Numeronews

16.11. Deň tolerancie a skrytý odkaz v čísle 16

16.11. Deň tolerancie a skrytý odkaz v čísle 16

Foto: zdroj Erikreis / Getty Image via Canva

aktualizované | 15.11.2021

Nielen história, ale tieto dni tiež poukazujú aj na to, že tolerancia je stále veľkou témou. A pritom história so sebou nesie toľko svedectiev o tom, ako to môže dopadnúť, keď vo svete vládne "neznášanlivosť" a neschopnosť tolerovať, či prijímať odlišnosť (v názoroch, konaní ...). Pozrime sa však na tento deň a jeho dátum z pohľadu čísel. Na čo nás vyzývajú a aké témy so sebou prinášajú čísla 16 a 7?

» Numerologický horoskop na dnešný deň » zdarma »

Medzinárodný deň tolerancie si pripomíname už od roku 1996. Tolerancia (z lat. tolerore = strpieť) predstavuje taký spôsob myslenia, ale aj konania, ktorý je charakterizovaný znášanlivosťou a uznaním práva inej osoby na prejavenie iného názoru, postoja, či konania. 

Poslaním tohto medzinárodného dňa je zvýšenie povedomia o potrebe tolerancie a o nebezpečnosti a negatívnych dôsledkoch. A skutočne aj znamenia v číslach tohto dátumu len zvýrazňujú tak význam tejto témy ako aj poslanie tohto dňa.

Deň tolerancie v znamení škorpióna

Výber tohto dátumu veľmi dobre naplnil podstatu pojmu tolerancia. Jednak, čo sa týka astrologického znamenia Škorpión a rovnako aj čísla 16/7 (1+6=7).

» Viac o význame čísel v numerológii » čísla 1-9 »

Škorpión má svoju najväčšiu tému: transformáciu a premenu. A dokážeme si predstaviť, koľko to dá človeku práce so svojim vnútrom, aby sa z netolerantného – nerešpektujúceho "iné" ako jeho ... stal niekto iný a vyrovnal sa s tým. To sa dá prirovnať k celoživotnej práci na vlastnej transformácii, čo je životným poslaním Škorpióna.

Čo prezradí číslo 16 o Medzinárodnom dni tolerancie?

Číslo 16 je špecifické číslo. Zrkadlia sa nám v ňom dve roviny. Rovnako ako aj v základnom čísle 7, ktoré je najduchovnejším, ale zároveň aj najmaterialistickejším číslom. Kladmi čísla 7 sú: tolerancia, ochrana slabších, zmysel pre spravodlivosť, liečenie krívd. Negatívom je presný opak: konfliktnosť, netoleratnosť a krutosť.

Číslo 16 k tomu pridáva karmickú úlohu "nepodľahnúť túžbe mať všetko a všetkých pod kontrolou" (najmä vo vzťahoch – rodinných alebo pracovných). Uvedomiť si, že je to len strata času – aj tak to nedáme. A radšej sa venovať niečomu uskutočniteľnému. Bez konfliktov, plaču, škrípania zubov, bolesti a iných "príjemných vecí", ktoré si dokážete predstaviť. 

Deň tolerancie a Rúcajúca sa veža ...

Tarotová karta 16 je Rúcajúca sa veža. Z veže padá korunovaná postava, ktorá predstavuje povýšenosť a netoleranciu. To býva údelom povýšených a netolerantných. Nemusí to byť "hneď" v tomto živote, ale aj teraz platí, že "Božie mlyny melú pomaly, ale isto". 

Nakoľko sme rôzni, s rôznou "osobnou skúsenosťou" – rôznym počtom zrodení a svojou úlohou v nich... Tak od toho sa aj odvíja naša osobná tolerancia s inakosťou a odlišnosťou. Inakosťou a odlišnosťou materiálnou a rovnako aj duchovnou – myšlienkovou.

» Čo o tebe prezrádza dátum narodenia? » Rozbor osobnosti »

Touto "večnou" témou sa zaoberá ľudstvo ako celok od nepamäti. Samozrejme aj s tým, ako si naplniť žalúdok a neskôr aj, ako minúť zarobené prostriedky.

Jedna vec je však nadovšetko jasná. Tolerantnosť je menej bolestivá ako pre nás, tak aj pre naše okolie, v ktorom žijeme. A to je pre našu inkarnačnú budúcnosť výhodnejšie. Nebudeme strácať toľko času na reparátoch za svoje správanie z minulosti a budeme mať viac času na vlastný rozvoj.

Autori, ktorí vybrali tento deň za Medzinárodný deň tolerancie, buď vedeli alebo sa dobre trafili tematikou do dátumu. Ním dokázali pre nás podprahovo zvýrazniť jeho význam pre všetkých.

den-tolerancie-numerologia

  • Aj ty si môžeš užívať výhody registrovaných používateľov. Každý deň bude na teba čakať pripravený horoskop na aktuálny deň + horoskop na zajtra. Pravidelne pripravujeme exkluzívne súťaže a akcie len pre registrovaných používateľov. Môžeš sa tešiť aj na špeciálne narodeninové prekvapenia. A je toho ešte omnoho viac: Zaregistruj sa zdarma »