tí, ktorí ju ešte neriešia – na jej prevenciu.

Kto bude tieto témy podľa numerológie určite riešiť? (hoci každý subjektívne a s rôznou intenzitou):

  • Budú to tí, čo majú deň narodenia 3.,12.,21. a 30. Mesiac narodenia marec alebo december. Rok narodenia (jeho súčet je 3) napr. 1938, 1947, 1956, 1965, 1974, 1983, 1992, 2001, 2010. Najostrejšie túto tematiku pocítia ročníky, ktorých súčet je 21. Podobne to budú cítiť osoby, ktorých osobná ročná vibrácia bude 3 a tí, ktorých bude 21 ešte viac. Životné číslo (súčet celého dátumu narodenia tiež spôsobí svojím nositeľom, aby tému trojky pocítili. Ani tí, ktorých hodnota rodného mena je variácia na tému tri neújdu a prežijú si ju. Podobne sa jej nedokážu vyhnúť ani „trojkové“ vzťahy. Predstaviteľom trojky je boh Jupiter a ten má tendenciu všetko nafukovať, kovom je cín.

» V numerologickom rozbore osobnosti » sa dočítaš aj o svojej osobnej ročnej vibrácii, dni narodenia, životnom čísle... Pozri si » ukážku rozboru »

II. Témy roka 2021 vyplývajúce z čísla 5  

Päťka je najdôležitejšou témou roka 2021. Vznikla ako jeho životné číslo a bude jeho hlavným life-motívom, ktorý bude ovplyvňovať všetko.

Päťka je o pozitívnej zmene, viacúrovňovej komunikácii, informáciách, cestách, vodcovstve, zodpovednosti, odvahe, piatich zmysloch a najmä o slobode. Na druhej strane predstavuje chaos, nezodpovednosť, bezuzdnosť a neslobodu. Predstaviteľom päťky je boh Merkúr – posol bohov a kov, ktorý ho symbolizuje je ortuť – živé striebro.

Päťkový rok zo zdravotného hľadiska predstavuje problematiku imunity a sleziny. Určite sem bude zapadať tematika vakcín, vakcinácie a prípadne aj nový pohľad na túto problematiku.

  • Tieto témy budú určite riešiť tí, čo majú deň narodenia 5.,14.,23. S mesiacom narodenia máj. Rokom narodenia (jeho súčet je 5) napr. 1931, 1940, 1949, 1958,1967, 1976, 1985, 1994, 2003, 2012. Najostrejšie túto tematiku pocítia osoby, ktorých osobná ročná vibrácia bude 5. Životné číslo (súčet celého dátumu narodenia) tiež spôsobí svojím nositeľom, aby tému päťky pocítili. Ani tí, ktorých hodnota rodného mena je variácia na tému päť neujdú. Svoje pocítia aj päťkové vzťahy.

Veľa ľudí dokáže nájsť potrebnú odvahu uskutočniť zmenu vo svojom živote. Zmenu, na ktorú predtým nemali silu a ani odvahu.

» Zaregistruj sa u nás na odber newsletterových noviniek a získaš darček: svoj osobný horoskop na každý rok »

Zhrnutie: Aký bude teda rok 2021 podľa numerológie?

Zvláštny rok budú mať osoby, ktoré nemajú číslo 3 alebo 5 vo svojom dátume narodenia (ani po dopočtoch). Vibrácie tohto roka budú pre nich neznáme. Budú sa cítiť ako na neznámom území. Aj tam je dôležitá rozvaha a určitá opatrnosť. Na mnohých to môže pôsobiť ako katalyzátor a urýchliť „vhodné“ deje v ich živote.

Rok 2021 má všetky predpoklady byť pozitívnym rokom. Päťka je vždy o pozitívnej zmene pri zodpovednom užívaní jej darov. Tentokrát sa ku nej pridáva trojka a máme tu pravú symfóniu možností komunikácie nielen verbálnej. Máme šancu, ako druh, sa vymaniť za pomoci svojho daru myslenia z pasce zániku sveta, ako ho ešte poznáme. Stačí na to tak „málo“: rešpektovať právo na život a slobodu každého živého tvora tejto planéty.

Rok 2021 bude mimoriadnym aj z iného dôvodu. V päťkovom roku sa niečo láme. Buď – alebo (a to sa týka všetkých: jednotlivcov, štátov alebo celého sveta), stojíme pred rázcestím. Jedna cesta vedie v pozitívnych vibráciách a tá druhá niekde inde.

» Toto všetko si vieš dať u nás vypočítať »  numerologické rozbory »

Teraz sa vydať tou svetlou je „ľahké“, však osud tomu praje. Niežeby sa to nedalo aj neskôr, ale okolnosti zmeniť smerovanie cesty bude nesmierne ťažké. Však náš druh je niečím známy a výnimočný. Až keď stojíme tvárou tvár smrti a koncu, dokážeme sa zmobilizovať a zabudnúť na vlastné ego. Veľakrát tak tomu bolo už v minulosti. Poučili sme sa?

Tento rok bude mimoriadny na nové vynálezy. Téma slobody resp. neslobody bude rezonovať svetom oveľa viac, ako tomu bolo po minulé roky. Veľa ľudí – tí, ktorí si to zaslúžia o slobodu príde, hlavne tí by sa mali pozrieť na svoje dátumy narodenia, je tam všetko. Rovnako sa nájdu aj takí, ktorí sa o našu slobodu budú pokúšať. Peknými slovami balamutiť naše mysle a pokúšať sa ich aj ovládnuť. Tento rok je o tom, je o nás, o tom, čo chceme so svojimi životmi urobiť. So svojimi a rovnako aj so všetkými inými, na tejto úžasnej domovskej planéte.

  • Aj ty si môžeš užívať výhody registrovaných používateľov. Každý deň bude na teba čakať pripravený horoskop na aktuálny deň + horoskop na zajtra. Pravidelne pripravujeme exkluzívne súťaže a akcie len pre registrovaných používateľov. Môžeš sa tešiť aj na špeciálne narodeninové prekvapenia. A je toho ešte omnoho viac: Zaregistruj sa zdarma »