O numerológii

Numerológia a čísla

Numerológia a čísla

Foto: zdroj Unsplash / Almos Bechtold

Numerológia je náuka o číslach. Cez čísla sa pokúša poskytnúť pohľad na udalosti, ktoré sprevádzajú náš život. Napríklad narodenie, úmrtie, svadby, nehody. Prostredníctvom čísel vysvetľuje príčiny a dôsledky výskytu najrozličnejších udalostí.

Náuka o číslach sa vyvíjala v rôznych kultúrnych oblastiach a to ovplyvnilo aj jej názvy. V našom kultúrnom prostredí je najznámejšie pomenovanie numerológia, ktoré je odvodené od latinského slova numeros – číslo.

» Vyskúšaj našu numerologickú kalkulačku lásky »

Numerológia je spojená do určitej miery s astrológiou. Každá z týchto náuk pracuje s tými istými energiami. Popisujú vplyv tých istých energií na človeka, hoci inak vyjadrených. Astrológia cez pohyby nebeských telies a Numerológia cez zmeny čísel v dátume, ktorý je rovnako naviazaný na pohyby vesmírnych telies. Astrologický aspekt (Slnečné znamenie) je významný ukazovateľ, ktorý dáva číslam v dátumoch udalostí špecifický charakter.

Numerológia a skúmanie čísel v minulosti

Nástroje v minulosti pri numerologickom skúmaní boli iné ako sú dnes. Naši predkovia, na rozdiel od nás, disponovali dostatkom času. Ich existencia bola bytostnejšie previazaná s prostredím, ktoré ich obklopovalo. Oveľa viac boli závislí na pozorovaní rôznych zákonitostí a anomálií. Tie boli základom toho, čo bezprostredne ovplyvňovalo ich život v pozitívnom, ale aj negatívnom smere.

Od uvedomenia si významu rôznych udalostí už nie je ďaleko k ich popisovaniu – označovaniu týchto udalostí pomocou „niečoho“. Niečoho, čo je premenlivé a zároveň cyklické (opakujúce). Prvé systémy popisu boli založené na pohybe nebeských telies (astrológia) a samozrejme na číslach – numerách – sefirách. Popisy podľa čísel vznikli neskôr, pretože im museli predchádzať oficiálne systémy zápisu konkrétnych dní. Museli vzniknúť dátumy jednotlivých dní, tak aby sa dali sledovať ako konkrétne hodnoty.

» Chceš viac informácií o tom, ako funguje numerológia dnes a čo všetko sa dá vypočítať? »

Od začiatku to boli vedecké, systematické metódy, založené na zbere dát.  Začali sa objavovať zápisy v dobových kronikách: „ „léta páne“, v mesiaci padajúceho lístia, šiesteho dňa“. S takýmto záznamom sa už dalo systematicky pracovať. Po zozbieraní dostatočného množstva dát začali ľudia prichádzať na určité súvislosti. Pri opakovaní udalostí nachádzali určitý systém vo fungovaní energií. Systém fungovania energií začali využívať v praktickom živote.

Napríklad ľudové pranostiky vychádzajú z týchto základov. Za tisícročia ľudskej existencie sa nazbieralo veľmi veľa informácií z rôznych oblastí ľudského života. Informácie mali, majú a aj budú mať vždy cenu. Tí, ktorí ich majú, v správnom čase – majú výhodu. Ľudia – Numerológovia alebo Astrológovia, ich poskytovali a boli oceňovaní, milovaní, ale aj preklínaní.

Numerológovia – skutoční majstri čísel

Najznámejším Numerológom všetkých čias bol grécky matematik Pythagoras. Narodil sa v 6. storočí pred n.l. Považuje sa za zakladateľa Numerológie. Jeho životným krédom bolo popísať pomocou čísel všetko. V jeho pohľade by došlo k významnému zjednodušeniu všetkého.

pythagoras-citat-cislaFoto: zdroj Unsplash / Sharon McCutcheon

Medzi najvýznámejších Numerológov novoveku patria Linda Goodman (Hviezdne znamenia), Robin Stein (Čísla lásky), Jaroslav Bako (objaviteľ prevratných zákonitostí čísel) a Hannah Nesvadba (zakladateľka Karmalógie).

Ako sa dá rozpoznať dobrý numerológ?

  • Neveští do budúcnosti – to sa dá iba mŕtvemu, ktorý už nemá šancu nič zmeniť. 
  • Popisuje klady aj riziká spojené s konkrétnymi číslami (nemaže med okolo úst a ani nedesí), rešpektuje duálny charakter čísel = čísla nie sú ani dobré, ani zlé – sú vhodné,
  • Analyzuje na základe životného príbehu, pretože iba vtedy dokáže zachytiť energiu osobnosti alebo udalosti.

» Prečítaj si svoj dnešný horoskop podľa numerológie »

Numerologické poznatky sa dajú aplikovať na rôzne oblasti života. Poznanie seba a rovnako iných. Určenie vhodného dátumu konkrétnej udalosti. Plánovanie budúcnosti, vyhnutie sa potenciálnym rizikám spojených s konkrétnymi činnosťami. Harmonizácia mien na konkrétne osobnosti. Partnerské poradenstvo – vhodnosť pre úspešné rodinné spolužitie. Stačí len poodhaliť tajomstvo ukryté v číslach.

Výborne a úvod by sme mali za sebou ... Ďalší článok, ktorý by ťa mohol zaujímať, je o numerológii a význame jednotlivých čísel. Možno tam nájdeš aj svoje obľúbené číslo – zisti, aký význam v sebe ukrýva » Význam čísel v numerológii »