O numerológii

Osobný horoskop podľa numerológie

Osobný horoskop podľa numerológie

Foto: zdroj Unsplash / Brooke Cagle

Osobný horoskop šitý na mieru? Numerologický horoskop sa tvorí na základe dátumu narodenia. Zisti, ako funguje. V článku sa dozvieš viac o osobnom dennom a ročnom horoskope podľa numerológie.

Neraz hľadáme odpoveď na otázku: „Prečo sa to, čo mi prišlo teraz do cesty, deje práve mne?"Alebo rozmýšľame, ako ďalej... Potrebujeme radu a nie vždy sa máme na koho obrátiť. Ako môže v tomto prípade pomôcť osobný numerologický horoskop

Každý deň je jedinečný z pohľadu plynutia času. Vibrácie konkrétneho dňa sa už nikdy nebudú v takej istej podobe opakovať. Dôvod je ľahký. Premenné, ktoré túto jedinečnú vibráciu vytvárajú sa neustále menia. Sú intenzívne a pôsobia počas jedného dňa.

Najpomalšie rok, rýchlejšie mesiac a najrýchlejšie deň. Spolu však mixujú neopakovateľný vibračný kokteil. Tento kokteil pôsobí na každého živého tvora rovnako a predsa nereagujeme rovnako.

Môže za to naše individuálne nastavenie a to nám stanovuje dátum narodenia. Preto je každý deň, každý rok, pre každého iný. Každý deň aj rok je pre každého vhodný na niečo iné. Vždy prináša dve podoby jednej vibrácie. Ak ideme v súlade s ňou, budeme sa cítiť príjemne a bude sa nám dariť zvládať výzvy. V opačnom prípade nás môžu postretnúť nepríjemné situácie a stres.

A práve osobný numerologický horoskop nám môže pomôcť odhaliť tieto súvislosti. Vysvetlíme si ako funguje tento typ horoskopov. Najprv si posvietime na denný numerologický horoskop.

Denný numerologický horoskop: osobný horoskop podľa dátumu narodenia

Osobný denný horoskop je absolútne individuálny, tvorený na základe dátumu narodenia. Nedá sa porovnať s univerzálnymi horoskopmi pre znamenia zverokruhu alebo s rokmi čínskeho lunárneho kalendára. Je určený len "mne" osobne, pre "mňa" a na konkrétny deň. Zohľadňuje naše individuálne nastavenie s pôsobením konkrétneho dňa. Dvaja rôzny jedinci nemôžu reagovať identicky v rovnaký deň. Ani v tom prípade ak by bol ich deň narodenia zhodný. Rozlišuje ich prežitá „minulosť“ ­– ich skúsenosti a ešte minimálne problematika, ktorú teraz riešia.

» Zhoda partnerov podľa numerológie » Zisti viac »

Každý deň je iný, čo sa týka svojej energetickej vibrácie. Každá energetická vibrácia je vhodná, ale aj nevhodná na určité činnosti. Ideálne je postupovať v súlade s týmito energiami, vtedy „to ide akosi ľahšie“ – dodržujeme prirodzený chod udalostí. Poznáme ten pocit, "keď sa nám darí"... Akoby sme nasadli do vlaku a ten nás bez problémov a meškania doviezol do cieľovej stanice. Rovnako všetci poznáme aj ten stav, keď nasadneme a na trati sú prekážky, spadnuté stromy, zosuv pôdy ... Musíme presadať na náhradný spoj, do cieľa prídeme neskoro, prípojný spoj nečakal a všetko sa komplikuje.

Numerologický horoskop a osobná vibrácia dňa

Pri opise numerologických horoskopov vo všeobecnosti a rovnako aj pri samotnom čítaní už konkrétnych osobných numerologických horoskopov na deň, sa častokrát stretávame so spojením "vibrácia dňa". Čo je to vibrácia dňa a na čo nám slúži?

Vibrácia dňa určuje vhodnosť / nevhodnosť daného dňa na určité činnosti, resp. pôsobenie / nepôsobenie v určitých oblastiach – a to vo všeobecnosti. Až po zohľadnení konkrétnej dennej vibrácie, ako pôsobí na jednotlivca, dostaneme osobnú dennú vibráciu. Osobná denná vibrácia teda hovorí o tom, k čomu je deň vhodný pre konkrétneho jednotlivca.

Z toho vyplýva, že hoci môže byť vibrácia dňa odlišná od osobnej vibrácie dňa, ale predurčuje to, že vykonaním osobnej úlohy bude naplnené aj predurčenie dňa.

Napríklad všeobecná vibrácia dňa je 1 – nový začiatok a osobná je 8. Vysvetlenie je nasledovné: „Po vykonaní činností spojených s vibráciou 8 a nastolení rovnováhy v osobnej oblasti, dosiahneme predpoklady pre svoje nové začiatky.


Osobný horoskop podľa numerológie a energie vibrácií dní
 

1 Vibrácia dňa – 1 

Deň vhodný na nové začiatky, na seba prezentovanie a seba realizáciu. Nie je vhodný na vzťahy, pretože je určený na samotu a jej využitie.

2 Vibrácia dňa – 2 

Deň vhodný na nadväzovanie známostí a venovanie sa vzťahom. Myslíme viac na druhých a sme diplomatom, ak nie hrozia konflikty a zlé medziľudské vzťahy.

3 Vibrácia dňa – 3

Deň plný energie na všetko. Venujeme sa spoločnosti, môžeme vyriešiť vzťahy, ktorých vyriešenie sme odkladali. Komunikácia je našou silnou zbraňou, preto pozor na jej zneužitie.

4 Vibrácia dňa – 4 

Deň stvorený na prácu, doladenie pracovných povinností. Všetko spojené so zemou – kúpa nehnuteľnosti, zvieraťa. Treba sa vystríhať  nadmernej fyzickej náruživosti a prejavom násilia a hystérie.

5 Vibrácia dňa – 5

Deň predurčený na uskutočnenie svojich snov a predstáv. Komunikujme, cestujme, užívajme si –  ale všetko s mierou. Urobme zmeny, na ktoré sme nemali odvahu.

6 Vibrácia dňa – 6  

Deň vhodný na vytvorenie harmónie vo vzťahoch. Užívanie si za pomoci darov, ktoré ponúka fyzická realita. Telesná láska, peniaze, hudba, umenie. Netreba však zabudnúť na podelenie sa a tvorbu harmónie aj okolo seba.

7 Vibrácia dňa – 7

Deň určený na uvažovanie, oddych a relaxáciu. Nevhodný na nové začiatky. Dodáva energiu na zbavenie nepotrebností všetkého druhu. Po ich odstránení nasleduje posun. Duchovný posun je cieľom dňa. Pri nerešpektovaní tejto energie hrozia konflikty a zdravotné komplikácie.

8 Vibrácia dňa – 8

Deň plný energie. Vhodný na prácu s peniazmi, na styk s úradmi – systémom ako takým. Pozornosť je potrebné upriamiť na rovnováhu vo všetkom. V opačnom prípade to môže byť, zvláštny osudový deň.

9 Vibrácia dňa – 9

Deň vhodný na ukončovanie všetkého, čo potrebujeme ukončiť a na čo akosi nemávame energiu. Vibrácia tohto dňa vyzýva na poučenie sa z minulosti a využitie toho do budúcna. Rovnako vyzýva na toleranciu a milosrdenstvo.

» Rok 2023 podľa numerológie »

Celý rok, so svojimi 365-timi dňami tak prináša neskutočné množstvo kombinácií a vibrácií čísel. Každý deň môžeme siahnuť po pomocníkovi, akým je osobný numerologický horoskop. Deň za dňom sa striedajú. Utekajú mesiace a blíži sa koniec roka. Koncom kalendárneho roka väčšinou bilancujeme a s príchodom toho nového zvyknú prísť aj očakávania, čo nám tento rok prinesie. Opäť sa môžeme obrátiť na numerológiu a zistiť viac pomocou osobného numerologického horoskopu na rok.

S osobným numerologickým horoskopom na rok je to však trošku iné ako s "bežným" ročným horoskopom. Samotný číselný údaj konkrétneho roka opäť nie je tou jedinou dôležitou premennou. Vysvetlíme si prečo ...

Ročný numerologický horoskop: osobný horoskop podľa dátumu narodenia

Každý rok je jedinečný z pohľadu plynutia času. Vibrácie konkrétneho roka sa už nikdy nebudú v takej istej podobe opakovať. Dôvod je jednoduchý. Premenné, ktoré túto jedinečnú vibráciu vytvárajú sa neustále menia.

Porovnajme si rok 1933 a rok 2000. Už pri pohľade na číslice, ktoré ich vytvárajú, vidíme (môžeme si aj precítiť), že sú úplne iné. Predstavujú iné vibrácie – vhodnosť/nevhodnosť na určité činnosti resp. oblasti činností. Táto energia trvá počas kalendárneho roka. Od 1.1.YYYY do 31.12.YYYY. Jej vplyv je rovnomerne rozložený na každý deň.

Ak uvažujeme o osobnom numerologickom horoskope na rok, tak je viac než jasné, že len s číslom kalendárneho roka si nevystačíme. Chýba nám tam ešte ďalšia premenná, ktorá sa postará o ten osobný rozmer – horoskop na mieru.

Numerologický horoskop a osobná ročná vibrácia

K roku kalendárnemu sa pridáva náš individuálny rok – osobná ročná vibrácia. Osobná ročná vibrácia začína pôsobiť v deň našich narodenín a pôsobí do nasledujúcich. Napríklad, keď sa niekto sa narodili 2.11., tak osobná ročná vibrácia začne pôsobiť 2.11.YYYY a končí svoje pôsobenie 1.11.YYYY+1.

Musíme si uvedomiť, že pôsobenie kalendárneho roka na nás nezačne okamžite. On svoje všeobecné pôsobenie už začal, ale na nás začne reálne pôsobiť až od našich narodenín. Dovtedy nás reálne ovplyvňuje kalendárny rok minulý.

Napríklad na človeka narodeného 2.11. začne pôsobiť rok 2018 od 2.11.2018 (dovtedy naň pôsobil rok 2017) a bude pôsobiť do 1.11.2019.

» Toto všetko si vieš dať u nás vypočítať » Prehľad numerologických rozborov »

Každý kalendárny rok má svoju jedinečnú vibráciu. Rovnako aj náš individuálny rok – osobná ročná vibrácia má jedinečnú vibráciu. Tieto dve vibrácie nemusia byť totožné – je to skôr výnimočné. Môže za to naše individuálne nastavenie – naša "osobná premenná" –dátum narodenia. Toto nastavenie pretavuje vibráciu kalendárneho roka na našu individuálnu vibráciu. Naplnením/nenaplnením osobnej ročnej vibrácie vytvárame predpoklady naplnenia/nenaplnenia ročnej – kalendárnej vibrácie.

Vibráciu kalendárneho roka určujú číslice, ktoré vytvárajú číselnú vibráciu roka. Od jej hodnoty je odvodená vhodnosť/nevhodnosť na činnosti resp. oblasti činností.

Osobnú ročnú vibráciu určuje kalendárny rok a náš dátum narodenia. Napríklad pre človeka narodeného 2.11. prináša kalendárny rok 2018 vibráciu 11 (2+0+1+8). Jeho osobná ročná vibrácia, ktorá začína 2.11.2018 má hodnotu 6 (2+1+1+2+0+1+8=15). Osobná ročná vibrácia nám vznikla s čísla 15. Nástrojmi na realizáciu 6 sú 1 a 5. Výklad pre človeka narodeného 2.11. je nasledovný: „ Kalendárny rok s ročnou vibráciou 11 prinesie problematiku medziľudských vzťahov  a objektivitu v nich. Je potrebné v nich nastoliť harmóniu, súlad. Nástrojmi na dosiahnutie sú osobná realizácia za pomoci zmeny, komunikácie, odvahy. Nepodľahnúť extrémizmu a telesnému pokušeniu, ktoré sa bude určite ponúkať. Využiť materiálny dostatok a nastoliť harmóniu v osobných vzťahoch.“

Každý rok a rovnako aj osobný rok je pre každého vhodný na niečo iné. Vždy prináša dve podoby jednej vibrácie. Ak ideme v súlade s ňou, budeme sa cítiť príjemne a bude sa nám dariť zvládať výzvy. V opačnom prípade nás môžu postretnúť nepríjemné situácie a stres.

Aj ty si môžeš užívať výhody registrovaných používateľov » Zaregistruj sa zdarma »