Numeronews

Daniel Lipšic a jeho nehoda

Daniel Lipšic a jeho nehoda

Foto: zdroj Facebook / Daniel Lipšic

publikované | 24.09.2016

Keď som sa dopočul o autonehode nášho popredného politika, v prvom momente ma zarazilo. Tiež som mal haváriu, našťastie nie s tragickým koncom a tiež práve 19.9., ale v roku 2015. Mám podobné čísla dátumu narodenia a to vyvolalo môj záujem, nájsť nejaké „logické“ vysvetlenie.

Najprv sa pozrieme na jeho meno. Krstné meno Daniel spolu s priezviskom Lipšic majú samostatné číselné vyjadrenia 19/1. Ich spoločný súčet je 38/11/2, 19 znamenajú Slnko a cestu (ak nie je hlava v poriadku tak cestu poriadne tŕnistú a spaľujúce Slnko). Číslo 38 je totožné s 29, čo je tá najťažšia záťaž (vždy by som doporučil niečo s menom urobiť, aby sa človeku uľahčilo), predstavuje zrady, úklady, straty, nebezpečenstvá, smútok, dramatické situácie...Už v tom mene je veľa, veľa náznakov.

Dátum narodenia Daniela Lipšica

Narodený 8.7.1973, "silný rak", nie je to až taký typický rak, ktorý sa skrýva za výmoľmi, v norách... Tohto pozná veľa ľudí, rád je na prvých stránkach novín. Už v tomto dátume je "veľa": sila, nehoda, tragická situácia, ale poďme pekne po poriadku.

» Numerologický rozbor obchodných a biznis vzťahov » on-line rozbor »

Hlavným problémom je nízke sebavedomie, so zhoršenou komunikačnou schopnosťou osvojich pocitoch. 

Rodinné pomery vdetstve spôsobili, že sa stiahol za svoj ochranný múr, do svojho sveta, kde dokázal prežiť. O svojich pocitoch nekomunikuje a aj v budúcnosti to bude problém. 

Matka akoby absentovala, nebola tam, nezanechala posolstvo o fungovaní vzťahov a rodiny (to môže spôsobovať problémy do budúcna). Otec výrazná postava v jeho živote a bude ňou po celý život. 

Ďalšou komplikáciou je zvláštne myslenie, plné kreativity, iné, ale na druhej strane spôsobujúce duševnú izoláciu a možné komplikácie v bežnom živote. 

Saturn v dátume narodenia spôsobuje dramatický priebeh života, dramatické situácie. Život ako na hojdačke, raz hore, raz dole. Nositeľ môže byť nástrojom osudu pre iných. 

» Numerologický profil Freddieho Mercuryho » Všetko to mal v číslach... »

Ďalej je tu veľmi veľa osobnej energie, činorodosti, doťahovanie vecí do konca, riešenie peňazí a moci. Nízke sebavedomie bude možné zdvihnúť štúdiom, citlivosťou a diplomaciou, tak isto aj podnikavosťou, osobnou odvahou. Narastie schopnosť načítať si ľudí a vedieť, čo chcú, ale skutočne porozumieť a zohľadniť ich potreby bude stálym problémom. 

Vnútorná sila a energia ešte narastú a ak nebudú vhodne usmernené môžu spôsobovať komplikácie a aj zdravotné problémy. Saturna dokážu presvedčiť iba tí, čo sa ťahajú hore, vytrvale sa snažia a nehľadia na osobné obete. Chýbajúcu charizmu môže nahradiť nefalšovaný súcit a účasť s tými, ktorí to potrebujú.

Je duša "opakovačka", niečo nevyriešil, nedokončil, jednalo sa o oblasť moci a peňazí, preto sa hodí do rezortov vnútra, obrany, tam kde ja sila, moc, vojaci, ozbrojenci, motory (aj autá), elektrika.

Krátky rozbor tragického dátumu 19.19.2016

V osudovom dátume 19.9.2016 je veľmi veľa z toho, čo už bolo spomenuté: cesta, ukončenie, dramatická – tragická situácia, nehoda, obetný baránok. 

Osobný deň Daniela Lipšica bol 7 – osobné skúsenosti, osobný kríž, nehoda, karambol. Je tam však aj 6, čo je rodina, vzťahy. Nebudeme polemizovať, čo mohlo spôsobiť určitú nepozornosť...

Týmto dňom vyvrcholilo určité obdobie v živote Daniela Lipšica, nevykonal nič zámerné, na mieste činu sa nezachoval ako zbabelec, ktorý by sa pokúšal ujsť. Už vieme, že pred zložitými situáciami utekať, ani keď pôjde oživot, nebude. Bola to životná skúsenosť, ktorou mal prejsť. 

Momentálne je v deväťročnom cykle, počas ktorého sa má stať samostatnejšou, originálnejšou, celkovo silnejšou, nezávislejšou osobnosťou. My môžeme byť iba radi, že sme takouto skúsenosťou nemuseli prejsť samy.

Na záver už iba v krátkosti číselná hodnota mesta Bratislava, číselný súčet písmen je 24/6 a osobná ročná vibrácia Daniela Lipšica je 24/6...

Zaujímajú ťa numerologické rozbory udalostí alebo iné články a novinky z oblasti numerológie. Tu sa dozvieš viac: » Numeronews »